17. marts 2020

Standardiseringsaktiviteter og coronavirus (COVID-19)

Hvordan påvirker coronavirus danske og udenlandske standardiseringsaktiviteter?


Møder i Danmark

De danske myndigheder har foretaget en række nye tiltag for at forhindre smitte af coronavirus (COVID-19). Dansk Standard følger naturligvis disse anvisninger. Derfor vil vi i den kommende tid i stedet afholde alle planlagte møder via telefon eller web i det omfang, det er muligt, alternativt vil de blive udskudt. Det gælder for alle møder - både internationale, europæiske og nationale møder - der er planlagt til at blive afholdt hos Dansk Standard.

Alle, der skulle have deltaget i et møde eller et andet arrangement hos Dansk Standard i løbet af de kommende uger, vil få nærmere besked om de konkrete ændringer.

Møder i udlandet

CEN-CENELEC har på baggrund af WHOs udmeldinger og de europæiske landes skærpede kriseberedskab opdateret deres retningslinjer, således at alle møder, tekniske såvel som i ledende fora, fra nu af skal være virtuelle eller udskydes til efter 30. april.

CEN-CENELEC sekretariatet i Bruxelles har lukket for møder fra mandag den 16 marts og til og med fredag den 17 april.

CEN-CENELEC tilbyder assistance til virtuelle møder til ledere af tekniske komiteer, som kan udfylde en request form og sende til CCMC. Se mere om retningslinjerne samt virtuelle møder her:

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Documents/InformationRegardingCEN-CLCGovernanceAndTechnicalMeetings.pdf

ETSI:

ETSI har skærpet sine retningslinjer og udsendt meddelelse til alle interessenter om, at ETSIs hovedkvarter er lukket for møder og medarbejderne er sendt hjem indtil videre. ETSI opfordrer til, at tekniske og administrative møder afholdes virtuelt og tilbyder assistance i forbindelse med virtuel mødeafholdelse.

https://www.etsi.org/contact-us

ISO:

Fra 16 marts, afholdes alle ISO møder som virtuelle møder eller udskydes indtil 30 juni 2020. Dette gælder tekniske møder på alle niveauer (TC/SC, WG, mv) og i styrende organer. En mulig forlængelse af dette tiltag vurderes og kommunikeres på månedlig basis. ISO opfordrer til udstrakt brug af møde-værktøjet Zoom, som er blevet opgraderet til at kunne rumme flere deltagere samtidigt.

ISO Centralsekretariatet arbejder fra mandag den 16 marts fuld tid fra web, og er tilgængelig for alle forespørgsler, således at det internationale standardiseringsarbejde kan fortsætte i videst mulige omfang.

Se i øvrigt vedhæftede dokument fra ISO her.

IEC:

IEC opfordrer til, at det tekniske arbejde fortsætter i videst mulige omfang, så forsinkelse af leverancer undgås, og opfordrer til udstrakt brug af online møder, via det virtuelle mødeværktøj Zoom.

Det er stadig værten for mødet samt TC-sekretariat eller forpersonen, der tager højde for den lokale situation og beslutter om møder skal aflyses eller udskydes eller afholdes som virtuelle møder.

Hvis et møde aflyses eller udskydes skal informationen udsendes minimum 7 dage før mødestart.

Se i øvrigt vedhæftede dokument fra IEC her.

Links til de danske myndigheders retningslinjer og vejledninger

Du kan finde sundhedsstyrelsens retningslinjer her:

og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, der løbende opdateres, her:

Opdateringer og spørgsmål

Vi opdaterer denne side, hvis der kommer nye forholdsregler fra de internationale standardiseringsorganisationer eller fra de danske myndigheder.

Hvis du har spørgsmål vedr. møder, der var planlagt til at finde sted i Danmark, men som nu afholdes som web- eller telefonmøde - kan du kontakte den ansvarlige udvalgskonsulent.