Ny, brugervenlig version af standarden for brandsikring af ventilationsanlæg

19. juni 2019

Ny, brugervenlig version af standarden for brandsikring af ventilationsanlæg

Primo september udkommer den nye udgave af standarden for brandsikring af ventilationskrav. Standarden tager højde for nye byggeskikke og den seneste teknologi. Samtidig er den gjort mere brugervenlig ved at opdele teksten i farver efter formål.

Overordnet indeholder standarden, DS 428, en række krav for at opnå en forsvarlig brandteknisk sikkerhed og funktion af ventilationsanlæg. Den er derfor revideret med henblik på nye materialer, nye decentrale anlæg og den tekniske og videnskabelige udvikling, der er sket siden den seneste revision fra 2011.

Kravene er i videst muligt omfang funktionsbaserede, og som noget helt nyt er standarden bygget op af tekst i tre forskellige farver som en hjælp til de forskellige måder at anvende den på:

  • Funktionskrav er skrevet med sort tekst.
  • Standardmetoder for opfyldelse af funktionskravene står med blå tekst.
  • Vejledning til, hvordan man kan beregne og dokumentere er med orange tekst og er til brug for komplicerede byggerier som fx etagebyggeri

- Byggeskikken har ændret sig mod tættere og højere byggeri. Det betyder, at der bl.a. i etagebyggeri bliver indført flere, decentrale ventilationsanlæg, som installeres i hver lejlighed i stedet for ét stort, centralt ventilationsanlæg. De nye anlæg stiller nye krav til brandsikkerheden for at opnå et sikkerhedsniveau, der er forsvarligt. Det skal bl.a. forhindre, at røg kan sprede sig fra rum til rum og flere ventilationsanlæg i ejendommen, forklarer Erling Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Den nye version af standarden er desuden udvidet til også at omfatte:

  • Brandsikring af fraluftsanlæg fra industrilignende processer og oplag.
  • Garageanlæg for fjernelse af giftige og eksplosive dampe.
  • Mekanisk røgudluftning af hensyn til redningsberedskabets indsatsmuligheder.

 

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19