09. juni 2020

Standardiseringsaktiviteter og coronavirus (COVID-19)

Hvordan påvirker coronavirus danske og udenlandske standardiseringsaktiviteter?


Møder i Danmark

For at forhindre smitte af coronavirus (COVID-19) afholder Dansk Standard indtil videre fortsat planlagte møder via telefon eller web i det omfang, det er muligt. Det gælder for alle møder - både internationale, europæiske og nationale - der er planlagt til at blive afholdt hos Dansk Standard.

Alle, der skulle have deltaget i et møde eller et andet arrangement hos Dansk Standard, vil få nærmere besked om de konkrete ændringer.

Møder i udlandet

CEN-CENELEC:

CEN-CENELEC har besluttet, at alle møder planlagt indtil 30 juni skal finde sted virtuelt, og hvis ikke dette er muligt, udskydes indtil efter denne dato.

CEN-CENELEC opfordrer generelt til at det tekniske arbejde fortsættes i videst mulige omfang, men er indforstået med at der kan komme forsinkelser af arbejdsemner i op til 3 måneder.

Mødecentret i Bruxelles (CCMC) er lukket indtil 30 juni, og alle medarbejdere arbejder online.

ETSI:

ETSI opfordrer til, at tekniske møder afholdes virtuelt og at arbejdet fortsætter uændret.

ETSI’s hovedkvarter i Sophia Antipolis holder lukket indtil 31. august, og i Frankrig er ingen større forsamlinger tilladt indtil juli.

IEC:

IEC opfordrer fortsat til virtuelle møder i videst muligt omfang, men forbereder en gradvis indfasning af arbejdet. Læs mere om indfasningsplanen her:  https://www.iec.ch/covid-19/

Beslutninger om, hvorvidt tekniske møder udskydes, flyttes til anden geografisk lokation, eller konverteres til virtuelle møder, træffes i tæt dialog mellem værten for mødet og TC formand/sekretariat.

Læs mere og se en liste over status for tekniske møder pt. her: https://www.iec.ch/covid-19/20200501_Overview-of-IEC-meetings_2020.pdf

ISO:

ISO forlænger deres nuværende forholdsregler til og med 30. september, hvilket betyder, at alle møder fortsat skal holdes virtuelt eller udskydes indtil efter denne dato.

Alle ansatte i ISO’s centrale sekretariat arbejder fortsat hjemmefra og kan træffes som hidtil via mail/Zoom.

Der opfordres til, at det tekniske arbejde i videst mulige omfang fortsætter med de tilgængelige IT-værktøjer. Er der udfordringer med fx forsinkelser i arbejdet, er der mulighed for forskellige særordninger. Se mere på ISO Connect (for medlemmer): https://connect.iso.org/pages/viewpage.action?title=COVID-19+-+Temporary+measures+for+committee+work&spaceKey=standards

Information om det virtuelle mødeværktøj ZOOM:

CEN-CENELEC, ISO og IEC bruger alle det virtuelle mødeværktøj ZOOM.

Der har været udfordringer med sikkerhed og persondata (security and privacy) omkring ZOOM. Både ISO og IEC har derfor været i tæt dialog med ZOOM og deres CEO for at sikre, at programmet opdateres og sikkerheden styrkes.

Hvis man som dansk deltager ikke kan eller ikke må bruge ZOOM, rådes man til at aftale nærmere med formanden eller mødelederen for de pågældende internationale møder, om andre værktøjer kan anvendes, eller om man kan anvende stand-alone PCer eller tablets for at tilgå ZOOM. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at downloade ZOOM for at kunne deltage i et møde.

Det anbefales altid at have den seneste version af ZOOM på sin PC, hvis man har behov for programmet. Version 5.0 er netop frigivet: download seneste version.

Se vejledninger på CEN-CENELECs hjemmeside, hvor der også kan findes flere informationer om:

  • Begrænsninger i forhold til brug af ZOOM hos virksomheder /organisationer
  • Sikkerhed og databeskyttelse i ZOOM
  • CEN-CENELEC sikkerhedsindstillinger
  • Generelle IT-sikkerhedsanbefalinger

IEC har også en dedikeret webside med information og vejledning om virtuelle møder: https://www.iec.ch/tools/pdf/zoom_guide.pdf 

CEN-CENELEC, ISO og IEC arbejder tæt sammen for at løse udfordringerne med ZOOM, så det kan blive et sikkert værktøj for alle brugere.

Links til de danske myndigheders retningslinjer og vejledninger

Du kan finde sundhedsstyrelsens retningslinjer her:

og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, der løbende opdateres, her:

Opdateringer og spørgsmål

Vi opdaterer denne side, hvis der kommer nye forholdsregler fra de internationale standardiseringsorganisationer eller fra de danske myndigheder.

Hvis du har spørgsmål vedr. møder, der var planlagt til at finde sted i Danmark, men som nu afholdes som web- eller telefonmøde - kan du kontakte den ansvarlige udvalgskonsulent.