Servicestandarder

Her finder du et overblik over eksisterende servicestandarder, som kan hjælpe dig med at kortlægge dine serviceydelser, specificere dine krav og indgå serviceaftaler.

Servicestandarder

Oversigterne over disse standarder er ikke 100 % dækkende. Andre standarder end dem, som er nævnt her, kan have din interesse. Desuden er der flere servicestandarder undervejs samt nye initiativer under planlægning.

Vil du vide mere om servicestandarder?

Facility Management

Facility Management

Standarder om udbud og indkøb, oursourcing samt udvikling, indgåelse og styring af facility management-aftaler o.a.

Rengøringservice

Rengøringservice

Standarder og vejledninger om kvalitetsstyring, udbud og anbefalinger til målesystemer for rengøringsaftaler o.a.

Ejendomsservice

Ejendomsservice

Standarder til kvalitetsstyring, fælles definitioner og overordnede retningslinjer ved alle former for vedligehold og vedligeholdsledelse mm.

Vedligeholdelsesservice

Vedligeholdelsesservice

Standarder og vejledninger til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet samt udbud, outsourcing, indgåelse og styring af vedligeholdelsesaftaler og bygge- og anlægsarbejder mm.

IT-services

IT-services

Standarder og vejledninger for krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et service management-system (SMS) o.a.

Udbud

Udbud

Standarder om udbud og indkøb, outsourcing, indgåelse og styring af aftaler samt vejledning til offentlige indkøbere af hjælpemidler og arkitekter, der skal indrette badeværelser i plejeboliger eller hospitaler o.a.

Turisme

Turisme

Standarder og vejledninger til den samlede oplevelse for turisten. Både enkelte aktører og samlede destinationer får en række redskaber til at arbejde systematisk og målrettet med kvalitet og serviceniveau samt tilgængelighed og anvendelse af det byggede miljø.

Arrangementer, messer, udstillinger

Arrangementer, messer, udstillinger

Standarder for designkriterier og ledelseskrav til tilskuerfaciliteter samt designkrav til layout og brug af barrierer og teleskopstande for permanente eller midlertidige tilskuerfaciliteter. Herudover findes der også vejledning om ledelsessystemer for bæredygtige events.

Andre services

Andre services

Standarder for: Begravelsestjenester, skadedyrhåndteringstjenester, tolketjenester, maskinoversættelsessystemer og vejledning til offentlige indkøbere af hjælpemidler og arkitekter, der skal indrette badeværelser i plejeboliger eller hospitaler.