Byggebranchen efterspørger standarder for cirkulær økonomi

14. marts 2019

Byggebranchen efterspørger standarder for cirkulær økonomi

Overtrækket på jordens ressourcer er efterhånden så stort, at vi er nødt til at handle. Med cirkulær økonomi kan vi nedsætte vores CO2-udslip, og byggebranchen, som udleder enorme mængder, er klar – men mangler standarder for cirkulær økonomi for at komme i mål.

Byggebranchen er en af de største syndere, når det kommer til CO2-udledning og affald. På verdensplan står branchen for hele 40 procent af verdens CO2-udledning. Potentialet for at indføre cirkulære arbejdsgange er derfor ikke til at tage fejl af.

En analyse lavet af COWI for Erhvervsstyrelsen viser, at byggebranchen er klar til at skifte til cirkulær økonomi. Men viljen kan ikke drive værket, og branchen efterspørger standarder, som kan strømline krav og dokumentation.

Overtrækket på klodens ressourcer kræver handling

For at undgå uoprettelige skader på vores klode, skal udledningen af CO2 reduceres betydeligt.

- Vi har et enormt højt materiale- og ressourceforbrug, og her er byggebranchen ingen undtagelse, siger Anne Holm Sjøberg, som er afdelingschef i Dansk Standard, hvor der netop nu arbejdes for at udvikle standarder for cirkulær økonomi i byggeriet.

Byggebranchen har i mange år været kendetegnet ved en mere lineær økonomisk tankegang – populært sagt en brug og smid væk-tankegang. I Danmark står byggeriet for ca. en tredjedel af den samlede affaldsmængde – affald som sagtens kan genanvendes eller genbruges.

- Byggebranchen er en af de brancher, der kan være med til at præge udviklingen i en grønnere og mere langtidsholdbar retning ved at have større fokus på genanvendelse og mindre spild, men det kræver en indsats og nye måder at arbejde på, og det kan standarder være med til at danne grundstenene for, siger Anne Holm Sjøberg.

Byggebranchen er klar til overgangen til cirkulær økonomi

Mange større virksomheder er så småt begyndt at tænke cirkulær økonomi ind i forretningen, mens mange mindre virksomheder har sværere ved at omsætte potentialet ved en cirkulær forretningsmodel.

Analysen udarbejdet af COWI stiller skarpt på barrierer og muligheder for cirkulær økonomi i dansk erhvervsliv.

Analysen viser bl.a. at dansk erhvervsliv, heriblandt byggeriet, har stor interesse i at omstille til cirkulær økonomi og dermed nedbringe ressourceforbruget. Viljen er der, men der mangler konkrete værktøjer til at kunne gå hele vejen.

- Standarder kan skabe rammerne for, hvad det vil sige at arbejde cirkulært. En løsning er at skabe fælles standarder for definitioner, krav og testmetoder, som definerer, hvad der er cirkulært, siger Anne Holm Sjøberg.

Byggebranchen skal være cirkulær i fremtiden

Hvis det skal blive en realitet at gøre byggebranchen cirkulær, er der behov for standarder. Derfor er arbejdet med at forme fremtiden standarder i fuld gang hos Dansk Standard, hvor der er nedsat et særligt arbejdsområde, som har fokus på cirkulær økonomi i byggeriet.

- Det forventes, at arbejdet med at udvikle standarder for cirkulær økonomi i byggeriet i høj grad vil skabe fælles klarhed over fremtidens regler, metoder og arbejdsgange i byggeriet, siger Anne Holm Sjøberg.

De kommende standarder skal understøtte dansk erhvervslivs transformation til en mere bæredygtig og cirkulær tilgang til produktion og forbrug. Vil du have indflydelse på fremtidens markedskrav? Ved at deltage i et standardiseringsudvalg kan du være med til at sætte standarden for fremtidens arbejdsgange i din branche.

Se også

kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

18. marts 2024

Webinar: Kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

Se eller gense dette webinar, hvor Dansk Standard introducerer en ny guide med gode råd til, hvordan virksomheder bedst kommer i gang med at anvende data til at understøtte de cirkulære forretningsmodeller.

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

15. marts 2024

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

Data er et vigtigt element i cirkulære forretningsmodeller, og nu har Dansk Standard udgivet en guide, der hjælper virksomheder til brug af datadrevne løsninger i den cirkulære omstilling.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

19. februar 2024

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

Fremover skal det være lettere at bibeholde og ombygge eksisterende bygninger i stedet for at rive de gamle bygninger ned - et tiltag, som bl.a. vil være med til at nedbringe byggebranchens CO2-aftryk og generere mindre affald.