Få det bedste ud af medarbejdernes innovative idéer

25. april 2019

Få det bedste ud af medarbejdernes innovative idéer

En ny serie af standarder for innovationsledelse hjælper virksomheder med at optimere deres processer for innovation. Dermed kan standarderne bidrage til virksomhedens succes og konkurrenceevne ved at sikre en proces for udvikling af nye produkter, services eller nye måder at gøre ting på.

Innovation er mere end smarte teknologier og vilde opfindelser. Det er også at opdage og reagere på skiftende forhold i sit miljø, reagere på nye muligheder og udnytte de ressourcer, man allerede har. Det kan være i form af en bedre måde at gøre tingene på eller at ændre på eksisterende produkter, hvis ændringer over tid vil betyde store forbedringer.

Men det kan være svært at gennemføre eller udnytte alle de gode idéer, hvis man ikke har den fornødne strategi eller proces til at sikre og implementere, at de gode idéer kommer til at virke.

Den nye ISO 56000-serie af internationale standarder har til formål at give virksomheder og organisationer retningslinjer og processer, som vil gøre dem i stand til at få mest muligt ud af deres innovationsprojekter.

ISO 56003, Innovationsledelse – Værktøjer og metoder til innovationspartnerskaber, er en vejledning til virksomheder, som ønsker at få en strukturereret tilgang til at indgå et innovationspartnerskab med en anden organisation. Vejledningen er en hjælp til at beslutte, om et samarbejde vil give værdi, hvordan man vælger den rigtige partner, samt hvordan man bliver enige om en fælles forståelse af projektet. Desuden angiver den, hvordan man tildeler roller og ansvar samt indfører effektive procedurer for governance.

Vejledningen, ISO/TR 56004, Vurdering af innovationsledelse, hjælper virksomheder effektivt med at gennemgå deres processer for innovationsledelse, så virksomhederne løbende kan forbedre deres processer og performe endnu bedre.

Den kommende ISO 56002, Innovationsledelse – Innovationsledelsessystemer vil tilbyde retningslinjer for udvikling, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et eksisterende system for innovationsledelse.

Vil du have indflydelse på standarderne for innovationsledelse?

Er du interesseret i innovationsledelse, og kunne du tænke dig at få indflydelse på de internationale standarder samt få indsigt og forhåndsviden om, i hvilken retning udviklingen går? Så er du velkommen til at kontakte Mette Juul Sandager, konsulent i Dansk Standard, mjs@ds.dk, tlf.: 39966205.

 

Kontakt

Mette Juul Sandager
Mette Juul Sandager Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mjs@ds.dk
T: 39 96 62 05