Over 100 mødte op for at høre mere om dagslys

17. januar 2019

Over 100 mødte op for at høre mere om dagslys

Med den nye europæiske standard DS/EN 17037 for Dagslys i bygninger som omdrejningspunkt var Dansk Standard vært for et velbesøgt arrangement med fokus på dagslys i byggerier.

Over 100 personer deltog i temamødet, som bød på indlæg fra forskellige aktører i branchen, herunder eksempler på anvendelse af den nye standard og de udfordringer, der er forbundet med dagslys generelt. Særligt indlæggene omkring anvendelsen af standarden i beregningsprogrammer, havde deltagernes interesse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som er lovgivende myndighed på området, holdt et indlæg og deltog i den efterfølgende paneldiskussion. 

Temamødet blev rundet af med en paneldebat, hvor ledende aktører som Henning Larsens Tegnestue, Moe, SBI, Dansk Center for Lys, SWECO og TBST under ledelse af Jens Christoffersen fra VELUX debatterede anvendelsen af den nye standard, udfordringer omkring dagslys og overholdelse af kravene i BR 18 samt fremtidsperspektivet. Under debatten kom det bl.a. frem, at det efter nogens opfattelse er et problem, at der i BR18 er angivet to metoder til overholdelse af dagslyskravet, hvoraf kun metoden fra standarden reelt beregner dagslyset, og at barren i den anden metode, efter nogens mening, er for lav.

Køb standarden: DS/EN 17037 for Dagslys i bygninger

 

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Se også

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

15. september 2022

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

Mange flere materialer kan med fordel genbruges i byggeriet, men det kræver, at dokumentationen er i orden. Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? Og hvor store krav skal der stilles til dokument...

23. juni 2022

Se eller gense webinaret om kontrol af bærende konstruktioner

Webinaret giver dig en gennemgang af vejledningen til DS 1140, DS/INF 1140:2022 – Vejledning til DS 1140:2019, som skal lette overgangen fra den hidtidige måde at foretage kontrol på til en ny og mere systematiseret tilgang til kontrol jf. bygning...

Ny struktur og nye foranstaltninger i ISO/IEC 27001 og 27002

23. maj 2022

Nu er der hjælp at hente for byggeriets aktører til EU’s nye taksonomi om miljømæssig bæredygtighed

EU’s nye taksonomi stiller krav om dokumentation af miljømæssigt bæredygtige investeringer og økonomiske aktiviteter, hvilket vil få betydning for den danske byggesektor. For at give byggeriets aktører en bedre forståelse for taksonomien, har Dans...

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

10. maj 2022

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

Siden 2019 er der sket et paradigmeskift inden for kontrol af bærende konstruktioner, idet det nu er de udførende entreprenører, der skal udføre kontrollen på byggepladserne. Dette skift har medført et behov for en vejledning til udførelse af kont...