Nye krav til sporbarhed af elektricitet på vej

11. juli 2019

Nye krav til sporbarhed af elektricitet på vej

Standarden for oprindelsesgarantier relatereret til elektricitet står over for en revision. Som noget nyt kommer den også til at omfatte hydrogen og biometan. Alle med interesse og viden på området kan deltage i arbejdet.

Nu skal der sættes nye krav til gennemsigtighed og sporbarhed af energiproduktion. Standarden DS/EN 16325, der omhandler oprindelsesgarantier for elektricitet, skal nemlig revidereres. Det vil skabe basis for yderligere muligheder for certificering på området og lette samhandel.

- Det kan være svært at spore, hvor og hvordan energi er produceret. Standarden er et værktøj til at sikre gennemsigtighed i produktionskæden, så hver kilowatt-time bliver registreret præcist. Kort sagt betyder det øget troværdighed på energiområdet og mindre risiko for snyd med fx dobbelttælling af den grønne energi, forklarer Christine Weibøl Bertelsen, der er standardiseringskonsulent i Dansk Standard og ansvarlig for det udvalg, der deltager i revisionen af DS/EN 16325.

Biogas bliver en del af standarden

Den nye version af standarden kommer også til at omfatte hydrogen og biometan. Det betyder, at det fremadrettet også vil være muligt at sikre oprindelsesgaranti for denne type energiproduktion, hvor man omsætter fx dyregødning og madaffald til biogas, som så kan bruges til at lave elektricitet.

-  Standarder er med til at blåstemple og øge troværdigheden. Ved at medtage hydrogen og biometan i standarden bliver det også muligt at stille garanti for oprindelsen og certificere på dette område, siger Christine Weibøl Bertelsen. 

Samtidigt skal standarden gøre det lettere at opfylde kravene i de relevante direktiver på området: direktivet for vedvarende energi (Renewable Energy Directive), direktivet for det indre marked for elektricitet  (Electricity Market Directive) og energieffektivitetsdirektivet (Energy Efficiency Directive).

Vær med til at sætte standarden

Alle med interesse og viden inden for elektricitet og oprindelsesgarantier relateret til energi kan deltage i arbejdet med at revidere DS/EN 16325 og dermed få indflydelse på fremtidens markedskrav på området.

Hvis du vil vide mere om arbejdet med revisionen og mulighederne for at deltage, er du velkommen til at kontakte Christine Weibøl Bertelsen.

 

Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88