Servicestandarder

Turisme

Standarder og vejledninger til den samlede oplevelse for turisten. Både enkelte aktører og samlede destinationer får en række redskaber til at arbejde systematisk og målrettet med kvalitet og serviceniveau samt tilgængelighed og anvendelse af det byggede miljø.

Servicestandarder

Turisme

Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme – fordi hele oplevelsen tæller

Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme er en guide til at arbejde målrettet og systematisk med kvalitets- og serviceforbedringer i turistbranchen. Vejledningen bygger på de grundlæggende kvalitetsforbedrings-principper i standarden for kvalitetsledelse, ISO 9001 men er tilpasset og fortolket til turistbranchens arbejde.

 

Vejledningen kan både bruges af destinationsorganisationer samt private og offentlige aktører uanset størrelse og kompleksitet. For aktører og destinationsorganisationer er der udvalgt en række faglige emner – fx tilfredshedsundersøgelser, kommunikation og branding – som har særlig stor betydning for turistens opfattelse af kvalitet og service. Vejledningen for kvalitetsturisme tager udgangspunkt i, at størstedelen af turistbranchen i forvejen arbejder succesfuldt med de faglige aspekter i emnerne og tilbyder i stedet en samlet ramme eller metode til at få emnerne til sammen at skabe udvikling i virksomheden gennem målrettede kvalitets- og serviceforbedringer.

 

Ud over at skabe sammenhængende forretningsudvikling i den enkelte virksomhed eller organisation fokuserer vejledningen også̊ på tværgående samarbejde i turistbranchen og muligheden for at skabe synergieffekter. Vejledningen kan derfor også̊ anvendes af forskellige samarbejdskonstellationer til at sætte fælles mål og rammer for, hvad god kvalitet og service er.

 

Køb standarden

Udvalget for turisme

DS/ISO 13687-1:2017 Turisme og tilknyttede serviceydelser – Lystbådehavne – Del 1: Minimumskrav til havne med grundlæggende serviceniveau

Denne standard fastlægger mindstekrav til kommercielle og ikke-kommercielle havne til fritidsfartøjer med henblik på at definere det grundlæggende serviceniveau for serviceydelser til sejlersamfundet. Standarden gælder for alle typer af fritidsbådaktiviteter undtagen standardisering af sportsaktiviteter.

 

Standarden dækker ikke specifikationer for:

 • skibsværfter
 • tørdoks
 • opbevaring på land
 • brændstofstationer i havne
 • og nærliggende strande.

Standarden dækker ikke risici i tilfælde af unormale vejrforhold over vindstyrken 9 i Beaufort-skalaen og ekstreme havforhold eller ujævne bølger.

 

Køb standarden

Udvalget for turisme

DS/ISO 13687-2:2017 Turisme og tilknyttede serviceydelser – Lystbådehavne – Del 2: Minimumkrav til havne med middel serviceniveau

Denne standard fastlægger mindstekrav til kommercielle og ikke-kommercielle havne til fritidsfartøjer med henblik på at definere det grundlæggende serviceniveau for serviceydelser til sejlersamfundet. Standarden gælder for alle typer af fritidsbådaktiviteter undtagen standardisering af sportsaktiviteter.

 

Standarden dækker ikke specifikationer for:

 • skibsværfter
 • tørdoks
 • opbevaring på land
 • brændstofstationer i havne
 • og nærliggende strande.

Standarden dækker ikke risici i tilfælde af unormale vejrforhold over vindstyrken 9 i Beaufort-skalaen og ekstreme havforhold eller ujævne bølger.

 

Køb standarden

Udvalget for turisme

DS/ISO 13687-3:2017 Turisme og tilknyttede serviceydelser – Lystbådehavne – Del 3: Minimumkrav til havne med højt serviceniveau

Denne standard fastlægger mindstekrav til kommercielle og ikke-kommercielle havne til fritidsfartøjer med henblik på at definere det grundlæggende serviceniveau for serviceydelser til sejlersamfundet. Standarden gælder for alle typer af fritidsbådaktiviteter undtagen standardisering af sportsaktiviteter.

 

Standarden dækker ikke specifikationer for:

 • skibsværfter
 • tørdoks
 • opbevaring på land
 • brændstofstationer i havne
 • og nærliggende strande.

Standarden dækker ikke risici i tilfælde af unormale vejrforhold over vindstyrken 9 i Beaufort-skalaen og ekstreme havforhold eller ujævne bølger.

 

Køb standarden

Udvalget for turisme

DS/ISO 17679:2016 Turisme og tilhørende services – Wellness-spa – Servicekrav

Denne standard kan bruges af alle typer og størrelser af wellness-spa, selv hvis wellness-spa’et er en del af en anden aktivitet (fx indkvarteringsfaciliteter, fitnesscentre eller hospitaler mv.).

 

Standarden fastlægger:

 • servicekravene til et wellness-spa
 • de vigtigste understøttelsesprocesser
 • kvaliteten af ​​den service, der skal leveres til klienten.

Standarden inkluderer og dækker ikke:

 • krav til indkvartering eller mad og drikke.
 • medicinske kurbade og thalassoterapicentre.
 • beslutninger, der er relateret til medicinske erhverv, medicinsk uddannelse eller religiøse aspekter.

 

Køb standarden

Udvalget for turisme

DS/ISO 14785:2014 Turistinformationskontorer – Service ved modtagelse af og information til turister – Krav

Denne internationale standard etablerer kvalitetskrav for services givet af turistinformationskontorer af enhver type og størrelse, uanset offentligt eller privat drevet, med det formål at tilfredsstille kundernes forventninger.

 

Køb standarden

Udvalget for turisme

DS/EN 17161:2019 Design for alle – Tilgængelighed efter en "design for alle" -tilgang inden for produkter, varer og tjenester – Udvidelse af brugergruppen

Denne standard specificerer krav, der gør det muligt for en organisation at designe, udvikle og levere produkter, varer og tjenester, så de er tilgængelige, let forståelige og kan anvendes af det bredeste mulige spektrum af brugere, herunder også personer med handicaps.

 

Standarden fremmer tilgængelighed, efter en ’Design for All’ -tilgang i mainstreamprodukter, varer og tjenester samt interoperabilitet af disse med hjælpeteknologier.

 

I denne standard specificeres krav og anbefalinger, der gør det muligt for en organisation/virksomked at udvide deres målgruppe ved at identificere forskellige behov, egenskaber, muligheder og præferencer. Dette gøres ved direkte eller indirekte at involvere brugere og ved at bruge viden om tilgængelighed i procedurer og processer. Dette kan gøre det muligt for en organisation/virksomhed at opfylde gældende lovbestemmelser og krav i relation til tilgængelighed af ​produkter, varer og tjenester.

 

Kravene i denne standard er generiske og beregnet til, at være anvendelig for alle organisationer/virksomheder, uanset type og størrelse, eller hvilke produkter varer og tjenester, der leveres.

 

Dette dokument indeholder ikke tekniske designspecifikationer og indebærer ikke ensartethed i design eller funktionalitet af produkter, varer og tjenester.

 

Køb standarden

Udvalget for turisme

DS-håndbog 186:2017 Vejledning – Tilgængelighedskrav i BR18 – holdt op mod DS/ISO 21542

Denne vejledning om tilgængelighed i bygninger er udarbejdet af Dansk Standard i samarbejde med Bolig- og Planstyrelsenn. Vejledningen fokuserer dels på sammenhængen mellem bygningsreglement 2018 (BR18) og DS/ISO 21542:2012, dels på, hvordan og i hvilket omfang DS/ISO 21542:2012 kan anvendes til at tage højde for BR18's krav om tilgængelighed i bygninger. DS/ISO 21542:2012 behandler et bredere spektrum af tilgængelighedsperspektiver end BR18. I denne vejledning fremgår det tydeligt, hvad minimums lovgivningsniveauet er - vejledningen bør anvendes sammen med DS:ISO 21542:2012.

 

Køb standarden

Udvalget for turisme

DS/ISO 21542:2012 Bygningskonstruktion - Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø

Denne standard omfatter en række af krav og anbefalinger for tilgængelighed i bygninger og beskriver mange af de elementer, såsom konstruktion, samlinger, komponenter og fittings, som fuldender en bygning. Standarden relaterer sig til konstruktionsaspekterne ifm. adgang til bygninger, cirkulation inde i en bygning, udgang fra bygninger på normal vis og i forbindelse med nødsituationer.

 

Formålet med denne standard er at give retningslinjer for bygherre og arkitekter for at imødegå behovene fra flest mulige befolkningsgrupper.

 

NOTE: Denne internationale standard er hovedsageligt skrevet for voksne med handicaps, men inkluderer nogle specifikationer for specielle tilgængelighedskrav, som vil kunne passe til børn med handicaps.

 

Køb standarden

Udvalget for turisme

DS-håndbog 105:2012 Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø

Formålet med denne standard er at gøre udearealer tilgængelige for alle brugere.

 

Denne standard kan bruges som et værktøj til at sikre, at der bliver skabt et uderum, der særligt tager hensyn til personer med handicaps. Standarden giver anvisninger om udendørsforanstaltninger såsom skiltning, farver, belysninger, trapper, ramper, toiletter og parkeringspladser. Standarden beskriver også adgangsforhold til bygninger, fodgængerstier, kantstene, fodgængerovergange, legepladser samt rekreative områder såsom haver, parker og sportsanlæg. Foruden lettelse af handicappedes adgang til at fiske, sejle og bade.

 

Udearealer for alle giver vejledning til, hvordan du tilrettelægger et udeareal, som tilgodeser alle brugere.

 

Køb standarden

Udvalget for turisme

Kontakt

Helle Harms
Helle Harms Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: hh@ds.dk
T: 39 96 63 21

Læs også
Servicestandarder

Her finder du et overblik over eksisterende servicestandarder, som kan hjælpe dig med at kortlægge dine serviceydelser, specificere dine krav og indgå serviceaftaler.