Nu skal der sættes fælles standarder for elektriske løbehjul

25. marts 2019

Nu skal der sættes fælles standarder for elektriske løbehjul

Elektriske løbehjul, hoverboards og andre personlige transportmidler har gjort deres indtog på cykelstier og veje rundt om i hele landet. Og i takt med, at der kommer flere og flere nye og avancerede elektriske transportmidler til, stiger risikoen for ulykker også. Derfor skal der nu laves fælles internationale retningslinjer på området.

De er overalt i gadebilledet – elektriske løbehjul, skateboards og hoverboards. Og de mange nye elektriske køretøjer bliver samtidigt smartere og mere avancerede. Og det udfordrer sikkerheden og øger behovet for fælles retningslinjer på området. 

- Der er behov for standarder, som kan sætte klare rammer for blandt andet sikkerhed og pålidelighed. Det er jo vigtigt, at de her nye transportmidler kan bruges uden risici for brugeren. Det går jo ikke, hvis et elektrisk løbehjul pludselig sætter i gang af sig selv, giver stød eller bryder i brand ved en kortslutning, forklarer Marika Vindbjerg, seniorkonsulent i Dansk Standard og uddyber:

- Standarderne skal også være med til at sikre, at transportmidlet er pålideligt og eksempelvist kan køre i forskelligt slags vejr. Fx skal det kunne tåle at køre, når der er vand på kørebanen. 

Fælles standarder skal øge sikkerheden

Standarderne skal således sikre, at de eldrevne transportmidler ikke er farlige i sig selv. Det betyder, at der bl.a. skal stilles krav til kontrol af fart og styring samt maksimumfart. For at kunne verificere, at kravene overholdes, er det også nødvendigt at udvikle fælles testmetoder.

Fælles internationale standarder vil således være med til at sikre brugerne, men også for myndigheder, producenter, importører og distributører vil standarderne være en hjælp. 

Fælles krav til eldrevne transportmidler vil gøre det lettere for myndigheder, importører og distributører at sikre sig, at et givent produkt lever op til et vist sikkerheds- og kvalitetsniveau. Og det vil blive nemmere for producenter at afsætte deres produkter, fordi de netop kan påvise at de lever op til standarderne på området, siger Marika Vindbjerg. 

I Danmark er det som en forsøgsordning fra januar 2019 blevet lovligt at køre på de danske cykelstier på personlige transportmidler, der er elektrisk drevet, såsom selvbalancerede køretøjer (hoverboards), løbehjul, skateboards osv. 

Vil du præge fremtidens standarder for elektriske transportmidler? 

Alle med interesse og viden på området kan være med til at sætte fremtidens standarder for eldrevne personlige transportmidler og dermed få indflydelse på morgendagens markedskrav på området. Kontakt Marika Vindbjerg på mail: mv@ds.dk eller telefon: 39966143 for mere information. 

 

Kontakt

Marika Vindbjerg
Marika Vindbjerg Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mv@ds.dk
T: 39 96 61 43