Standardiseringsaktiviteter og coronavirus (COVID-19)

10. februar 2021

Standardiseringsaktiviteter og coronavirus (COVID-19)

Hvordan påvirker coronavirus danske og udenlandske standardiseringsaktiviteter?

Møder i Danmark

For at forhindre spredning af coronavirus (COVID-19) afholder Dansk Standard indtil videre møder via telefon eller web i videst mulige omfang. Det gælder for alle møder - både internationale, europæiske og nationale - der er planlagt til at blive afholdt hos Dansk Standard.

Møder i udlandet

CEN-CENELEC, ETSI, IEC og ISO opfordrer til, at møder afholdes virtuelt og at arbejdet fortsætter uændret i det omfang, det er muligt.

CEN-CENELEC

Alle møder afholdes virtuelt og det centrale kontor (CCMC) i Bruxelles er lukket indtil videre. Se mere her og her:

https://www.cencenelec.eu/covid19/Pages/InformationRegardingCovid19.aspx

ETSI

Hovedkvarteret holder lukket og alle møder afholdes virtuelt indtil videre. For spørgsmål, også vedrørende IT, findes kontaktinformation her: https://www.etsi.org/ 

ISO

Alle møder afholdes virtuelt indtil videre. Se mere her samt i ISO’s samlede oversigt over forholdsregler for det tekniske arbejde inklusive afholdelse af møder, der findes her: https://connect.iso.org/display/standards/COVID-19+-+Temporary+measures+for+committee+work

IEC

IEC afholder alle møder virtuelt indtil videre. Information om møder og best practises om virtuel mødeafholdelse findes her: https://www.iec.ch/covid-19

Om virtuel mødeafholdelse

CEN-CENELEC har oprettet en webside med information om mødeværktøjet Zoom, sikkerhedsindstillinger og generelle IT-sikkerhedsanbefalinger her: https://www.cencenelec.eu/aboutus/ourservices/WebConf/Pages/default.aspx

IEC har også en dedikeret webside med information og vejledning om virtuelle møder: https://www.iec.ch/iec-virtual-meetings-security-and-best-practices samt en guide om Zoom møder: https://www.iec.ch/tools/pdf/zoom_guide.pdf 

Hvis du har spørgsmål vedr. møder, der var planlagt til at finde sted i Danmark, men som nu afholdes som web- eller telefonmøde - kan du kontakte den ansvarlige udvalgskonsulent.

Links til de danske myndigheders retningslinjer og vejledninger

Du kan finde sundhedsstyrelsens retningslinjer her:

og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, der løbende opdateres, her: