Foto: Jean Carlo Emer

Servicestandarder

Arrangementer, messer, udstillinger

Standarder for designkriterier og ledelseskrav til tilskuerfaciliteter samt designkrav til layout og brug af barrierer og teleskopstande for permanente eller midlertidige tilskuerfaciliteter. Herudover findes der også vejledning om ledelsessystemer for bæredygtige events.

Servicestandarder
DS/EN 13200-1: Tilskuerområders generelle egenskaber

Denne standard er udarbejdet med henblik på at specificere de generelle designkriterier for tilskuerfaciliteter for at øge deres funktionalitet. Visse steder i standarden oplyses der minimums- og anbefalede dimensioner.

 

Standarden specificerer design- og ledelseskrav for tilskuerfaciliteter på permanente eller midlertidige underholdningssteder, herunder sportsstadiums, sportshaller og andre inden- og udendørsfaciliteter.

 

Standarden er ikke tiltænkt anvendt på andre faste spillesteder såsom teatre, biografer, operahuse, auditorier, forelæsningssale og lignende steder.

 

Køb standarden

Udvalget for forlystelsesudstyr og eventteknologi

DS/CEN/TR 13200-2: Tilskuertribuner Serviceområder

Denne tekniske rapport indeholder karakteristika, der generelt gælder for serviceområder.

 

Den beskriver de forhold, der skal tages i betragtning, når det fysiske sted for afholdelsen af et arrangement skal vælges.

 

Eksempelvis gener for tilskuer- og faciliteter så som snavs, støj lige såvel som gener for personer, der bor eller opholder sig i nærheden af stedet. Tilsvarende omtaler standarden emner som infrastruktur, faciliteter for deltagere (sportsudøverne o.l.), tilskuer, presse, administration m.m.

 

Køb standarden

Udvalget for forlystelsesudstyr og eventteknologi

DS/EN 13200-3: Tilskuerfaciliteter - Barrierer - Krav

Denne standard specificerer designkrav til layout og brug af barrierer på permanente eller midlertidige underholdningssteder, herunder sportsstadiums, sportshaller og andre inden- og udendørsfaciliteter.

 

Standarden er ikke tiltænkt anvendt på andre faste spillesteder såsom teatre, biografer, operahuse, auditorier, forelæsningssale og lignende steder.

 

Barrierer inkluderer:

 

- barriere foran en række faste sæder
- barriere ved siden af ​​slutrækken med sæder
- barriere bag bagerste række af sæder
- barriere ved foden af ​​en gang eller på en trappe, placeret vinkelret på bevægelsesretningen
- side- eller lateral barriere, rettet parallelt med retningen for tilskuerbevægelsen
- gangarealbarrierer
- gangarealbarrierer i stående områder, rettet vinkelret på tilskuerens retning
- knusehindringsbarriere
- barrierer til tilskuerbalkoner
- eksterne perimeterbarrierer og barrierer mellem sektorer.

 

Køb standarden

Udvalget for forlystelsesudstyr og eventteknologi

DS/EN 13200-4: Tilskuertribuner - Produktkarakteristika for siddepladser

Denne standard specificerer de mekaniske, fysiske og kemiske produktegenskaber for faste siddepladser, der bruges i sportshaller (indendørs og udendørs) ved tilskuernes udsigtspladser. Den specificerer også kriterier for fastgørelse af sæderne.

 

Formålet er at sikre en passende modstand mod statiske og dynamiske spændinger og til atmosfæriske midler. Denne standard specificerer, hvilke komfort-, funktions- og sikkerhedskrav der skal til for at forhindre alvorlig personskade ved normal brug og ved misbrug, der måtte kunne forudses.

 

Køb standarden

Udvalget for forlystelsesudstyr og eventteknologi

DS/EN 13200-5: Tilskuertribuner - Teleskopstande

Denne standard er udarbejdet for at specificere de generelle designkriterier for tilskuerfaciliteter (permanente, flytbare, demonterbare og teleskopiske) for at øge deres funktionalitet.

 

Standarden specificerer produktegenskaber for teleskopstande ved permanent eller midlertidige underholdningssteder, herunder sportsstadioner, sportshaller og indendørs- og udendørsfaciliteter. 

 

Visse steder i standarden oplyses der minimums- og anbefalede dimensioner. I visse lande kan der være yderligere/forskellige lov- og myndighedskrav. For Danmark, se det nationale anneks DS/EN 13200-5 DK NA:2014 Tilskuertribuner - Del 5: Teleskopstande.

 

Køb standarden

Udvalget for forlystelsesudstyr og eventteknologi

DS/EN 13200-5: Tilskuertribuner - Teleskopstande - Dansk anneks

Dette nationale anneks fastlægger betingelserne for implementering i Danmark af DS/EN 13200-5 for midlertidige konstruktioner i overensstemmelse med dansk byggelov eller bygningsreglementet. Andre parter kan sætte dette nationale anneks i kraft ved at henvise til det.

 

Annekset inkluderer de afsnit i standarden, hvor det er nødvendigt at foretage nationale valg for at sikre overensstemmelse med de danske byggeregler og det danske sikkerhedsniveau. Der gives desuden supplerende oplysninger, som kan hjælpe brugeren af standarden.

 

Køb standarden

Udvalget for forlystelsesudstyr og eventteknologi

DS/EN 13200-6: Tilskuertribuner demonterbare (midlertidige)

Denne standard er udarbejdet for at specificere de generelle designkriterier for tilskuerfaciliteter (permanente, flytbare, demonterbare og teleskopiske) for at øge deres funktionalitet.

 

Standarden specificerer produktegenskaber for demonterbare tribuner ved permanent eller midlertidige underholdningssteder, herunder sportsstadioner, sportshaller og indendørs- og udendørsfaciliteter.

 

Standarden gælder ikke for flytbare tribuner, hvor den sidste tilskuerrække er placeret under én meter fra jorden.

 

Visse steder i standarden oplyses der minimums- og anbefalede dimensioner. I visse lande kan der være yderligere/forskellige lov- og myndighedskrav. For Danmark se det nationale anneks DS/EN 13200-6 DK NA:2013 Tilskuertribuner - Del 6: Tilskuertribuner.

 

Køb standarden

Udvalget for forlystelsesudstyr og eventteknologi

DS/EN 13200-6: Tilskuertribuner demonterbare (midlertidige) - Dansk anneks

Dette nationale anneks fastlægger betingelserne for implementering i Danmark af DS/EN 13200-6 for midlertidige konstruktioner i overensstemmelse med dansk byggelov eller bygningsreglementet. Andre parter kan sætte dette nationale anneks i kraft ved at henvise til det.

 

Annekset inkluderer de afsnit i standarden, hvor det er nødvendigt at foretage nationale valg, for at sikre overensstemmelse med de danske byggeregler og det danske sikkerhedsniveau. Der gives desuden supplerende oplysninger, som kan hjælpe brugeren af standarden.

 

Køb standarden

Udvalget for forlystelsesudstyr og eventteknologi

DS/EN 13200-7: Tilskuertribuner - Anlæg og adgangsveje

Denne europæiske standard er udarbejdet for at specificere sikkerhed og generelle designkriterier for ind- og udgangssystemer (inklusive indgangs- og udgangskomponenter og ruter) brugt i tilskuerfaciliteter under normale situationer og nødsituationer.

 

Visse steder i standarden oplyses der minimums- og anbefalede dimensioner. Disse værdier skal betragtes som værdier, der delvis anerkender forskellige nationale krav som en grundlæggende bestemmelse. Faciliteter til personer med særlige behov bør indtænkes i tilskuerfaciliteterne. Specielle behov omfavner tilskuere med indlæringsvanskeligheder, nedsat hørelse, nedsat syn, mobilitetsnedsættelse, børn og ældre.

 

Der gøres opmærksom på, at der i visse lande kan være yderligere krav grundet eksisterende nationale regler.

 

Køb standarden

Udvalget for forlystelsesudstyr og eventteknologi

DS/EN 13200-8: Tilskuertribuner - Sikkerhed

Denne standard er udarbejdet med henblik på at specificere de tekniske generelle kriterier for planlægning og sikkerhedsledelsen af tilskuerfaciliteter.

 

Den specificerer organisering og planlægning samt kriterierne for at opretholde disse før, under og efter enhver begivenhed.

 

Standarden dækker følgende:

sikkerhedspersonalet
- sikkerhedspolitik
- sikkerhedsprocedurer

 

Standarden gælder ikke for roller og ansvar for dem, der er en del af sikkerhedssystemet (politi og sikkerhedsfirmaer).

 

De grundlæggende principper indeholdt i denne standard passer til alle begivenheder uanset størrelse, aktivitet eller publikumssammensætning.

 

I hvilket omfang, de enkelte detaljer i standarden er relevante, vil variere for den enkelte organisation, og alle processer og procedurer vil i nogle tilfælde ikke være relevante grundet størrelsen på begivenheden. Dog skal alle begivenheder søge at opnå de niveauer, der er fremhævet i dette dokument.

 

I nogle lande kan der gælde yderligere/forskellige krav på grund af eksisterende nationale regler.

 

Køb standarden

Udvalget for forlystelsesudstyr og eventteknologi

DS/ISO 20121: Ledelsessystemer for bæredygtige events - Krav og vejledning

Denne standard specificerer krav til et ledelsessystem for bæredygtighed til enhver type begivenheder eller begivenhedsrelaterede aktiviteter og giver vejledning i overensstemmelse med disse krav.

 

Standarden gælder for enhver organisation, der ønsker at:

 

- etablere, implementere, vedligeholde og forbedre et ledelsessystem for bæredygtige events.
- sikre, at ledelsessystemet er i overensstemmelse med organisationens erklærede politik for bæredygtigudvikling.
- demonstrere overensstemmelse med denne internationale standard i form af:
a) førstepart (selvbestemmelse og selverklæring)
b) anden part (bekræftelse af overensstemmelse fra parter udenfor organisationen fx kunder)
c) en uafhængig tredjepart (fx et certificeringsorgan).

 

Standarden er designet til at adressere styringen af ​​forbedret bæredygtighed gennem hele begivenhedsstyringscyklussen.

 

Køb standarden

Udvalget for miljøledelse

Kontakt

Brian Brink Larsen
Brian Brink Larsen Afdelingschef | Head of Department
Markedsudvikling
E: bbl@ds.dk
T: 39 96 61 53

Læs også
Servicestandarder

Her finder du et overblik over eksisterende servicestandarder, som kan hjælpe dig med at kortlægge dine serviceydelser, specificere dine krav og indgå serviceaftaler.