4 ISO-standarder til bæredygtig og miljøansvarlig virksomhedsdrift

02. november 2018

4 ISO-standarder til bæredygtig og miljøansvarlig virksomhedsdrift

Ét af de 17 verdensmål er klimaindsats, og her kan flere ISO-standarder være en hjælp for virksomheder til at arbejde med det 13. mål.

FN’s verdensmål spiller en stor rolle i den globale dagsorden, og i Danmark arbejder regeringen målrettet med de 17 mål. Bl.a. lancerede regeringen for nyligt et råd, Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, der skal være med til at gøre danske virksomheder førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift. 

ISO 14000-familien af standarder for miljøledelsessystemer giver praktiske værktøjer til organisationer til at styre deres miljøpåvirkning. Serien af standarder omfatter bl.a. en af ISOs mest anvendte standarder, ISO 14001, Miljøledelse, og beskriver bl.a. overordnede rammer, kommunikation, mærkning, livscyklusanalyse og metoder til at tilpasse sig klimaforandringer og til at mindske organisationers miljøpåvirkning.

Bekæmpelse af klimaforandring

Det 13. verdensmål lægger bl.a. op til, at bekæmpelsen af klimaforandring og dens følger skal ske hurtigt, idet alle lande allerede kan se konsekvenserne af klimaforandringerne. Udledningen af drivhusgasser stiger fortsat, og niveauet er i dag mere end 50 % højere, end det var i 1990.

ISO 14064-serien er tilpasset Greenhouse Gas Protocol (GHG), og er i det hele taget i overensstemmelse med de fleste drivhusgasprogrammer. Standarden giver virksomheder og andre organisationer en række værktøjer til at kvantificere, overvåge, rapportere og verificere organisationens udledning af drivhusgasser.

På produktniveau finder du ISO 14067, som definerer principper, krav og vejledninger til at kvantificere og rapportere produkters CO2-fodaftryk.

Andre standarder inden for området er bl.a. ISO 14080, som giver organisationer en ramme og principper til at udvikle konsistente, sammenlignelige og forbedrede metoder til at foretage klimaforanstaltninger i kampen for at reducere klimaforandringer.

 

Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorspecialist Miljø | Senior Environmental Specialist
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54

Se også

25. september 2023

Nyt tolkningsdokument på vej til ISO 14001 for miljøledelse

ISO 14001 for miljøledelse, der hjælper organisationer med at forbedre deres miljøpræstationer gennem mere effektiv brug af ressourcer, får tilføjet et bilag, som skal hjælpe med fortolkningen af eksisterende krav.

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?

05. juli 2023

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?

Når man skal investere i nye tiltag for at spare på energien, er der ofte flere gevinster at hente, end dem som umiddelbart er relaterede til det aktuelle tiltag. En ny standard skal give en metode til, hvordan man også får alle de relaterede besp...

Ny, dansk arbejdsgruppe skal udvikle FN-standard

26. juni 2023

Ny, dansk arbejdsgruppe skal udvikle FN-standard

En ny standard for FN’s verdensmål blev vedtaget i marts 2023 i den internationale standardiseringsorganisation, ISO. Formålet er at udvikle et ledelsessystem, som virksomheder kan blive certificeret i. Nu skal der nedsættes en dansk arbejdsgruppe...

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden.

12. juni 2023

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden

Markedspotentialet for de grønne brændstoffer er enorme, da det er samtlige industrier og sektorer, der i fremtiden kommer til at anvende dem. Men for at danske virksomheder kan påvirke de kommende internationale standarder og dermed markedskraven...