Over 100 mødte op for at høre mere om dagslys

17. januar 2019

Over 100 mødte op for at høre mere om dagslys

Med den nye europæiske standard DS/EN 17037 for Dagslys i bygninger som omdrejningspunkt var Dansk Standard vært for et velbesøgt arrangement med fokus på dagslys i byggerier.

Over 100 personer deltog i temamødet, som bød på indlæg fra forskellige aktører i branchen, herunder eksempler på anvendelse af den nye standard og de udfordringer, der er forbundet med dagslys generelt. Særligt indlæggene omkring anvendelsen af standarden i beregningsprogrammer, havde deltagernes interesse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som er lovgivende myndighed på området, holdt et indlæg og deltog i den efterfølgende paneldiskussion. 

Temamødet blev rundet af med en paneldebat, hvor ledende aktører som Henning Larsens Tegnestue, Moe, SBI, Dansk Center for Lys, SWECO og TBST under ledelse af Jens Christoffersen fra VELUX debatterede anvendelsen af den nye standard, udfordringer omkring dagslys og overholdelse af kravene i BR 18 samt fremtidsperspektivet. Under debatten kom det bl.a. frem, at det efter nogens opfattelse er et problem, at der i BR18 er angivet to metoder til overholdelse af dagslyskravet, hvoraf kun metoden fra standarden reelt beregner dagslyset, og at barren i den anden metode, efter nogens mening, er for lav.

Køb standarden: DS/EN 17037 for Dagslys i bygninger

 

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39966328