Foto: Thomas Drouault

Servicestandarder

Andre services

Standarder for: Begravelsestjenester, skadedyrhåndteringstjenester, tolketjenester, maskinoversættelsessystemer og vejledning til offentlige indkøbere af hjælpemidler og arkitekter, der skal indrette badeværelser i plejeboliger eller hospitaler.

Servicestandarder
DS/EN 15017: Serviceydelser indenfor begravelsesbranchen – Krav

I denne standard er kravene til leverandørerne af begravelsestjenester oplistet. 

Standarden omfatter: uddannelse, transport, faciliteter, rådgivningstjenester og pleje af den afdøde, både ved begravelses -og kremeringstjenester.

 

Standarden er relevant for alle begravelsesfagfolk:

 

- begravelseshuse
- begravelsesrelaterede tjenester på kirkegårde
- krematorier
- samt enhver anden person, der leverer begravelsesydelser af enhver art.

 

Dette dokument gælder ikke for produktrelaterede tekniske krav, ligesom arbejdsmiljøkrav heller ikke er omfattet af dette dokument.

 

Køb standarden

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

DS/EN 16636: Håndtering af skadedyr og skadevoldende organismer - Krav

Denne standard specificerer kravene til skadedyrhåndteringstjenester og -kompetencer, som professionelle udbydere af skadedyrhåndteringstjenester skal opfylde for at beskytte folkesundhed, værdier og miljø.

 

Standarden er gældende for dem, der har ansvaret for at levere skadedyrhåndteringstjenester, herunder vurderinger, anbefalinger og den efterfølgende udførelse af de definerede kontrol- og forebyggelsesprocedurer.

 

Kravene er designet til at gælde for enhver tjenesteudbyder, hvis aktiviteter falder inden for dette område, og er målrettet egnede bekæmpelsesmetoder mod skadedyr.

 

Denne europæiske standard gælder ikke for:

 

- Beskyttelse af markafgrøder
- Rutinemæssig rengøring og desinfektion i forbindelse med almindelige kontrakter for rengøringsservice.

 

Køb standarden

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

DS/EN 17371-3:2020 - Levering af tjenesteydelser – Del 3: Styring af præstationsmåling

Levering af tjenesteydelser – Del 3: Styring af præstationsmåling – Vejledning om indarbejdelse af præstationsmåling i kontrakter om tjenesteydelser

 

Beskrivelse

 

Denne standard giver vejledning i, hvordan man opsætter struktur og rammer for Performance Measurement management, som en del af en hel servicekontrakt.

 

Denne standard er gældende for:

  1. a) Serviceindkøbere og serviceudbydere uanset type, størrelse eller arten af ​​serviceydelserne;
  2. b) Serviceudbydere, i eller uden for serviceindkøberens organisation; og
  3. c) alle interesserede parter, der direkte eller indirekte er involveret i eller påvirket af en indkøbsproces.

Denne standard gælder ikke for forretning-til-forbruger (B2C) servicekontrakter eller til bygge- og anlægskontrakter.

 

BEMÆRK 1 - 'Arbejdskontrakter' er kontrakter, der har til formål at udføre, eller både designe og udføre en opgave er ikke omfattet. Kontrakter, der kun har til formål at udforme en opgave, er omfattet.

 

 

Køb standarden

 

DS/ISO 18587: Efterredigering af maskinoversættelser - Krav

Brugen af ​​maskinoversættelsessystemer (MT) anvendes til at oversætte tekst, der skal gennemføres indenfor en meget stram tidsramme eller med et reduceret budget. Mange udbydere af oversættelsestjenester (TSP'er) og klienter er klar over, at brugen af ​​sådanne systemer er gavnlig.

 

En MT-oversættelse har dog ikke et kvalitetsniveau som en oversættelse udført af kompetente oversættere. Derfor afhænger den endelige kvalitet af oversættelsen stadig af menneskelige oversættere og til dette formål deres kompetence i efter-redigering.

 

Denne standard indeholder krav til den manuelle proces fra modtagelse af den maskinoversatte tekst og den følgende menneskelige efter-redigering samt kompetencekrav.

 

Køb standarden

Udvalget for terminologi

DS/ISO 18841: Tolkning – Generelle krav og anbefalinger

Denne standard specificerer grundlæggende krav til levering af tolketjenester. Derudover giver den anbefalinger om god praksis.

 

Standardens mål er at imødekomme behovet for at stille generelle servicekrav til levering af tolkningstjenester af høj kvalitet. Den angiver krav og anbefalinger til leveringen af tale- og tegnsprogskommunikation på tværs af sprog og samfundsmæssige sammenhænge.

 

BEMÆRK - Tolkespecialiseringer / specialiserede tolkningstjenester kan dækkes i andre internationale standarder (f.eks. DS/ISO 20228:2019 Juridisk tolkning).

 

Køb standarden

Udvalget for terminologi

DS-hæfte 55: Vejledning til indkøb af bad- og toilethjælpemidler

Denne vejledning er et nyttigt værktøj for bl.a. offentlige indkøbere af hjælpemidler og arkitekter, der skal indrette badeværelser i plejeboliger eller hospitaler. Den giver et overblik over de områder af DS/ISO 17966:2016, ’Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne – Krav og prøvningsmetoder’ (indsæt link), man som indkøber skal være opmærksom på, når man specificerer sine krav i fx et udbud. Samtidig gør vejledningen det lettere at sammenligne de forskellige leverandører af hjælpemidler.

 

Vejledningen kan også bruges af terapeuter, montører og fabrikanter, der gerne vil vide mere om den information, de skal videregive til brugerne af et produkt.

 

Køb standarden

Udvalget for hjælpemidler

Maria Gabriella Banck
Maria Gabriella Banck Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mb@ds.dk
T: 39 96 61 81

Læs også
Servicestandarder

Her finder du et overblik over eksisterende servicestandarder, som kan hjælpe dig med at kortlægge dine serviceydelser, specificere dine krav og indgå serviceaftaler.