Gør dit indkøb af medicinske handsker lettere med standarder

15. november 2019

Gør dit indkøb af medicinske handsker lettere med standarder

Undersøgelses- og operationshandsker bliver hver dag brugt i plejesektoren og på landets hospitaler. De er bl.a. med til at forebygge smitte hos patienter og brugere. Derfor er det vigtigt at sikre sig de rigtige krav til både funktion og sikkerhed allerede i indkøbsfasen. Det kan en standard hjælpe med.

Handsker er en central del af de beskyttelsesmidler, der er til rådighed på arbejdspladser i sundhedssektoren. De er vigtige for at kunne beskytte sig mod uhensigtsmæssige eksponeringer fx ved smitte, vådt arbejde, medicin og allergifremkaldende stoffer.

Derfor er der mange krav at tage højde for i forhold til funktion og sikkerhed, når man som indkøber skal lave et udbud af medicinske handsker, og det kan være svært at overskue dem alle. Standarden for medicinske handsker, DS/EN 455 - Medicinske engangshandsker, kan være en stor hjælp for indkøbere, fordi den tager højde for de krav, man som minimum bør stille til sine produkter.

Standarder hjælper med at stille de rigtige krav

Finn Lund Kinnberg, medlem af udvalget for handsker til medicinsk brug (S-447) under Dansk Standard, arbejder til dagligt som arbejdsmiljøkonsulent på Odense Universitetshospital og fungerer også som kemikonsulent og sikkerhedsrådgiver i Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer i Region Syd. I sit daglige arbejde har Finn Lund Kinnberg stor gavn af standarder - både når han trækker på viden fra dem i forbindelse med rådgivning inden for handskebrug, og når han henviser til dem i regionale udbud. Her skal der bl.a. stilles krav til indholdsstofferne i de medicinske handsker.

- Vi arbejder bevidst med standarder i det regionale udbud. Vi anvender dem som værktøj til at sætte krav op for produkterne i udbuddet. Når det angår handsker, er der mange differentierede krav, som de skal leve op til, alt efter om de skal bruges til undersøgelse, operation eller i et laboratorium. Her kan vi henvise til standarden for medicinske handsker, som gør det relativt let for os at tage højde for kvalitet og de forskellige krav til handskerne. Desuden gør standarden det lettere for producenter og leverandører at garantere, at de sælger handsker, der overholder vores krav til funktion og sikkerhed, fortæller Finn Lund Kinnberg.

Både undersøgelseshandsker og operationshandsker findes i flere typer og forskellige materialer såsom latex, neopren, nitril m.fl. Det tages der også højde for i standarden, så der fx er differentierede krav for brudstyrke alt efter materiale og formål.

Arbejdet med standarder giver adgang til stor viden

Som medlem af det danske udvalg for medicinske handsker har Finn Lund Kinnberg været med til at stille forslag til og definere de krav, der er i standarden. Men ud over at få indflydelse på standarden har Finn Lund Kinnberg også fået en langt større indsigt i og faglig viden om sikkerhed og funktion i forhold til medicinske handsker.

- Der er en enorm stor viden i udvalget, hvor vi er mange forskellige fagfolk på området. Både brugere, leverandører og producenter er repræsenterede, så vi kommer godt rundt om både kvalitet og krav, når en standard skal udarbejdes. Men ud over at vi kan være med til at påvirke markedet for medicinske handsker, er arbejdet i udvalget også en kilde til et stort fagligt netværk, vidensbank osv. Det har givet mig en stor faglig indsigt, som jeg bl.a. kan bruge i mit daglige rådgivningsarbejde, forklarer Finn Lund Kinnberg.

Som nævnt kan standarden for medicinske handsker være en god hjælp for indkøbere, leverandører og producenter. Til brugerne kommer der en håndbog til foråret, som kan hjælpe med, hvordan man vælger den rigtige handske.

Vil du vide mere om standarden for medicinske handsker eller arbejdet i udvalget, er du velkommen til at kontakte Pernille Bengtsen på pab@ds.dk eller 29881402-

 

Kontakt

Pernille Arendsdorf Bengtsen
Pernille Arendsdorf Bengtsen Konsulent | Consultant
International & EU Politik
E: pab@ds.dk
T: 39 96 62 23