Stigende svindel med fødevarer - nu skal der sættes standarder for fødevarers ægthed

15. april 2019

Stigende svindel med fødevarer - nu skal der sættes standarder for fødevarers ægthed

Hvert år svindles der med fødevarer for over 200 mio. Euro. Det skal fælles europæiske standarder nu være med til at gøre noget ved.

Honning, tilsat sukker og sirup, ekstra jomfruolivenolie, der ikke er ekstra jomfru, oksekød der i stedet er hestekød eller dyr vin, som er blandet med billige dråber. Det er blot nogle af de mange fødevarer, der hver dag krydser landegrænser – og også finder vej til danske supermarkeder.

Derfor skal der nu udarbejdes fælles europæiske standarder for validerede analysemetoder til at påvise fødevarers ægthed.

- Med en standard i hånden sikres en ramme for dokumentation af en fødevares ægthed i alle led lige fra producent til forbruger. Det skal være med til at dæmme op for fødevaresvindel og skabe tryghed hos producenterne og forbrugerne, siger Carina Dalager, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Food authenticity-standarderne skal således være med til at sikre, at forbrugerne får det produkt, de betaler for – og ikke bare noget, der ligner. Og endnu vigtigere – at produkterne ikke er farlige.

- Det sikkerhedsmæssige aspekt er afgørende i denne sammenhæng. Fødevarer må ikke være farlige for forbrugeren, som vi eksempelvist har set det i Kina, hvor modermælkserstatning var tilsat melamin og tusindvis af børn blev forgiftede, siger Carina Dalager.

Også herhjemme har vi set eksempler på importerede fødevarer tilsat erstatningsprodukter, der er uegnet til menneskeføde. Fx pinjekerner erstattet af en anden type kerner, som medførte metalsmag i munden og tab af smagssansen i en periode - såkaldt ”pinjemund”.

Standarderne skal understøtte kravene i EU-forordning 2017/625: ”Offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler.” 

Forordningen refererer allerede til, at officielle laboratorier ved manglende EU-regler skal anvende: ”tilgængelige metoder, der overholder relevante internationalt anerkendte regler eller protokoller, herunder dem, som Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har accepteret” (Artikel 34 stk. 2a).

 

Kontakt

Carina Dalager
Carina Dalager Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: cad@ds.dk
T: 39 96 61 42