Over 100 mødte op for at høre mere om dagslys

17. januar 2019

Over 100 mødte op for at høre mere om dagslys

Med den nye europæiske standard DS/EN 17037 for Dagslys i bygninger som omdrejningspunkt var Dansk Standard vært for et velbesøgt arrangement med fokus på dagslys i byggerier.

Over 100 personer deltog i temamødet, som bød på indlæg fra forskellige aktører i branchen, herunder eksempler på anvendelse af den nye standard og de udfordringer, der er forbundet med dagslys generelt. Særligt indlæggene omkring anvendelsen af standarden i beregningsprogrammer, havde deltagernes interesse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som er lovgivende myndighed på området, holdt et indlæg og deltog i den efterfølgende paneldiskussion. 

Temamødet blev rundet af med en paneldebat, hvor ledende aktører som Henning Larsens Tegnestue, Moe, SBI, Dansk Center for Lys, SWECO og TBST under ledelse af Jens Christoffersen fra VELUX debatterede anvendelsen af den nye standard, udfordringer omkring dagslys og overholdelse af kravene i BR 18 samt fremtidsperspektivet. Under debatten kom det bl.a. frem, at det efter nogens opfattelse er et problem, at der i BR18 er angivet to metoder til overholdelse af dagslyskravet, hvoraf kun metoden fra standarden reelt beregner dagslyset, og at barren i den anden metode, efter nogens mening, er for lav.

Køb standarden: DS/EN 17037 for Dagslys i bygninger

 

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Se også

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

10. juli 2023

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

EU-taksonomien stiller store krav til virksomheder, men der følger også masser af fordele med taksonomien, såsom konkrete miljømål, absolutte kriterier og transparens på tværs af landegrænser.

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

10. juli 2023

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

EU-Kommissionen har nu godkendt de sidste fire miljømål i EU-taksonomien, og dermed er taksonomien komplet.

Et styrket samarbejde mellem forskning og standardisering kan bane vejen for den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

03. juli 2023

Samarbejde mellem forskning og standardisering er vigtigt i den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

Omstilling af bygninger samt bygningsbrug og -drift spiller en vigtig rolle i en bæredygtig og digital omstilling. Et styrket samarbejde mellem forskere og standardiseringsorganer kan drive udvikling inden for Facility Management (FM).

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

22. juni 2023

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

Se eller gense dette webinar, hvor du får indsigt i, hvad EU’s taksonomi betyder for facility management-området, og hvordan du kan forbedre virksomhedens arbejdet med ESG-performance.