Cirkulært byggeri kan blive en god forretning

19. marts 2019

Cirkulært byggeri kan blive en god forretning

På verdensplan står byggeriet for ca. 40 procent af verdens CO2-udledning, og alene 5 procent af den globale CO2-udledning stammer fra cementproduktion.

Cirkulær økonomi har derfor et stort potentiale inden for byggeri, når verden skal reducere sin CO2-udledning og spare på brugen af jordens ressourcer. Dermed kan cirkulært byggeri også blive en god forretning.

Tegnestuen 3XN/GXN er specialiseret i at udvikle og implementere cirkulære løsninger inden for arkitektur og design. I projektet Circularity City har de samlet en række virksomheder og kommuner i Region Midtjylland, der vil være med til at vise, hvordan man allerede i dag kan bygge cirkulære byer. Samtidig skal projektet være en case med løsninger, der kan eksporteres til andre af verdens byer som New York og Amsterdam for at bidrage til at realisere det vækstpotentiale, som den danske byggesektor kan få ved at være førende udviklere inden for cirkulært byggeri.

- I fremtiden vil langt de fleste af os bo i byer, og for at det kan lade sig gøre, er vi nødt til at genanvende de ressourcer, vi skal bruge til at bygge og drive byerne. Derfor er det de virksomheder, der spiller ind i omstillingen til cirkulær økonomi, og som fx kan tilbyde bæredygtige byggematerialer og -løsninger, som har en sund økonomisk fremtid foran sig, siger Aleksander Guldager Kongshaug, arkitekt MAA i GXN.

Foto: Aleksander Guldager Kongshaug, arkitekt MAA hos 3XN/GXN
Foto: Aleksander Guldager Kongshaug, arkitekt MAA hos 3XN/GXN

Cirkulær økonomi begynder med designet

Cirkulær økonomi er ikke blot at tænke, hvordan man kan genanvende et produkt, når det er udtjent i sin oprindelige funktion. I cirkulær økonomi skal hele produktets rejse tænkes ind allerede fra begyndelsen, altså hvordan man kan designe det, producere det, adskille det og sortere det, så det kan bevare en høj kvalitet, når produktet eller materialet skal genanvendes i en ny værdiskabende livscyklus.

Derfor arbejder GXN også sammen med flere partnere om at designe nye materialer og byggemetoder for at udvikle nye, rene byggematerialer og fleksible byggemetoder, der i fremtiden gør det let at adskille og genanvende bygninger.

- Igennem projektet Circle House har vi skabt et værdikædesamarbejde mellem 60 virksomheder, hvor vi fokuserer på systemer og byggeløsninger, som gør materialer fra de bygninger, vi nedriver, genanvendelige og værdifulde igen i nye byggerier og ombygninger. Ved at man kan adskille råhus og byggeriets materialer fra hinanden vil entreprenører i fremtiden kunne ”høste” brugte betonelementer og byggematerialer i byerne til genanvendelse i nyt byggeri, fortæller Aleksander Guldager Kongshaug.

Danmarks første cirkulære boligbyggeri giver ny viden

Som et konkret eksempel på cirkulært byggeri er GXN gået sammen med en række entreprenører, bl.a. MT Højgaard, og med Lejerbo som bygherre om at bygge Circle House. Circle House er Danmarks første cirkulære boligbyggeri og forventes at stå færdigt i 2020.

Circle House. Foto: 3XN/GXN
Circle House. Foto: 3XN/GXN

- Circle House startede som et researchprojekt og er ud over at være et boligbyggeri også tænkt som et skalerbart demonstrationsprojekt, som skal give byggebranchen ny viden om at bygge cirkulært. Projektet har bl.a. vist, at det ikke kun er en teknisk løsning at bygge på en måde, så bygningen kan skilles ad igen. Det er også nødvendigt at forny de traditionelle forretningsmodeller og få lovgivningen til at understøtte genbrug, hvis cirkulært byggeri virkelig skal tage fart, siger Aleksander Guldager Kongshaug.

Standarder kan bidrage til at udbrede danske løsninger

Cirkulær økonomi er også på den politiske dagsorden, og i september 2018 offentliggjorde regeringen sin strategi for cirkulær økonomi. Heri spiller standarder for cirkulær økonomi en væsentlig rolle - dog ikke i forbindelse med byggeri endnu. Men der er politisk fokus på cirkulær økonomi i byggeriet, og også her vil standarder kunne få en afgørende betydning.

Hvis Danmark bliver nogle af de første til at udvikle cirkulære løsninger og bygge cirkulært, kan disse løsninger få indflydelse på kommende internationale standarder for cirkulær økonomi i byggeriet. Således kan man fx sikre, at en dansk løsning kan bruges i et tysk byggeri. Standarder kan derfor være et værktøj for den danske byggesektor og bidrage til, at de danske løsninger kan eksporteres til globale markeder og dermed også blive til en god forretning.

Eksempler på byggemateriale, som de 60 virksomheder og GXN har bygget cirkulært med:

  • Demonterbare betonelementer med indstøbt digitalt materialepas.
  • Vegetabilsk tagmembran med mineraler der renser regnvand for CO2.
  • Facader af sorteret plastikaffald, kork, brændt lærketræ og demonterbare tegl.
  • Vinduer, der er 93 % genanvendelige.
  • 9 forskellige isoleringsmaterialer, fx dansk ålegræs med naturlige brandhæmmer, upcyclede cowboybukser, fåreuld, træspåner, kork, vegetabilsk skumisolering og brugte aviser.
  • Limfrit klikgulv, akustisk gulvunderlag af gamle bildæk og formbare ventilationsrør.
  • Upcyclede møbler fra dansk færgeleje, betræk og gardiner af brugte plastikflasker.
  • Genbrugt og optimeret industrielt lysarmatur.

Læs mere om udvikling af standarder:

Se også

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

15. april 2024

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

Den danske standard, DS 206:2024, der supplerer den europæiske standard DS/EN 206 for beton er netop sendt i høring efter, at den har gennemgået en revision. Den reviderede betonstandard får titlen DS 206:2024 og vil ligesom sin forgænger DS/EN 20...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.