Fælles retningslinjer skal åbne op for den europæiske turisme

09. april 2021

Fælles retningslinjer skal åbne op for den europæiske turisme

Turismen har været hårdt ramt af coronapandemien. For at hjælpe branchen i gang igen allerede til sommer, udvikles en ny europæisk guideline, der vejleder virksomhederne i, hvordan de kan åbne sikkert og forsvarligt

For at understøtte åbningen af turismesæsonen i Europa i sommeren 2021 har EU Kommissionen anbefalet, at der udarbejdes europæiske retningslinjer for sundhed og sikkerhed. Derfor er der igangsat et arbejde med at udvikle europæiske retningslinjer, som bliver en form for fælles europæisk standard, men i et fast track spor, fordi der er et akut behov for fælles guidelines. De nye retningslinjer skal hjælpe turismen både under og efter en pandemi, som den vi har oplevet med Covid-19, med fokus på krisehåndtering og opbygning af et bedre beredskab, hvor man hurtigt kan sadle om. Guidelinen er således tænkt som et redskab til branchen, der skal hjælpe virksomhederne med at opbygge en stærkere risikostyring og en ny sikkerhedskultur, som gør, at de bedre kan navigere i den nye tid, vi står i, og samtidigt betrygge forbrugerne i, at det er et trygt og sikkert sted at være. I arbejdet med retningslinjerne drøfter man også muligheden for en fælles visuel identitet, fx i form af en mærkningsordning. Hvis folk skal være trygge ved at bevæge sig ud, kan det nemlig være en fordel, at der er dokumentation for, at der er styr på tingene.

- Corona har ramt hårdest der, hvor man samler eller flytter mennesker, så der er brug for en genstart af turismesektoren. Hvis vi havde talt sammen for et år siden, havde jeg sagt, at der overordnet er tre områder man skal være dygtige til for at fremtidssikre sin position: Klima, bæredygtighed og crowd-management. Med corona er der kommet i hvert fald to nye områder til: afstand og hygiejne. Alle fem begreber kan man slå sammen under en fælles overskrift, nemlig tryghed og sikkerhed, og de virksomheder og destinationer der har styr på det, bliver morgendagens vindere. Her spiller fælles retningslinjer en vigtig rolle, der kan være med til at få os hurtigere tilbage til normalen, siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

Europa skal opretholdes som et førende turistmål

Formålet med de fælles retningslinjer er, at de skal være med til at opretholde Europas status som turistmål og dermed være med til at maksimere branchens bidrag til vækst og beskæftigelse i Europa. Turistindustrien skal ikke stå alene med byrden, og derfor er der behov for et ledelsesværktøj, der angiver fælles retningslinjer, så alle kan genoptage driften på en sikker måde. Det indebærer bl.a. en vejledning, der er tilpasset branchen med udgangspunkt i best practice med redskaber til risikostyring og et agilt beredskab. Desuden er der behov for en fælles tilgang til sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, så turismevirksomheder kan være med til at forhindre virusspredning blandt ansatte, turister og lokalbefolkning. Retningslinjerne vil være et supplement til nationale sundhedsretningslinjer og andre branchespecifikke retningslinjer og vil samtidig være fleksible, så der hurtigt kan skrues op og ned for tiltagene.

- Fælles standarder giver virksomheder forudsigelighed og en fælles konkurrencebane at spille på, så det ikke er tilfældigheder, men dygtighed og fri konkurrence, der afgør, hvem der vinder. Vi er i Dansk Erhverv store tilhængere af det indre marked og af fælles standarder. Fælles standarder betyder skalafordele, så vi ikke selv hver især skal opfinde den dybe tallerken. Jo flere gode kræfter der tænker sig om, jo bedre bliver det, siger Lars Ramme Nielsen.

Vejledning bør tilpasses nordiske forhold

Der er allerede udviklet et internationalt forslag til, hvordan man bør iværksætte tiltag, der kan mindske spredningen af Covid-19: “Measures to reduce the spread of the COVID - 19 in the tourism industry”. Med udgangspunkt i dette forslag er der sat gang i et hurtigt arbejde med at udvikle europæiske retningslinjer, som skal være klar til maj 2021. Og Danmark har mulighed for at præge vejledningen, så den også tilpasses danske og nordiske forhold.

- Det er vigtigt, at vi fra dansk side er med til at påvirke retningslinjerne til nordiske forhold. Vi har gode forudsætninger i Danmark og er langt fremme nordisk. Vi kan bare kaste et blik på Covid-19 passet, hvor vores planer på området har fået stor international opmærksomhed, siger Lars Ramme Nielsen og fortsætter:

- Jeg er overbevist om, at lige nu er samfundet ramt af en art vinterdepression, men bare vent og se. Vi har opsparet glæde og rejselyst. I Dansk Erhverv ser vi lyset forude, og vi tror på, at der kan åbnes op for turismen til sommer. Det bliver en lang kamp mod corona, og der kommer en masse bump på vejen, men fælles retningslinjer vil være et redskab, der kan hjælpe os på vej.

Det skal være trygt at opleve og rejse

Også Forbrugerrådet Tænk hilser de kommende retningslinjer velkomne:

- Forbrugerne er naturligvis klar til at komme ud af isolationen og vil gerne ud og opleve verden igen – både i og udenfor Europa. Retningslinjerne kan hjælpe til, at genåbningen bliver lidt mere sikker. Det er jo vigtigt, at forbrugerne trygt og sikkert kan flyve, gå på restaurant eller i tivoli, og derfor støtter Forbrugerrådet Tænk udarbejdelsen af de fælles europæiske retningslinjer, siger Sine Jensen, seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk.  

Hos HORESTA, brancheorganisationen for hotel-, restaurant og turisterhvervet, er man også enig i, at forebyggelse af Coronasmitte er forudsætning for et trygt værtskab i branchen, og de har derfor bl.a. udarbejdet et branchespecifikt mærke, ”Safe to visit”, der er en vejledning, som sikrer, at anbefalinger og lovkrav følges og at hygiejnen er i styring på området.

- For os er det vigtigt, at der er tale om en guideline, og at det er et værktøj, som er reelt brugbart for implementering af sikker coronastyring for vores medlemmer, men vi har også fokus på den internationale industri og blik for værdien af en bredere, fælles europæisk retningslinje, siger Tine Skriver, fødevarechef i HORESTA.

Det er Dansk Standard, der driver det danske arbejde med de fælles europæiske retningslinjer:

- Vi er glade for, at der hurtigt er sat et arbejde i gang med at få sat nogle fælles retningslinjer, hvor landenes erfaringer kan spilles ind og dermed skabe mere robusthed indenfor turismen som helhed. Det er også vigtigt at se på, hvordan vi får implementeret retningslinjerne i praksis, for der er ingen tvivl om, at vi her kan være med til at skabe tryghed og sikkerhed i en branche, der har hårdt brug for at komme på fode igen, siger Helle Harms, konsulent i Dansk Standard og understreger, at arbejdet er åbent for alle, der har lyst til at være med. 

Læs mere her https://www.ds.dk/s-337 eller kontakt standardiseringskonsulent Helle Harms på hh@ds.dk

 

Kontakt

Helle Harms
Helle Harms Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: hh@ds.dk
T: 39 96 63 21

Se også

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

Legetøjssikkerhed: Revisioner, tillæg og nye harmoniserede standarder på vej

02. november 2023

Legetøjssikkerhed: Revisioner, tillæg og nye harmoniserede standarder på vej

For at leve op til EU-direktivet for legetøjssikkerhed skal EN 71-serien for sikkerhedskrav til legetøj revideres. Ændringerne berører alt fra trampoliner til legetøj, der forestiller mad, og standarderne forventes klar i 2025.

Standard sikrer tilgængelighed for alle i det offentlige rum

06. juni 2023

Standard sikrer tilgængelighed for alle i det offentlige rum

Tilgængelighed er afgørende for, at alle mennesker kan færdes og deltage fuldt ud i samfundet, og bør tænkes ind fra starten af alle byggeprojekter. Nu er standarden for tilgængelighed og anvendelighed i det byggede miljø, der sikrer, at alle har...

Hjælp på vej til virksomheder – forstå vilkår og betingelser ved onlinehandel

30. januar 2023

Hjælp på vej til virksomheder – forstå vilkår og betingelser ved onlinehandel

Det er de færreste forbrugere, der læser og forstår vilkår og betingelser, når de køber varer online. ISO er på opfordring fra forbrugerne netop gået i gang med udviklingen af en vejledning til virksomheder, der skal øge forbrugernes forståelse af...