Standardiseringsindsatsen er afgørende for fremtidens produktion

18. april 2017

Standardiseringsindsatsen er afgørende for fremtidens produktion

Hvis danske produktionsvirksomheder også i fremtiden skal kunne følge med den digitale udvikling, spiller standardisering en væsentlig rolle.

Internet of Things (IoT), smarte apparater, robotter og sensorer bliver en stadig større del af dansk produktion, og flere danske virksomheder er begyndt at levere og udvikle smarte produkter og software, der kan støtte op om den digitale udvikling. Men der er brug for fælles standarder på området.

- Hvis de forskellige intelligente løsninger skal kunne tale og arbejde sammen, er det en forudsætning, at der eksisterer fælles internationale standarder på området. Der findes rigtig mange forskellige standarder, men flere af dem er uforenelige. Derfor arbejder vi på standardiseringsområdet på at sikre fælles standarder, der kan få tingene til at tale sammen på tværs af områder og teknologier, fortæller Regnar Schultz, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Standarderne baner vejen

Som udgangspunkt for denne udvikling benytter man RAMI, der er referencearkitekturmodellen for Industri 4.0.

- RAMI danner rammen for kommunikation på tværs. Der er således koblet en masse standarder op på RAMI-modellen, fortæller Regnar Schultz og uddyber:

- RAMI-modellen kan deles op i to dele. Den overordnede del, entreprise, der handler om planlægning og rapportering, altså selve virksomhedssystemet. På dette niveau er det særligt ISO-standarder, man arbejder med.  Og så er der den operationelle del, der handler om kommunikation mellem maskinerne på fabriksgulvet. Her er det særligt IEC-standarder, det handler om. 

Standarderne skal sikre, at der både kan kommunikeres på tværs på de enkelte niveauer og også niveauerne imellem.

- Der er et hav af standarder. Mange af dem er færdige, nogle er ved at blive reviderede og nogle er slet ikke lavet endnu. Min vurdering er, at man er rimeligt langt, men der er endnu også en del, der mangler, før man kan få det hele til at hænge rigtigt sammen, siger Regnar Schultz.

Trådløs kommunikation skaber nye udfordringer

Ifølge Regnar Schultz er rigtigt meget på produktionsgulvet i dag digitaliseret. Det nye er den trådløse kommunikation og det, at selve fabrikationsemnerne bliver i stand til at snakke med omgivelserne. Det er altså emnet selv, der fortæller, hvordan det skal behandles i næste proces uden brug af stregkoder mv. Og det kræver fælles standarder.

- Når vi taler trådløs kommunikation er der desuden en udfordring i form af forstyrrelser. Når der er mange signaler i luften, er det jo vigtigt, at de ikke forstyrrer de forskellige apparater. Det findes der også standarder for, og der er flere undervejs, fortæller Regnar Schultz og understreger, at det også er noget, der bliver taget højde for i det nye radioudstyrsdirektiv, RED.

Øget digitalisering kræver fokus på security

En anden udfordring i forbindelse med øget digitalisering er security. I takt med at flere og flere maskiner og mere udstyr bliver koblet på internettet og udveksler data på kryds og tværs, stiger risikoen for at fortrolige oplysninger misbruges eller at systemer kompromitteres. Derfor er security en forudsætning for, at danske virksomheder kan satse fuldt ud på digitalisering. Og i forhold til fabriksautomation er security-standarden IEC 62443 ifølge Regnar Schultz grundstammen.

- Et af de vigtige emner, når vi taler Industri 4.0, er koblingen mellem sikkerhed for omgivelserne og security. Vi har netop igangsat en stor revision af standarderne for sikkerhed i automationssystemer (IEC 61508), så de nu både ser på sikkerhed og security. Det er jo altafgørende, at hackere ikke kan få adgang til at kompromittere apparaternes sikkerhedssystemer, siger Regnar Schultz.

Fælles standarder styrker eksport

Standarder er således en forudsætning for Industri 4.0 og for, at forskellige intelligente løsninger kan arbejde sammen. Samtidigt vil fælles internationale standarder give virksomhederne bedre eksportmuligheder.

- Vi arbejder i Dansk Standard på at styrke danske virksomheders indflydelse på internationale standarder og på den måde sætte rammerne for fremtidens markedskrav. Dermed skabes bedre eksportmuligheder for danske virksomheder, siger Regnar Schultz.

Dansk Standard har bl.a. nedsat et forum for Internet of Things, som samler virksomheder, organisationer og myndigheder, der har en interesse i den fremtidige standardiseringsindsats på området. Forummet skal bl.a. være med til at sikre, at de fremtidige indsatser tager udgangspunkt i danske virksomheders behov.

 

Kontakt