Har du styr på informationssikkerheden?

20. september 2019

Har du styr på informationssikkerheden?

Med et ledelsessystem for informationssikkerhed kan virksomheder sikre, at deres digitale såvel som fysiske data ikke mistes, stjæles, ødelægges eller bliver utilgængelig. ISO/IEC 27001, standarden for informationssikkerhed, bidrager med værktøjer og processer for at beskytte værdifulde data på en sikker og troværdig måde.

Jeres data er i sikre hænder med ISO 27001

Med teknologiens udvikling er data i vid udstrækning blevet digitaliseret. Det skaber nogle nye risici som fx hackerangreb og anden IT-kriminalitet, og omkostningerne herfra fylder mere år for år. Derfor er virksomheder nødt til at indrette sig efter de ændrede vilkår. ISO/IEC 27001 bidrager med krav til etablering og vedligeholdelse af processer, som sikrer en relevant informationssikkerhed.

Med et ledelsessystem for informationssikkerhed kan du sikre god håndtering af informationer ved både at have øje for risikostyring, dokumentation af processer samt overblik over roller og ansvar. Med ISO/IEC 27001 får du og din virksomhed overblik over jeres data og risici, mens jeres følsomme og kritiske information kommer i sikre hænder.

Få hjælp til at beskytte jeres vigtige data: kom på kursus i ISO/IEC 27001

Med standarden for informationssikkerhed opnår din virksomhed større kontrol over informationer og en styrket robusthed – både før, under og efter en sikkerhedshændelse. Efterlevelse af standarden kan desuden bidrage til virksomhedens konkurrenceevne og ikke mindst borgeres og kunders tillid til jer som virksomhed.

Vil du være med til at styrke din virksomheds informationssikkerhed? Med en grundlæggende introduktion bliver du på en enkelt dag præsenteret for standarden for informationssikkerhed og lærer, hvordan du implementerer og anvender den i dagligdagen. Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for udmøntningen af de forskellige krav og en viden om de øvrige standarder i ISO/IEC 27000-serien. Du får således et godt afsæt til at forbedre din virksomheds informationssikkerhed.

Hvis du derimod har brug for at dykke dybere ned i arbejdet med informationssikkerhed, kan du komme på diplomkursus i ISO/IEC 27001. Her lærer du via øvelser, opgaver og quizzer, hvordan du efterlever kravene i standarden i praksis. Du får samtidig konkrete værktøjer til både forberedelse, udrulning, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for informationssikkerhed.

Gode råd til at komme i gang med ISO/IEC 27001

Ved at deltage i et kursus om ISO/IEC 27001 får du den basale viden, som er afgørende for at skabe rammerne om virksomhedens informationssikkerhed. Indtil da har vi udformet seks gode råd til dig, som skal i gang med at arbejde med virksomhedens informationssikkerhed.

  • Start med at etablere et informationssikkerhedsudvalg, der består af repræsentanter for både forretningen, it og jura.
  • Brug de standarder, der allerede findes. Standarderne er grundigt gennemtænkt og afprøvet, og de kan tilpasses din virksomheds behov.
  • Ansæt en person, der har informationssikkerhed som sit primære arbejdsområde.
  • Skab opmærksomhed omkring emnet. Alle i virksomheden bør vide, hvad en korrekt adfærd betyder – både i forhold til brug af internet, sociale medier og ved håndtering af følsomme eller kritiske data.
  • Få topledelsen om bord. Direktion og bestyrelse skal sikre, at de nødvendige ressourcer stilles til rådighed.
  • Sidst men ikke mindst er det en god ide at deltage i et kursus om informationssikkerhed efter ISO/IEC 27001, for at blive klædt på til at arbejde med standarden.

Underviser Anders Linde fortæller om diplomkurset i ISO/IEC 27001

 

 

Kontakt