Over 100 mødte op for at høre mere om dagslys

17. januar 2019

Over 100 mødte op for at høre mere om dagslys

Med den nye europæiske standard DS/EN 17037 for Dagslys i bygninger som omdrejningspunkt var Dansk Standard vært for et velbesøgt arrangement med fokus på dagslys i byggerier.

Over 100 personer deltog i temamødet, som bød på indlæg fra forskellige aktører i branchen, herunder eksempler på anvendelse af den nye standard og de udfordringer, der er forbundet med dagslys generelt. Særligt indlæggene omkring anvendelsen af standarden i beregningsprogrammer, havde deltagernes interesse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som er lovgivende myndighed på området, holdt et indlæg og deltog i den efterfølgende paneldiskussion. 

Temamødet blev rundet af med en paneldebat, hvor ledende aktører som Henning Larsens Tegnestue, Moe, SBI, Dansk Center for Lys, SWECO og TBST under ledelse af Jens Christoffersen fra VELUX debatterede anvendelsen af den nye standard, udfordringer omkring dagslys og overholdelse af kravene i BR 18 samt fremtidsperspektivet. Under debatten kom det bl.a. frem, at det efter nogens opfattelse er et problem, at der i BR18 er angivet to metoder til overholdelse af dagslyskravet, hvoraf kun metoden fra standarden reelt beregner dagslyset, og at barren i den anden metode, efter nogens mening, er for lav.

Køb standarden: DS/EN 17037 for Dagslys i bygninger

 

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Se også

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...

Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes for at udnytte mulighederne bedst muligt

06. marts 2023

Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes for at udnytte mulighederne bedst muligt

Den danske byggebranche kunne udnytte de muligheder, der ligger i digitaliseringen af bygge- og driftsprocesser endnu bedre ved at fokusere mere på det digitale samarbejde og de fælles internationale standarder på området.

Hvad er cirkulært byggeri

07. februar 2023

Hvad er cirkulært byggeri? - Økonomisk og klimaorienteret byggeri

Når vi både ønsker at udvikle verden med ny arkitektur og samtidig passe på vores Jord og vores klima, må man arbejde cirkulært frem for lineært. Cirkulært byggeri er en ny tilgang og et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Men hvad inde...

13. oktober 2022

Morgenbriefing - Bæredygtighed i byggeriet

Se eller gense Morgenbriefing om dokumentation af bæredygtighed i byggeriet, hvor vi kommer ind på, hvilke muligheder og udfordringer byggeriet står over for i forbindelse med den grønne omstilling.