Guide skal hjælpe servicevirksomheder på vej

21. februar 2020

Guide skal hjælpe servicevirksomheder på vej

Internationalt bliver der solgt flere serviceydelser, end der bliver solgt produkter, og eksporten af services er firedoblet over de seneste 20 år. Markedet viser, at der er et kæmpe potentiale inden for servicesektoren, men alligevel er det svært at få europæiske servicevirksomheder til at etablere sig.

I Europa repræsenterer serviceydelser to tredjedele af EU’s økonomi, og 90 % af alle nye arbejdspladser er inden for serviceområdet. Når vi taler om offentlige indkøb, står serviceydelser for 70 % af alle handler. Alligevel er væksten inden for servicesektoren lav i Europa sammenlignet med resten af verden. Servicesektoren mangler fælles redskaber til at indgå på markedet. Derfor har Dansk Standard som et af de første skridt udarbejdet en guide, der giver danske virksomheder et overblik over de servicestandarder, der allerede er tilgængelige. Servicestandarder er med til at sikre fælles forståelse for ydelse og leverance samt kommunikation mellem serviceudbyder og indkøber.

Den manglende vækst påvirker ikke kun servicesektoren. Produkter og services hænger mere og mere sammen og er vanskelige at adskille fra hinanden. Derfor er produktionsindustriens økonomiske resultater også afhængige af servicesektorens konkurrenceevne. Når servicesektoren ikke vækster, er det også en hindring for konkurrenceevnen i EU's produktionsindustri. Derfor er EU-landene nødt til at stimulere udviklingen af servicesektoren og sikre en bedre udnyttelse af potentialet i serviceydelser.

Mangler fælles definition af service

En væsentlig udfordring med at hjælpe væksten på vej er, at serviceområdet er svært at konkretisere, da der arbejdes med service i noget nær samtlige brancher. Der findes ikke én fælles definition af, hvad servicebegrebet dækker over, og derfor mangler der også viden om, hvilke redskaber der skal til for at hjælpe europæiske servicevirksomheder på vej. Standarder er med til at definere et bestemt fagområde, men de europæiske servicestandarder udgør kun ca. 1 % af de eksisterende standarder.

Derfor har EU-kommissionen, CEN og også ISO stor fokus på serviceområdet og på at få indsamlet viden til at kunne forstå og understøtte servicemarkedet og udarbejde værktøjer, der kan støtte sektoren.

SMV’er får redskaber til at indgå serviceaftaler

Dansk Standard har gennem de seneste år været engageret i det europæiske arbejde med at udvikle horisontale servicestandarder (S-836 ’horisontale servicestandarder’). I denne forbindelse har danske interessenter tilkendegivet, at de mangler viden om, hvilke servicestandarder der findes, samt hvilke generiske emner der er relevante, når man indgår serviceaftaler. Dansk Standard har derfor udarbejdet guiden på ds.dk, der deler servicestandarderne op i områder – sektorspecifikke som horisontale. Guiden vil blive udvidet efterhånden, som der kommer flere standarder. Formålet med guiden er at understøtte SMV’er, kommuner og øvrige virksomheder i indgåelse af serviceaftaler, der kan bidrage til øgede markedsandele, gennemsigtighed og konkurrence inden for serviceområdet.

 

 

Kontakt

Sofia Vork Stokholm
Sofia Vork Stokholm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: svs@ds.dk
T: 39966222