Ny, dansk vejledning i udvælgelse og udbud af medicinske handsker

26. november 2021

Ny, dansk vejledning i udvælgelse og udbud af medicinske handsker

Som følge af COVID-19 er der opstået et stort behov for medicinske handsker. Det har skabt pres på indkøbsafdelinger i sundheds- og medicobranchen, som efterspørger guidelines til at vælge det rigtige produkt, når der skal formuleres udbud og købes ind af medicinske handsker.

I det seneste halvandet års tid har der været et større forbrug af medicinske handsker end tidligere. Det har givet indkøbsafdelinger inden for sundhed og medico udfordringer, når udbud skulle formuleres og den rigtige handske vælges. Desuden findes der forskellige procedurer for indkøb og udbud på området, som er med til at gøre det mere kompliceret for både indkøbsafdelinger og leverandører. 

Dansk Standard har derfor med input fra udbuds- og indkøbskonsulenter udarbejdet en vejledning, DS hæfte 59:2021 Handskevejledning - en handske er ikke bare en handske, som giver udbuds- og indkøbskonsulenter i staten, regioner og kommuner guidelines til, hvad de bør rette opmærksomhed på, når et udbud eller en ny indkøbsstrategi for medicinske handsker skal udformes. 

- Den nye handskevejledning er udarbejdet i samarbejde med ledere, udbuds- og indkøbskonsulenter hos SKI samt repræsentanter fra Region Sjællands fælles indkøbsordning. Trods store forskelle i disse interessenters tilgange til indkøb og udbudsprocessen har vi ved hjælp af deres mange input udarbejdet en vejledning, så flest mulige kan tage den direkte i anvendelse i praksis, siger Jeanett Fleron, seniorkonsulent i Dansk Standard.  

Tager højde for ny europæisk lovgivning 

DS hæfte 59:2021 vejleder bl.a. i de særlige krav, der skal tages stilling til, i forhold til at vælge medicinske handsker efter de opgaver, de skal bruges til, således at handskerne fx kan beskytte brugere og patienter mod at optage bl.a. bakterier og virus gennem huden.

Handskevejledningen er baseret på standarder fra DS/EN 455-serien for medicinske handsker, som bl.a. specificerer krav til tæthed, fysiske egenskaber og lagerholdbarhed, samt en europæisk vejledning om udvælgelse af medicinske handsker, DS/CEN/TR 16953:2017

- Den danske vejledning giver også et overblik over grundlaget for CE-mærkning af medicinske handsker inden for EU samt et overblik over procedurerne for overensstemmelsesvurdering efter den gældende lovgivning. Dette er et yderst vigtigt redskab for udbuds- og indkøbskonsulenter til at holde styr på de gældende klassificeringer ved udformning af udbud og tilrettelæggelse af indkøb, fortæller Jeanett Fleron.

Vejledningen er tilpasset den nye europæiske lovgivning for medicinsk udstyr, MDR-forordningen, der trådte i kraft den 26. maj 2021. 

 

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jef@ds.dk
T: 39966172

Se også

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

31. maj 2022

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

Brug af sundhedsdata muliggør et helt nyt niveau af personlig behandling, men stiller samtidigt nye krav til udviklingen af standarder.

Webinar om Life Science

30. maj 2022

Video: Webinar om Life Science

Hvordan kan danske virksomheder få indflydelse fremtidens markedskrav til life science? Få indsigt i de nuværende krav og muligheder, samt hvordan forskningsresultater kan bringes i spil via standardisering.

Danske biotek-virksomheder kan få first-mover-fordele og forme fremtidens markedskrav

10. maj 2022

Danske biotek-virksomheder kan få first-mover-fordele og forme fremtidens markedskrav

Danske virksomheder er generelt langt fremme inden for life science, og derfor bør de også i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, være med til at forme fremtidens markedskrav med deres viden og erfaring.

Vær med til at revidere standarden for små dampsterilisatorer

10. maj 2022

Vær med til at revidere standarden for små dampsterilisatorer

Nu starter revisionen af standarden, DS/EN 13060 – Små dampsterilisatorer (autoklaver), og du har mulighed for at være med og få indflydelse på udformningen af de krav, der stilles til autoklaverne.