4 ISO-standarder til bæredygtig og miljøansvarlig virksomhedsdrift

02. november 2018

4 ISO-standarder til bæredygtig og miljøansvarlig virksomhedsdrift

Ét af de 17 verdensmål er klimaindsats, og her kan flere ISO-standarder være en hjælp for virksomheder til at arbejde med det 13. mål.

FN’s verdensmål spiller en stor rolle i den globale dagsorden, og i Danmark arbejder regeringen målrettet med de 17 mål. Bl.a. lancerede regeringen for nyligt et råd, Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, der skal være med til at gøre danske virksomheder førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift. 

ISO 14000-familien af standarder for miljøledelsessystemer giver praktiske værktøjer til organisationer til at styre deres miljøpåvirkning. Serien af standarder omfatter bl.a. en af ISOs mest anvendte standarder, ISO 14001, Miljøledelse, og beskriver bl.a. overordnede rammer, kommunikation, mærkning, livscyklusanalyse og metoder til at tilpasse sig klimaforandringer og til at mindske organisationers miljøpåvirkning.

Bekæmpelse af klimaforandring

Det 13. verdensmål lægger bl.a. op til, at bekæmpelsen af klimaforandring og dens følger skal ske hurtigt, idet alle lande allerede kan se konsekvenserne af klimaforandringerne. Udledningen af drivhusgasser stiger fortsat, og niveauet er i dag mere end 50 % højere, end det var i 1990.

ISO 14064-serien er tilpasset Greenhouse Gas Protocol (GHG), og er i det hele taget i overensstemmelse med de fleste drivhusgasprogrammer. Standarden giver virksomheder og andre organisationer en række værktøjer til at kvantificere, overvåge, rapportere og verificere organisationens udledning af drivhusgasser.

På produktniveau finder du ISO 14067, som definerer principper, krav og vejledninger til at kvantificere og rapportere produkters CO2-fodaftryk.

Andre standarder inden for området er bl.a. ISO 14080, som giver organisationer en ramme og principper til at udvikle konsistente, sammenlignelige og forbedrede metoder til at foretage klimaforanstaltninger i kampen for at reducere klimaforandringer.

 

Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorspecialist Miljø | Senior Environmental Specialist
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54

Se også

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

14. februar 2024

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer...

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

05. februar 2024

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

Med revisionen af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv (EED) følger opdaterede og skærpede lovkrav til danske virksomheders energieffektiviseringsindsats. Der er desuden fremsat forslag om, at den nye lovgivning skal stille krav om klimasyn.

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperte...