Bedre børnesikkerhed i hospitals- og plejesenge

19. juni 2017

Bedre børnesikkerhed i hospitals- og plejesenge

En ny standard for hospitals- og plejesenge skal styrke sikkerheden for børn i hospitals- og plejesenge. Standarden er lige på trapperne.

En længe ventet standard udkommer med al sandsynlighed i sommeren 2017. Det dre­jer sig om en ny standard for hospitals- og pleje-senge, EN 50637
Standarden stiller krav til mål på hospitals- og plejesenge, så børn ikke længere skal ligge i voksne senge, når de er indlagt. ”Standarden for hospitals- og plejesenge er mere end 20 år gammel, og henover årene er der blevet indberettet en række ulykker med børn, der ligger i voksne senge. Derfor er det glædeligt, at vi nu får en standard for hospitals- og plejesenge,” siger Regnar Schultz, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Samme struktur – færre fastklemte fingre

John Kling fra Linak, der producerer komponenter til hospitals- og plejesenge, har været med til at udvikle standarden i Dansk Standards udvalg S-562/A-01:

- Opgaven har langt hen ad vejen været at forholde sig til alle de ’gaps’, der er i en seng og skalere ned, så børnene fx ikke får fingrene i klemme. Vi har taget udgangspunkt i hospitalsstandarden, så standarden har samme struktur og samme paragraffer. Vi forholder os til alle de steder, hvor størrelserne spiller en rolle, fortæller John Kling og tilføjer, at arbejdsgruppen også har brugt meget tid på at specificere forskellige prøveværktøjer til at teste og verificere med.

På forkant med udviklingen

Ifølge John Kling har det været en stor fordel for en leverandør som Linak at være med i udviklingen af standarden:

Det betyder, at vi ikke alene er på omgangshøjde med udviklingen - vi er på forkant. Vi ved, hvilke krav der vil være til hospitals- og plejesenge om 2-3 år. Det er væsentligt for vores udviklingsstrategier. Hen ad vejen har vi også haft mulighed for at påvirke standarden. Jeg mener også, at vi som verdens førende producent har en forpligtelse. Vi har meget erfaring og viden om sikkerhedsrisici for patienter qua vores risikoanalyser, og det deler vi gerne med andre.

John Kling
Linak

Kæmpe hjælp for indkøbere

Standarden er ikke kun en støtte for leverandører, der skal opfylde en række krav i standarden. Også for indkøberne i regionerne kommer standarden til at gøre en forskel. For Steffan Stuhr, Region Syddanmark, der også har deltaget i udviklingen af standarden, er den en stor hjælp, når han skal definere regionens indkøbskrav:

- Standarden er som sådan en kæmpe hjælp for offentlige indkøbere, når vi laver udbud. Vi slipper for at stille alle grundkravene i udbuddene, fordi der ligger en standard for hospitals- og plejesenge, og den skal leverandørerne overholde, siger Steffan Stuhr og fortsætter:

- Leverandørerne bliver ikke mødt med vilde krav fra os. Vi prøver på at stille kravene omkring standarden. Selvfølgelig er der stadig noget, vi stiller krav om, fx hvordan sengen ser ud i forhold til rummet, og hvordan arbejdsgangene er tilrettelagt på de forskellige sygehuse. Så jo, der kan komme krav ud over dem i standarden, men de fleste er med i standarden, siger Steffan Stuhr.

 

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39 96 62 79

Se også

Et samfund for alle aldre

21. september 2022

Et samfund for alle aldre

Sund aldring handler om andet og mere end at undgå sygdomme – det handler også om livskvalitet. Den internationale standard ISO 25550 har til formål at skabe samfund, hvor ældre bliver inkluderet og værdsat.

Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

26. august 2022

Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

I juni måned blev ’DS/EN ISO 9999:2022 Hjælpemidler – Klassifikation og terminologi’ udgivet og erstatter versionen fra 2016. Eftersom udviklingen inden for hjælpemiddelområdet er i konstant forandring, påbegyndes en kommende revision allerede i e...

Nyrevideret standard for generelle krav til hjælpemidler er blevet international

26. august 2022

Nyrevideret standard for generelle krav til hjælpemidler er blevet international

En ny udgave af standarden for generelle krav og prøvningsmetoder til hjælpemidler, DS/EN ISO 21856 blev udgivet i juli måned. Samtidig med at standarden er blevet revideret, er den også gjort til en international standard.

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

31. maj 2022

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

Brug af sundhedsdata muliggør et helt nyt niveau af personlig behandling, men stiller samtidigt nye krav til udviklingen af standarder.