Innovation skaber robusthed og vækst

02. september 2019

Innovation skaber robusthed og vækst

Innovation handler ikke blot om at få en god ide. Det handler i høj grad om at skabe værdi og hjælpe virksomheder til konstant at omstille og udvikle sig. En ny standard om innovationsledelse er netop udkommet.

Innovation er vigtigere for virksomheder i dag end nogensinde før. Med den omskiftelighed vi lever i, skal virksomheder være i stand til at omstille og udvikle sig. Nye og innovative ideer medvirker til bedre måder at arbejde på og nye løsninger til at øge omsætning og ikke mindst at forbedre bæredygtigheden.

Innovation har stor betydning for virksomheders robusthed, fordi innovation skaber muligheden for at tage vanskelige kontekster op til overvejelse, forstå dem og gribe de muligheder, de skaber. Og altså skabe noget nyt og bedre affødt af en proces, der ikke nødvendigvis fungerede efter hensigten. 
Ofte er store ideer og nye opfindelser resultatet af en lang serie af små ideer og forandringer. Den mest effektive måde at samle disse små ideer, og skabe forandring på baggrund af dem, er ved at implementere et innovationsledelsessystem. 

Den første internationale standard for innovationsledelse, ISO 56002, bidrager med en systematisk fremgangsmåde til at integrere innovation i alle lag af en virksomhed. Ved aktivt at implementere standarden bliver virksomheder i stand til at gribe og frembringe nye løsninger, systemer, produkter, services og meget mere.

ISO 56002, Innovationsledelsessystemer – Vejledning, er den seneste i en række af innovationsledelsesstandarder, og dækker over alle aspekter af innovationsledelse. Standarden tager højde for den kontekst, virksomheden arbejder i, kulturen, strategi, proces og indflydelse, og bidrager med vejledning i, hvordan man får de første små ideer til at vokse og blive salgbare på det marked, virksomheden befinder sig i.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26