4 ISO-standarder til bæredygtig og miljøansvarlig virksomhedsdrift

02. november 2018

4 ISO-standarder til bæredygtig og miljøansvarlig virksomhedsdrift

Ét af de 17 verdensmål er klimaindsats, og her kan flere ISO-standarder være en hjælp for virksomheder til at arbejde med det 13. mål.

FN’s verdensmål spiller en stor rolle i den globale dagsorden, og i Danmark arbejder regeringen målrettet med de 17 mål. Bl.a. lancerede regeringen for nyligt et råd, Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, der skal være med til at gøre danske virksomheder førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift. 

ISO 14000-familien af standarder for miljøledelsessystemer giver praktiske værktøjer til organisationer til at styre deres miljøpåvirkning. Serien af standarder omfatter bl.a. en af ISOs mest anvendte standarder, ISO 14001, Miljøledelse, og beskriver bl.a. overordnede rammer, kommunikation, mærkning, livscyklusanalyse og metoder til at tilpasse sig klimaforandringer og til at mindske organisationers miljøpåvirkning.

Bekæmpelse af klimaforandring

Det 13. verdensmål lægger bl.a. op til, at bekæmpelsen af klimaforandring og dens følger skal ske hurtigt, idet alle lande allerede kan se konsekvenserne af klimaforandringerne. Udledningen af drivhusgasser stiger fortsat, og niveauet er i dag mere end 50 % højere, end det var i 1990.

ISO 14064-serien er tilpasset Greenhouse Gas Protocol (GHG), og er i det hele taget i overensstemmelse med de fleste drivhusgasprogrammer. Standarden giver virksomheder og andre organisationer en række værktøjer til at kvantificere, overvåge, rapportere og verificere organisationens udledning af drivhusgasser.

På produktniveau finder du ISO 14067, som definerer principper, krav og vejledninger til at kvantificere og rapportere produkters CO2-fodaftryk.

Andre standarder inden for området er bl.a. ISO 14080, som giver organisationer en ramme og principper til at udvikle konsistente, sammenlignelige og forbedrede metoder til at foretage klimaforanstaltninger i kampen for at reducere klimaforandringer.

 

Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54

Se også

Sådan kan din virksomhed komme igennem energikrisen

27. september 2022

Sådan kan din virksomhed komme igennem energikrisen

Energikrisen er alvorlig for dansk erhvervsliv, og flere virksomheder er presset økonomisk pga. energipriserne. Vi giver her 10 bud på, hvordan du som virksomhed kan reducere dit energiforbrug og komme lettere igennem energikrisen.

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

15. september 2022

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

Mange flere materialer kan med fordel genbruges i byggeriet, men det kræver, at dokumentationen er i orden. Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? Og hvor store krav skal der stilles til dokument...

Nyt netværk skal styrke danske positioner inden for grøn energi gennem standardisering

02. september 2022

Nyt netværk skal styrke danske positioner inden for grøn energi gennem standardisering

Dansk Standard har lanceret et nyt, strategisk netværk inden for Power-to-X og CCUS. Netværket bringer danske virksomheder og myndigheder sammen mod målet om at fremskynde den grønne omstilling på energiområdet og sikre danske styrkepositioner på...

Få succes med din bæredygtighedsstrategi og skab troværdighed gennem anerkendte standarder

22. august 2022

Få succes med din bæredygtighedsstrategi og skab troværdighed gennem anerkendte standarder

Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsordenen, og virksomheder er nødt til at følge med udviklingen, hvis de vil forblive konkurrencedygtige. Standarder danner rammerne for en succesfuld bæredygtighedsstrategi og skaber samtidig troværdighed.