Data er afgørende, hvis potentialerne for en cirkulær økonomi skal indfries

20. september 2021

Data er afgørende, hvis potentialerne for en cirkulær økonomi skal indfries

Data og transparens er nøglekomponenter i en grøn cirkulær omstilling. Sådan lyder det fra Standardization Manager hos Danfoss, hvilket bakkes op af formanden for klimapartnerskabet.

Kravet om grøn omstilling er langt fra politikernes alene. Forbrugere og virksomheder har i stigende grad fokus på genbrug og cirkularitet. Men der er brug for data og fælles standarder for at sikre et transparent og kontrolleret cirkulært kredsløb på tværs af sektorer og forsyningskæder.

Det fortæller Jesper Jerlang, Standardization Manager hos Danfoss:

- Vi kan tydeligt se, hvordan cirkulær økonomi flytter højere og højere op i vores kunders agenda. Dermed er det blevet et konkurrenceparameter, der betyder, at vi i Danfoss er nødt til at være blandt ‘frontrunners’ på det her område. Når man arbejder med cirkulær økonomi, så er data og transparens enormt vigtige parametre, hvis man skal kunne vise, at man rent faktisk har et cirkulært produkt.

Frontrunners har brug for fælles standarder

Men skal Danfoss eller andre være ‘frontrunners’ og dermed løfte den cirkulære omstilling, er forudsætningen, at vi ved, hvad der tales om, når vi taler om cirkulær økonomi, lyder det fra Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard.

- Skal vi lykkes med den cirkulære omstilling, kræver det, at vi lærer at vurdere, hvorvidt produkter og materialer kan genanvendes, så de kan få nyt liv i en helt ny funktion. Og måske sågar i en helt anden sektor, siger Anne Holm Sjøberg.

Grundlæggende handler cirkulær økonomi om et endeligt opgør med affald, hvor alle ressourcer i stedet tænkes ind i et cirkulært kredsløb, forklarer hun.

- Derfor er det tvingende nødvendigt, at vi på tværs af sektorer, landegrænser og forsyningskæder har en fælles og fundamental forståelse af, hvad der har værdi i den cirkulære økonomi og nogle fælles standarder, der sikrer sporbarhed, fordi virksomheden skal kunne give den viden videre til næste led i værdikæden eller selv bruge den, siger Anne Holm Sjøberg.

I den henseende er hun ikke i tvivl om, at data, og dermed også fælles standarder, der bl.a. sikrer datasikkerhed og transparens, er og bliver nøglekomponenter for den cirkulære omstilling. For hvis en virksomhed eller organisation skal kunne kortlægge sin værdikæde, kræver det udveksling af data. Det bakkes op af Jesper Jerlang fra Danfoss:

- Når man arbejder med cirkulær økonomi, så er data og transparens enormt vigtige parametre, hvis man skal kunne vise, at man rent faktisk har et cirkulært produkt. Vi har brug for data fra vores leverandører, så vi overfor vores kunder meget præcist kan vise vores produkters cirkulære kvalitet – hvilket de som sagt i højere grad stiller krav til.

Problemet er blot, at kravene som oftest er udformet efter kundens egne skabeloner, forklarer Jesper Jerlang. For Danfoss betyder det i praksis, at de typisk må starte forfra med den cirkulære bevisførelse hver eneste gang, hvilket er én af årsagerne til, at Jesper Jerlang i dag deltager i arbejdet med at definere indholdet i den kommende internationale ISO-standard for Product Circularity Sheet. Et dataark, som har til formål at skabe et universelt sprog for, hvad der på tværs af sektorer og landegrænser forstås ved cirkulær økonomi.

Initiativet til dataarket udspringer af en generel målsætning om at reducere klodens CO2-udledning. Ifølge World Economic Forum (WEF) vil vi med digitale teknologier nemlig kunne reducere denne med hele 15 pct., bl.a. i sektorer som landbrug, produktion, transport og byggeri, der hører til blandt verdens helt store klimasyndere.

Danmark skal tage teten, men må ikke gå enegang

Som direktør i den bæredygtige emballagevirksomhed Plus Pack og med posten som formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og den cirkulære branche er Camilla Haustrup Hermansen blandt de fremmeste fanebærere, når det gælder den grønne omstilling.

Hun mener ligesom Danfoss’ Jesper Jerlang og Dansk Standards Anne Holm Sjøberg, at data er en nøglekomponent, hvis der skal bygges bro og skabes et kontrolleret kredsløb, så hverken faglige, sproglige eller kulturelle forskelle spænder ben for den cirkulære omstilling.

- Fødevareproducenten i Frankrig skal kunne tale med en genanvender i Tyskland, der skal kunne tale med os i Plus Pack. Men det kan vi kun, hvis vi taler samme sprog på tværs af landegrænser. Det kan vi med data, der formidler de cirkulære standarder og dermed sikrer, at vi og vores kunder er trygge ved kvaliteten og kriterierne, når vi handler med cirkulære økonomiske produkter og materialer, siger Camilla Haustrup Hermansen.

I et digitaliseret land som Danmark giver det for Camilla Haustrup Hermansen god mening, at vi tager teten og definerer, hvordan og hvilke informationer data skal indeholde i de forskellige værdikæder.

- Men det er vigtigt for mig at pointere, at vi, ligesom når vi udstikker standarder for cirkulær økonomi generelt, ikke må gå dansk enegang. Vi er nødt til at have øje for resten af Europa og de produktreguleringer, der kommer her. Ellers får vi ikke den skala, der skal til, hvis vi for alvor skal lykkes med at skabe et globalt cirkulært marked for materialer, produkter og services, siger Camilla Haustrup Hermansen.

Og netop skalaen er essentiel, hvis potentialerne for den cirkulære omstilling for alvor skal forløses, understreger hun. Og det er også her, at internationale standarder har deres styrke som et fælles sprog, der kan skalere de grønne løsninger og udvikle det brede marked.

Vil du vide mere om grøn digitalisering?

Dansk Standard er i gang med at udvikle området. Følg med her og læs mere om, hvad der rør sig og om de redskaber, der kan hjælpe dig til at udnytte den værdi, der ligger i data i forhold til bl.a. cirkulær økonomi: www.ds.dk/groendigitalisering

Dansk Standard har bl.a. nedsat et udvalg for cirkulær økonomi, der skal være med til at udvikle de internationale standarder på området og give virksomheder værktøjer til at integrere cirkulær økonomi i deres strategi. En lang række danske aktører har allerede meldt sig på banen og deltager i udvalget, bl.a. Danfoss.

Alle med viden og interesse for området har mulighed for at deltage i arbejdet med de kommende standarder, herunder den nye ISO-standard for product circularity data sheet, og dermed være med til at forme markedet og få indflydelse på fremtidens markedskrav.

Læs mere her: https://www.ds.dk/s-863

 

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45

Se også

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperte...

10. november 2023

Hvordan hænger miljøkrav til elektriske produkter og standardisering sammen?

Se eller gense dette webinar, hvor du bl.a. kan høre om miljøvurdering af elektriske produkter, og hvordan de hænger sammen med miljøvaredeklarationer samt andre standarder og metoder på området.

01. november 2023

Er Danmark med, når nye markedskrav for vindmøller skal formuleres?

Se eller gense dette webinar, hvor du får indsigt i, hvordan standardisering er med til at definere markedskrav, der bidrager til den grønne omstilling, og hvordan du kan være med i udviklingen af kravene.

Det skal være nemmere at gennemskue bæredygtighed – også for forbrugerne

26. oktober 2023

Det skal være nemmere at gennemskue bæredygtighed – også for forbrugerne

Selvom vi som forbruger hver især gør en indsats for at træffe mere bæredygtige valg, kan det være svært at gennemskue produktionsprocesser og produkter. Derfor er der behov for fælles retningslinjer og målemetoder, så virksomheder kan dokumentere...