Slut med 75-procentsreglen fra 1. januar

06. december 2019

Slut med 75-procentsreglen fra 1. januar

Den såkaldte 75-procents regel ophører fra 1. januar 2020. Ny regel for udvidelse af eksisterende installationer indføres i stedet.

Fra nytår forsvinder den danske dimensioneringsregel, 75-procentsreglen, som betød, at der ikke skulle tages hensyn til risikoen for overophedning pga. andre tætliggende kabler, hvis installationen ikke blev belastet med mere end 75 %. af dens maksimale strømbelastning.

Når den danske særregel ophører, skyldes det bl.a., at man i dag bruger langt tyndere kabler end tidligere og at elinstallationerne bruges på nye måder, fx i forbindelse med solceller på taget, opladning af el-biler i garagen, varmepumper til opvarmning og andet med en høj kontinuerlig belastning Og dermed er der større risiko for overophedning, hvilket kan medføre kortslutning og i værste tilfælde brand.

- Fremover skal installationer dimensioneres med udgangspunkt i beregninger, der bliver beskrevet i standardserien DS/HD 60364. Det betyder bl.a. at man får et bedre overblik over de elektriske installationer fordi kablerne og deres belastning bliver en del af dokumentationen. Samtidigt bliver den danske særregel, 75-procentsreglen slettet i standardserien, siger Torben Dalsgaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Der kommer en afløser for 75 procentsreglen

Der bliver en undtagelse, som gælder, hvis man skal lave en mindre udvidelse af en eksisterende installation lavet efter den gamle 75-procentsregel: Hvis man ved, at belastningen ikke er højere end 70 % i højst 3 timer ad gangen, behøver man ikke kende belastningen på de eksisterende kabler. I så fald må der udvides med en enkelt strømkreds op til 16 A dimensioneringsstrøm og med et ledertværsnit på max. 4 mm2.

- Denne undtagelse vil snart kunne findes som en ny speciel national condition (SNC) i DS/HD 60364-serien og er en naturlig konsekvens af, at vi historisk har benyttet denne forsimplede regel og dermed ikke har dokumentation for de eksisterende elinstallationer. Dette betyder altså, at det er en langstrakt udfasning af 75-procentsreglen, siger Torben Dalsgaard.

I første omgang kommer der et tillæg til standardserien. Det er altså en god ide at holde øje med opdateringer på Dansk Standards webshop. Har du abonnement på Håndbog 183 eller bruger du onlineløsningen på Standard Distribute, får du automatisk besked.

 

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
International & EU Politik
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07