Snart slutter overgangsperioden til den nye Installationsbekendtgørelse

22. marts 2019

Snart slutter overgangsperioden til den nye Installationsbekendtgørelse

Den nye installationsbekendtgørelse under elsikkerhedsloven trådte i kraft 1. juli 2017 med en overgangsperiode på to år. Det betyder, at fra 1. juli i år skal du følge bekendtgørelsen medmindre du søger om dispensation hos Sikkerhedsstyrelsen.

Med den nye bekendtgørelse er der en række nyere regler og standarder, man som el-installationsvirksomhed, elektriker og el-ingeniør skal forholde sig til. 

Elsikkerhedsloven og dens underliggende bekendtgørelser er en modernisering af tidligere regler med særligt fokus på at øge anvendelsen af internationale og europæiske standarder frem for nationale særkrav. Formålet er at forenkle og internationalisere reglerne - til gavn for både virksomheder og forbrugere. 

- Ved at henvise til gældende internationale eller europæiske standarder, ligesom man også gør på en lang række andre områder, sikrer man et dynamisk regelsæt, der hele tiden er opdateret. Og det medfører en række fordele, siger Torben Dalsgaard, seniorkonsulent i Dansk Standard, og fortsætter:

- Et konkret eksempel kunne være solceller i kombination med batterier, installeret i boliger. Det er en teknologi, der ikke var specifikke bestemmelser for i tidligere lovgivning, og som betød, at virksomhederne selv skulle foretage risikovurdering og vælge sikre løsninger, der overholdt lovgivningen. Det er en meget omkostningstung øvelse, som også indeholder en vis usikkerhed. Nu kan virksomhederne i stedet følge den gældende europæiske standard1, som gør det nemt og enkelt for dem at sikre, at deres installation ikke udgør en sikkerhedsmæssig fare.

Når man følger standarden og bekendtgørelserne, lever man desuden op til sikkerhedskrav, som hele verdens førende eksperter på området har lavet, og som er med til at øge sikkerheden. 

Dansk Standard har gjort det let at holde sig opdateret

De nye bekendtgørelser under elsikkerhedsloven referer til mange standarder, og der kommer jævnligt nye standarder og opdateringer til, idet standarderne følger den teknologiske evolution. Det gør det bl.a. lettere at introducere ny teknologi og nye produkter på markedet.

Dansk Standard tilbyder forskellige muligheder, der gør det lettere at holde sig opdateret i løbende ændringer og gældende standarder.

Læs mere om vores elinstallationspakke.

 

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
International & EU Politik
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07