Klare rammer for energitjenester gør energiforbedring nemmere

01. november 2019

Klare rammer for energitjenester gør energiforbedring nemmere

Hvad er en energiforbedring, hvornår er den tjent hjem, og hvordan kan den finansieres? For mange virksomheder og organisationer kan det være svært at beregne, hvilke energiforbedringer der kan betale sig, hvornår investeringen er tjent hjem, og hvilke midler der skal finansiere det nye tiltag.

Energiforbedringer kan gøres op på mange måder. Derfor kan det være en udfordring som kunde at gennemskue og sammenligne de muligheder for energiforbedringer i ens egen organisation, som de forskellige udbydere af energitjenester tilbyder, samt hvordan forbedringerne kan finansieres.

En ny standard skal sætte klare rammer for bl.a., hvordan man beregner, hvor meget organisationen kan spare, hvordan man efterfølgende kan måle energibesparelserne samt finansiering og udfærdigelse af kontrakt mellem udbyder og kunde.

- Organisationer, der ønsker at foretage større energiforbedringer, ved ikke nødvendigvis, hvilken der egner sig bedst, eller hvordan den skal finansieres. Ofte benytter de sig af en ekstern energirådgiver og -leverandør, en såkaldt ESCO-leverandør, til at foretage rådgivning, beregning, implementering og finansiering af energiforbedringen, fortæller Christine Weibøl Bertelsen, standardiseringskonsulent i Dansk Standard.

ESCO står for Energy Service Company og er en leverandør af energitjenester, som organisationen kan indgå en EPC-aftale med, en Energy Performance Contract. Når den nye energiforanstaltning er implementeret, kan den pågældende organisation over tid tilbagebetale ESCO-leverandørens investering med de besparelser, som organisationen opnår i en aftalt årrække derefter.

Fælles rammer giver overblik

Uden klare rammer for hvilke metoder ESCO-leverandørerne skal benytte for at finde frem til relevante energiløsninger til den enkelte organisation, og hvordan man skal beregne energibesparelsen og den økonomiske besparelse, kan det være svært at få overblik over de forskellige tilbud af energiforbedringer.

- En standard, som sætter klare rammer, betyder, at alle ved, hvad de skal forholde sig til, både kunder, rådgivere, leverandører og eventuelle finansieringsinstitutter. Den vil desuden tage højde for sådan noget som minimumskrav til forpligtelser fra både leverandøren af energitjenesten og kunden samt for en vedligeholdelsesplan, finansieringsforløbet og ejerskabet af energiforanstaltningen, siger Christine Weibøl Bertelsen.

Ønsker du indflydelse på kravene til energitjenester?

Arbejdet med at udvikle den europæiske standard er i gang. Flere interessenter fra Danmark er med i arbejdet, bl.a. store virksomheder, som tilbyder levering af hele energiløsninger. Men arbejdet med standarden er også relevant for virksomheder inden for energiløsninger, som ikke nødvendigvis leverer den fulde løsning, men er en del af løsningen, samt finansieringsinstitutter, virksomheder og offentlige institutioner, der benytter sig af ESCO-leverandører.

Arbejdet med den nye standard hører under Dansk Standards udvalg for energiledelse, ESCO og energieffektivitet.

 

Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88