Standarder sparer dig for tid og fejlkøb

22. oktober 2018

Standarder sparer dig for tid og fejlkøb

Kommuner, hospitaler, offentlige virksomheder og organisationer, der foretager offentlige indkøb og laver udbud, kan vinde tid og ressourcer ved at benytte standarder, når de ønskede produkter og services skal specificeres. Skal du fx købe hjælpemidler eller engangshandsker findes der standarder, som allerede har defineret minimumskrav til bl.a. ydeevne, sikkerhed og garanti.

Har du stillet relevante krav, der sikrer en kvalitet, du som minimum kan forvente? Der er mange ting, som skal specificeres ved det ønskede produkt eller den ønskede service, når du skal foretage indkøb på vegne af arbejdspladsen eller udarbejde et offentligt udbud, bl.a. krav til kvalitet, sikkerhed, hygiejne, egenskaber, levetid osv. Her kan de standarder, der i forvejen findes for produktet eller servicen, spare dig for mange ressourcer og overvejelser, fordi meget af arbejdet allerede er gjort for dig i standarderne.

-Hvis man ikke er klar over, at der ligger standarder indenfor det aktuelle område, så kan man komme til at lave en masse dobbeltarbejde. Jeg har selv været meget aktiv i Odense Kommune med indkøb af hjælpemidler. Hvis vi fra begyndelsen havde vidst, at vi kunne referere til standarder, så havde vi på forhånd sikret en masse forhold og krav - uden selv at skulle sidde og formulere dem, siger Kasper Fabricius, ergoterapeut i Odense Kommune og medlem af standardiseringsudvalgene S-450 - Hjælpemidler og S-814 - Tryksårsforebyggende madrasser.

En hjælp til at sikre en vis standard og garanti

Standarder er defineret af fagpersoner, eksperter og brugere indenfor området. Derfor er der i standarderne taget højde for, hvilke relevante krav og forventninger man som minimum kan stille til produktet.

-Standarderne ligger til grund for meget, og hvis man kender de standarder, der er indenfor ens eget område, kan man bedre gennemskue de produkter, man skal købe, samt se konsekvensen af, hvad man skriver eller mangler at skrive i sit udbud. Fx hvis du refererer til en standard for en kørestol. Så sikrer du bl.a., at dens batteri kan holde til et vist antal opladninger samt nogle minimums- og maksimumtemperaturer. Standarden sikrer en vis garanti. Uden den specificerer man måske, at batteriet skal holde til 200 opladninger, hvorimod standarden sikrer dig 500 opladninger som minimum, fortæller Kasper Fabricius.

Standarder er et godt udgangspunkt - også ved afvigelser

Ifølge Kasper Fabricius er standarder også gode at tage udgangspunkt i, når man ønsker produkter eller services som afviger fra standarden, enten fordi produktet eller servicen er anderledes, eller fordi man har nogle krav, som afviger fra standarden. 

-Netop fordi man har et fælles referencepunkt i en standard, så er det lettere ud fra den at definere de krav og punkter, hvor det ønskede produkt eller den ønskede service afviger fra, eller hvor det skal kunne noget mere eller andet. Dermed har man taget stilling til de krav og den sikkerhed og garanti, som standarden stiller, hvortil man så kan bygge ovenpå, slutter Kasper Fabricius.

 

Se også

Vindmøller skaber muligheder i PTX-værdikæden – men det kræver standarder

29. september 2023

Vindmøller skaber muligheder i PTX-værdikæden – men det kræver standarder

Næste skridt i den grønne omstilling er PtX og grønne brændstoffer. Også her kan standarder bane vejen for konkurrencedygtige løsninger og eksportsucces. Alle med viden på området kan være med til at sætte fremtidens markedskrav.

28. september 2023

Ledelsessystem for ligestilling og diversitet – erfaringer og perspektiver – et år efter

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om erfaringerne med at arbejde med standarden, DS 5001 - ledelsessystem for ligestilling og diversitet. Mere end 20 danske organisationer har været med til at udvikle standarden, og AP Pension er som...

Standardisering skal styrke dansk markedsposition inden for kvanteteknologi

28. september 2023

Standardisering skal styrke dansk markedsposition inden for kvanteteknologi

Danmark skal som et af de førende lande inden for kvanteteknologi være med til at sætte retningen for fremtidens europæiske og internationale standarder og dermed sikre, at den danske styrkeposition fastholdes. Det slår regeringen fast i Danmarks...

Ny standard for energiledelse med fokus på reduktion af drivhusgasser på vej

26. september 2023

Ny standard for energiledelse med fokus på reduktion af drivhusgasser på vej

En ny standard for energiledelse, som hjælper virksomheder med ikke blot at reducere energiforbruget, men også at kigge på, hvordan de reducerer deres udledning af drivhusgasser, skal snart udvikles. Interessenter inden for området har mulighed fo...