4 ISO-standarder til bæredygtig og miljøansvarlig virksomhedsdrift

02. november 2018

4 ISO-standarder til bæredygtig og miljøansvarlig virksomhedsdrift

Ét af de 17 verdensmål er klimaindsats, og her kan flere ISO-standarder være en hjælp for virksomheder til at arbejde med det 13. mål.

FN’s verdensmål spiller en stor rolle i den globale dagsorden, og i Danmark arbejder regeringen målrettet med de 17 mål. Bl.a. lancerede regeringen for nyligt et råd, Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, der skal være med til at gøre danske virksomheder førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift. 

ISO 14000-familien af standarder for miljøledelsessystemer giver praktiske værktøjer til organisationer til at styre deres miljøpåvirkning. Serien af standarder omfatter bl.a. en af ISOs mest anvendte standarder, ISO 14001, Miljøledelse, og beskriver bl.a. overordnede rammer, kommunikation, mærkning, livscyklusanalyse og metoder til at tilpasse sig klimaforandringer og til at mindske organisationers miljøpåvirkning.

Bekæmpelse af klimaforandring

Det 13. verdensmål lægger bl.a. op til, at bekæmpelsen af klimaforandring og dens følger skal ske hurtigt, idet alle lande allerede kan se konsekvenserne af klimaforandringerne. Udledningen af drivhusgasser stiger fortsat, og niveauet er i dag mere end 50 % højere, end det var i 1990.

ISO 14064-serien er tilpasset Greenhouse Gas Protocol (GHG), og er i det hele taget i overensstemmelse med de fleste drivhusgasprogrammer. Standarden giver virksomheder og andre organisationer en række værktøjer til at kvantificere, overvåge, rapportere og verificere organisationens udledning af drivhusgasser.

På produktniveau finder du ISO 14067, som definerer principper, krav og vejledninger til at kvantificere og rapportere produkters CO2-fodaftryk.

Andre standarder inden for området er bl.a. ISO 14080, som giver organisationer en ramme og principper til at udvikle konsistente, sammenlignelige og forbedrede metoder til at foretage klimaforanstaltninger i kampen for at reducere klimaforandringer.

 

Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54

Se også

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...

Biodiversitet er liv, også for forretningen

07. marts 2023

Biodiversitet er liv, også for forretningen

Den 6. masseuddøen af plante- og dyrearter har store konsekvenser for os mennesker. For vores fødevaresikkerhed, sundhed, sikkerhed og økonomi. Det haster med at stoppe den og det kræver en stor, samlet, koordineret og aftalt indsats på tværs af l...

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

21. februar 2023

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

En ny undersøgelse fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) viser, at vi er langt fra målstregen med de cirkulære ambitioner. Således fungerer fem ud af otte markeder for genanvendte materialer ikke. Især manglende tillid er en barriere for at øge an...