Alt for mange virksomheder kender ikke de nye EU-regler for radioudstyr

06. februar 2017

Alt for mange virksomheder kender ikke de nye EU-regler for radioudstyr

Fra 12. juni 2017 skal alle virksomheder, der beskæftiger sig med radioudstyr, leve op til det nye EU-direktiv RED. Direktivet gælder som noget nyt også for en række produkter, der ikke tidligere har været omfattet af radiodirektivet, fx køleskabe med internetforbindelse og robotplæneklippere. Men mange virksomheder er ikke opmærksomme på dette.

Fra 12. juni 2017 skal alle, der producerer eller sælger radioudstyr i EU, leve op til det nye radioudstyrsdirektiv RED. Blandt de største ændringer er en ny definition på radioudstyr samt nye krav til produkternes dokumentation. 

- Overgangen fra det gamle radiodirektiv R&TTE til RED vil få betydning for alle, der beskæftiger sig med radioudstyr i bred forstand. En lang række produkter, der er koblet på internettet eller udsender radiobølger, er som noget nyt nu også omfattet af direktivet. Men det er der mange, der fortsat ikke er klar over på trods af, at de skal følge RED pr. 12. juni i år, siger Per Crety, seniorkonsulent i Dansk Standard, der løbende får henvendelser fra virksomheder, der er i tvivl om, hvordan det nye direktiv kommer til at påvirke dem.

Dansk Standard driver de udvalg, der er med til at udarbejde standarderne på området, og hjælper også med at formidle de nye regler til danske virksomheder.

- RED-direktivet skal være med til at sikre en effektiv udnyttelse af frekvenserne. Som fabrikant skal man derfor være særlig opmærksom, hvis ens produkt udsender eller modtager radiobølger. Det kunne fx være robotplæneklippere, overvågningsudstyr i køretøjer eller lægtesøgere og andet udstyr. Det nye er, at RED nu ligeledes gælder for udstyr, der bruger frekvenser under 9kHz, og altså nu gælder fra 0Hz og op, forklarer Per Crety fra Dansk Standard.

Standarderne er en hjælp

I og med, at endnu flere produktgrupper end tidligere er omfattet af direktivet, er der også en række nye standarder, som det er godt at kende, hvis man vil sikre sig, at ens produkt lever op til lovgivningen på området.

- De harmoniserede standarder beskriver detaljeret, hvordan RED-direktivets overordnede krav kan opfyldes. Med standarderne i hånden, er man således bedst muligt rustet til at leve op til det nye direktiv.

Per Crety
Seniorkonsulent
Dansk Standard

En anden væsentlig ændring, der får betydning for de fleste virksomheder, der producerer eller sælger radioudstyr, omhandler nye krav til produktdokumentation i forhold til øget risikostyring og sporbarhed på produkter markedsført i EU. Herudover følger en række ændrede krav til bl.a. testprocedurer og kundekommunikation. Ændringerne sker som led i EU’s ønske om at ensrette og harmonisere direktiverne på tværs.

Efter 12. juni 2017 er det kun RED-direktivet, der gælder. Indtil da har man frit kunne vælge, om man ville følge det gamle radiodirektiv R&TTE eller RED. Produkter, der ikke lever op til direktivet, kan risikere at blive forbudt og myndighederne kan kræve, at de trækkes tilbage fra markedet. I sidste ende kan en overtrædelse af reglerne medføre bødestraf.

Få mere information om radioudstyr og direktiver

 

Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39966279