IT-services

Standarder og vejledninger for krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et service management-system (SMS) o.a.

Servicestandarder
DS/ISO/IEC 20000-1: Systemkrav til serviceledelse

Denne standard indeholder kravene til at etablere, implementere, vedligeholde og løbende forbedre et service management-system (SMS). Kravene inkluderer planlægning, design, overgang, levering og forbedring af services for at imødekomme servicekravene og levere værdien.

 

Standarden kan bruges af:

 

a) kunder, der søger services og kræver sikkerhed for kvaliteten af disse.
b) kunder, der kræver en ensartet tilgang til servicelivscyklussen af deres serviceleverandører.
c) serviceleverandører, der ønsker at demonstrere deres evne til planlægning, design, levering og forbedring af services.
d) serviceleverandører, der ønsker at overvåge, måle og gennemgå deres SMS og tjenesterne.
e) serviceleverandører til forbedring af planlægning, design, overgang, levering og forbedring af services gennem effektiv implementering og drift af et SMS.
f) serviceleverandører eller anden part, der udfører overensstemmelsesvurderinger i henhold til kravene, der er specificeret i denne standard.
g) udbydere af træning eller rådgivning indenfor serviceledelse.

 

Køb standarden

Udvalget for styring af IT

DS/ISO/IEC 20000-2: Vejledning i anvendelse af serviceledelsessystemer

Dette er en vejledning i etableringen af et service management-system (SMS) baseret på ISO/IEC 20000-1. Det indeholder eksempler og anbefalinger, der gør det muligt for organisationer at fortolke og anvende ISO/IEC 20000-1, herunder henvisninger til andre dele af ISO/IEC 20000 og andre relevante standarder.

 

Strukturen i vejledningen er beregnet til at give en sammenhængende præsentation af krav og er ikke en model for dokumentering af en organisations politikker, mål og processer. Hver organisation kan vælge, hvordan kravene skal kombineres i processer. Forholdet mellem hver organisation og dens kunder, brugere og andre interessenter påvirker, hvordan processerne implementeres.

 

Køb standarden

Udvalget for styring af IT

DS/ISO/IEC 20000-5: Eksempel på plan for implementering af ISO/IEC 20000-1

Denne standard i ISO/IEC 20000-serien giver vejledning til implementering af et service management-system (SMS), der kan opfylde kravene, som er specificeret i ISO/IEC 20000-1. Den illustrerer en generisk, trefaset plan til at styre implementeringsaktiviteter under hensyntagen til design, levering, styring og forbedring af services. Serviceudbyderen kan skræddersy faserne, så de passer til dens behov og begrænsninger.

 

Køb standarden

Udvalget for styring af IT

DS/ISO/IEC 20000-11 Vejledning i forholdet mellem ISO/IEC 20000-1 og ITIL®

Denne standard kan hjælpe brugerne med at forholde sig til kravene, der er specificeret i ISO/IEC 20000–1, som en understøttende tekst i service management-modellen, ITIL. Serviceudbydere kan referere til denne vejledning som en krydshenvisning mellem de to dokumenter og hjælper dem med at planlægge og implementere et service management-system (SMS).

 

En beskrivelse af formålet og indholdet i begge publikationer understøttes af en tabel, der på et overordnet niveau viser sammenhængene mellem ITIL og krav i ISO/IEC 20000–1. Bilag A indeholder en sammenligning af udtryk og definitioner. Bilag B indeholder oplysninger om ITIL-teksten, der hænger sammen med krav om ISO/IEC 20000–1.

 

Køb standarden

Udvalget for styring af IT

DS/ISO 37500: Vejledning om outsourcing

Denne standard dækker de vigtigste faser, processer og ledelsesaspekter ved outsourcing, uafhængig af størrelse og sektorer for industri og handel. Den er beregnet til at etablere et grundlag for virksomheder til at vurdere mulighederne for at indgå og bibeholde vellykkede outsourcing-aftaler.

 

Standarder giver vejledning om:

 

- god outsourcing-styring til gensidig fordel for virksomheden og leverandøren
- fleksibilitet i outsourcing-aftaler, der imødekommer ændrede forretningskrav
- identificering af risici forbundet med outsourcing
- muliggøre gensidigt fordelagtige samarbejdsrelationer.

 

Denne standard er beregnet til alle outsourcing-forhold, uanset om det er outsourcing for første gang ved hjælp af en enkeltudbydermodel eller multileverandørmodel eller udkast til aftaler baseret på tjenester eller resultater. Processer nævnt i denne internationale standard er beregnet til at blive tilpasset til den konkrete outsourcing-strategi og modenheden for virksomheden og leverandøren.

 

Denne internationale standard er beregnet til at blive brugt af virksomheder, leverandører og andre såsom:

 

- beslutningstagere og deres repræsentanter
- alle interessenter, der beskæftiger sig med at lette oprettelse og/eller styring af outsourcing-arrangementer
- personale på alle vidensniveauer om outsourcing.

 

Køb standarden

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

Kontakt

Berit Aadal
Berit Aadal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: baa@ds.dk
T: 39 96 62 96

Læs også
Servicestandarder

Her finder du et overblik over eksisterende servicestandarder, som kan hjælpe dig med at kortlægge dine serviceydelser, specificere dine krav og indgå serviceaftaler.