Ny, dansk vejledning i udvælgelse og udbud af medicinske handsker

26. november 2021

Ny, dansk vejledning i udvælgelse og udbud af medicinske handsker

Som følge af COVID-19 er der opstået et stort behov for medicinske handsker. Det har skabt pres på indkøbsafdelinger i sundheds- og medicobranchen, som efterspørger guidelines til at vælge det rigtige produkt, når der skal formuleres udbud og købes ind af medicinske handsker.

I det seneste halvandet års tid har der været et større forbrug af medicinske handsker end tidligere. Det har givet indkøbsafdelinger inden for sundhed og medico udfordringer, når udbud skulle formuleres og den rigtige handske vælges. Desuden findes der forskellige procedurer for indkøb og udbud på området, som er med til at gøre det mere kompliceret for både indkøbsafdelinger og leverandører. 

Dansk Standard har derfor med input fra udbuds- og indkøbskonsulenter udarbejdet en vejledning, DS hæfte 59:2021 Handskevejledning - en handske er ikke bare en handske, som giver udbuds- og indkøbskonsulenter i staten, regioner og kommuner guidelines til, hvad de bør rette opmærksomhed på, når et udbud eller en ny indkøbsstrategi for medicinske handsker skal udformes. 

- Den nye handskevejledning er udarbejdet i samarbejde med ledere, udbuds- og indkøbskonsulenter hos SKI samt repræsentanter fra Region Sjællands fælles indkøbsordning. Trods store forskelle i disse interessenters tilgange til indkøb og udbudsprocessen har vi ved hjælp af deres mange input udarbejdet en vejledning, så flest mulige kan tage den direkte i anvendelse i praksis, siger Jeanett Fleron, seniorkonsulent i Dansk Standard.  

Tager højde for ny europæisk lovgivning 

DS hæfte 59:2021 vejleder bl.a. i de særlige krav, der skal tages stilling til, i forhold til at vælge medicinske handsker efter de opgaver, de skal bruges til, således at handskerne fx kan beskytte brugere og patienter mod at optage bl.a. bakterier og virus gennem huden.

Handskevejledningen er baseret på standarder fra DS/EN 455-serien for medicinske handsker, som bl.a. specificerer krav til tæthed, fysiske egenskaber og lagerholdbarhed, samt en europæisk vejledning om udvælgelse af medicinske handsker, DS/CEN/TR 16953:2017

- Den danske vejledning giver også et overblik over grundlaget for CE-mærkning af medicinske handsker inden for EU samt et overblik over procedurerne for overensstemmelsesvurdering efter den gældende lovgivning. Dette er et yderst vigtigt redskab for udbuds- og indkøbskonsulenter til at holde styr på de gældende klassificeringer ved udformning af udbud og tilrettelæggelse af indkøb, fortæller Jeanett Fleron.

Vejledningen er tilpasset den nye europæiske lovgivning for medicinsk udstyr, MDR-forordningen, der trådte i kraft den 26. maj 2021. 

 

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: jef@ds.dk
T: 39 96 61 72

Se også

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

12. december 2023

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

Fremover kan kunstig intelligens (AI) hjælpe laboratorier med hurtigere og mere præcise analyser og resultater. Et kontinuerligt flow af nye data kan endda forbedre den kunstige intelligens’ ydeevne, især ved metoder hvor man benytter maskinlæring...

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

08. december 2023

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

Lægemidler og medicinsk udstyr skal i forvejen leve op til de mange krav, der stilles i direktiver og lovgivning på området for at sikre patienters sikkerhed. Med bæredygtighed og grøn omstilling kommer der nu endnu flere krav, som sektoren skal f...

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

25. april 2023

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

Det er vigtigt med standarder for tryksårsforebyggende madrasser for bl.a. at ensarte kravene og dermed sikre kvaliteten. Men der er stadig mange emner inden for ”Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling,” der mangler ensart...