Vælg den rette maske

15 november 2019

Standarden for operationsmasker (DS/EN 14683:2019) er netop revideret og gør det lettere for brugeren at vælge maske efter formål.

Den nye udgave af standarden for operationsmasker skal gøre brugeren i stand til at vælge den rette maske i forhold til aktuel risikovurdering.

For at reducere overførslen af sygdomsfremkaldende bakterier i forbindelse med kirurgiske behandling og andre kliniske procedurer har standarden desuden til formål at specificere konstruktion, materiale, design samt egenskaber og angiver metoder til testning af sidstnævnte.

De egenskaber, der testes og evalueres, er:

  • Mikrobiel renhedsgrad/bioburden – denne egenskab er ny og indført i forbindelse med revisionen af standarden.
  • Bakteriel filtrationseffektivitet (BFE).
  • Differentialtryk/udåndingsmodstand.
  • Stænkresistens – gælder kun for masketype IIR.

I Dansk Standards webshop kan du købe standarden DS/EN 14683:2019+AC:2019.

Køb standarden