Cirkulær økonomi spiller en nøglerolle i fremtidens byggebranche

10. april 2019

Cirkulær økonomi spiller en nøglerolle i fremtidens byggebranche

Byggeriet spiller en central rolle, når det kommer til indfrielsen af FN’s verdensmål om at skabe en mere bæredygtig verden – ikke mindst i forhold til at sikre cirkulær økonomi og ansvarlig produktion.

”Der er brug for en fælles forståelse af, hvad cirkulært byggeri er. Først og fremmest skal det konkretiseres, hvor bredt begrebet tænkes. Man taler naturligvis meget om CO2-reduktion, men cirkulært byggeri er mere end det. Det handler for eksempel også om, hvordan vi opfører byggeri samt producerer og håndterer affald nu og i fremtiden. Det skal der etableres en fælles forståelse af, hvis vi skal have en chance for at komme i mål med at få skabt en mere bæredygtig og cirkulær byggebranche”, siger miljøchef Simon Stig-Gylling fra Dansk Byggeri.

Og netop det at få skabt fælles definitioner og en fælles forståelse kan standarder hjælpe med. Eksempelvis i forhold til at konkretisere, hvad det betyder, når der tales om bæredygtige byggematerialer.

Foto: Simon Stig-Gylling fra Dansk Byggeri.
Foto: Simon Stig-Gylling fra Dansk Byggeri.

”Vi skal have nogle ens spilleregler baseret på fakta, så vi kan sammenligne os med hinanden: Hvad er en bæredygtig byggevare, hvilke egenskaber skal den have, og hvilke krav skal den leve op til? Samlet set har vi behov for et fælles rammeværk for, hvordan vi dokumenterer og måler, så vi gør det på samme måde – og arbejdet skal være datadrevet,” understreger Anne Holm Sjøberg og fortsætter:

”I takt med, at vi skal bruge flere genbrugte materialer i byggeriet, stiger behovet også for en fælles tilgang og definition af genbrug, sikkerhed og kvalitet af materialerne. Det er lige præcis her, at standarder kommer til at få stor betydning for fremtidens grønne byggeri.”

Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg efterspørger et klimaregnskab, som giver et ensartet grundlag for at dokumentere bygningers CO2-aftryk. Anne Holm Sjøberg, konsulent hos Dansk Standard

Standarder er vigtige for den grønne omstilling

Nødvendigheden af standarder understøttes desuden af en analyse foretaget af Oxford Research, der viser, at standarder er et vigtigt redskab, hvis byggebranchen skal nå i mål med den grønne omstilling. Således svarer 73 %. af virksomhederne i undersøgelsen indenfor bygge og anlæg, at standarder er vigtige for den grønne omstilling i netop deres branche.

”Vi oplever en stor efterspørgsel fra byggebranchen på konkrete redskaber til at sikre en bæredygtig grøn omstilling. Jeg er glad for, at så mange virksomheder i undersøgelsen peger på, at standarder er vigtige for branchen og giver resultater for den enkelte virksomhed – både når det kommer til at reducere deres eget klimaaftryk og til udbredelse og implementering af grønne løsninger”, siger Anne Holm Sjøberg.

Også klimapartnerskabet for byggeri og anlæg påpeger, at standarder er vigtige redskaber i den grønne omstilling. Og et af de vigtige budskaber fra klimapartnerskabet er netop behovet for at skabe et fælles marked for genbrugte byggematerialer. Der er nemlig brug for meget mere viden om byggematerialerne, så de i højere grad kan genbruges.

”Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg efterspørger et klimaregnskab, som giver et ensartet grundlag for at dokumentere bygningers CO2-aftryk. Det er oplagt at formulere i en standard, så det bliver tydeligt, hvordan regnskabet skal udformes”, forklarer Anne Holm Sjøberg.

Grundlaget for klimaregnskabet er et bygnings- og materialepas, som skal dokumentere de enkelte materialers og bygningers indhold og aftryk og dermed gøre det lettere at foretage grønne materialevalg. Også her kan der med fordel udformes en standard for, hvordan man klassificerer bygninger og materialer.

Standarder kan sikre fælles fodslag i byggebranchen

”Det er en barriere, at vi ikke har fælles tilgange på tværs af Europa. Det kan vi fastsætte i nogle standarder, og vi kan også bære det med ind i det internationale standardiseringsarbejde og dermed gøre det til noget, man arbejder med i hele EU”, siger Anne Holm Sjøberg.

Og det kan være en god ide at sidde med om bordet, når standarderne skal laves:

”Man må forvente en øget efterspørgsel på aktører, som kan dokumentere, at de arbejder bæredygtigt. Det vil blive et afgørende konkurrenceparameter, og det gælder om at være med fra starten, når standarderne skal sættes,” siger Anne Holm Sjøberg.

Også ifølge Simon Stig-Gylling kan standarder være nødvendige for at finde fælles fodslag i byggebranchen. Standarder er som udgangspunkt frivillige, og det mener Simon Stig-Gylling også, at de bør være.

”Først skal standarderne udformes og introduceres, og når de er frivillige, kan de lettere justeres løbende. Med tiden kan det blive tydeligt, hvilke tiltag der sætter skub i den grønne omstilling, og så kan man begynde at overveje at gøre standarderne obligatoriske,” mener han.

Se også

kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

18. marts 2024

Webinar: Kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

Se eller gense dette webinar, hvor Dansk Standard introducerer en ny guide med gode råd til, hvordan virksomheder bedst kommer i gang med at anvende data til at understøtte de cirkulære forretningsmodeller.

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

15. marts 2024

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

Data er et vigtigt element i cirkulære forretningsmodeller, og nu har Dansk Standard udgivet en guide, der hjælper virksomheder til brug af datadrevne løsninger i den cirkulære omstilling.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

19. februar 2024

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

Fremover skal det være lettere at bibeholde og ombygge eksisterende bygninger i stedet for at rive de gamle bygninger ned - et tiltag, som bl.a. vil være med til at nedbringe byggebranchens CO2-aftryk og generere mindre affald.