Ny, dansk vejledning i udvælgelse og udbud af medicinske handsker

26. november 2021

Ny, dansk vejledning i udvælgelse og udbud af medicinske handsker

Som følge af COVID-19 er der opstået et stort behov for medicinske handsker. Det har skabt pres på indkøbsafdelinger i sundheds- og medicobranchen, som efterspørger guidelines til at vælge det rigtige produkt, når der skal formuleres udbud og købes ind af medicinske handsker.

I det seneste halvandet års tid har der været et større forbrug af medicinske handsker end tidligere. Det har givet indkøbsafdelinger inden for sundhed og medico udfordringer, når udbud skulle formuleres og den rigtige handske vælges. Desuden findes der forskellige procedurer for indkøb og udbud på området, som er med til at gøre det mere kompliceret for både indkøbsafdelinger og leverandører. 

Dansk Standard har derfor med input fra udbuds- og indkøbskonsulenter udarbejdet en vejledning, DS hæfte 59:2021 Handskevejledning - en handske er ikke bare en handske, som giver udbuds- og indkøbskonsulenter i staten, regioner og kommuner guidelines til, hvad de bør rette opmærksomhed på, når et udbud eller en ny indkøbsstrategi for medicinske handsker skal udformes. 

- Den nye handskevejledning er udarbejdet i samarbejde med ledere, udbuds- og indkøbskonsulenter hos SKI samt repræsentanter fra Region Sjællands fælles indkøbsordning. Trods store forskelle i disse interessenters tilgange til indkøb og udbudsprocessen har vi ved hjælp af deres mange input udarbejdet en vejledningen så flest mulige kan tage den direkte i anvendelse i praksis, siger Jeanett Fleron, seniorkonsulent i Dansk Standard.  

Tager højde for ny europæisk lovgivning 

DS hæfte 59:2021 vejleder bl.a. i de særlige krav, der skal tages stilling til, i forhold til at vælge medicinske handsker efter de opgaver, de skal bruges til, således at handskerne fx kan beskytte brugere og patienter mod at optage bl.a. bakterier og virus gennem huden.

Handskevejledningen er baseret på standarder fra DS/EN 455-serien for medicinske handsker, som bl.a. specificerer krav til tæthed, fysiske egenskaber og lagerholdbarhed, samt en europæisk vejledning om udvælgelse af medicinske handsker, DS/CEN/TR 16953:2017

- Den danske vejledning giver også et overblik over grundlaget for CE-mærkning af medicinske handsker inden for EU samt et overblik over procedurerne for overensstemmelsesvurdering efter den gældende lovgivning. Dette er et yderst vigtigt redskab for udbuds- og indkøbskonsulenter til at holde styr på de gældende klassificeringer ved udformning af udbud og tilrettelæggelse af indkøb, fortæller Jeanett Fleron.

Vejledningen er tilpasset den nye europæiske lovgivning for medicinsk udstyr, MDR-forordningen, der trådte i kraft den 26. maj 2021. 

 

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jef@ds.dk
T: 39966172

Se også

Stofmundbind skal leve op til standarden, hvis man vil sikre kvalitet og funktion

30. november 2021

Stofmundbind skal leve op til standarden, hvis man vil sikre kvalitet og funktion

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man enten bruger et CE-mærket engangsmundbind eller et stofmundbind, der er testet og godkendt efter den danske standard. Men der findes ikke i øjeblikket stofmundbind på det danske marked, der er godkendt efter sta...

Workshop for virksomheder om standarder for bæredygtig medico

23. november 2021

Workshop for virksomheder om standarder for bæredygtig medico

Dansk Standard er med, når Erhvervsstyrelsen afholder workshop om bæredygtig medico, hvor især udvikling af internationale standarder bliver peget på som vigtige værktøjer. Alle interessenter er velkomne til at deltage.

Krav til kemikalier i børneomsorgsprodukter

18. november 2021

Krav til kemikalier i børneomsorgsprodukter

Omsorgsprodukter til børn skal nu have deres egen standard for krav til kemikalier, der skal gælde på tværs af produktområder, uanset om det er pusleborde, barnevogne eller hoppegynger mm.

Grafiske symboler for medicinsk udstyr efterlader ikke plads til fejl

03. august 2021

Grafiske symboler for medicinsk udstyr efterlader ikke plads til fejl

Informationen på medicinsk udstyr skal kunne forstås af alle led i forsyningskæden, uanset sprog. Derfor er det blevet vedtaget internationalt, at man skal anvende en bestemt række grafiske symboler. Standarden, som definerer disse symboler for me...