Storbritannien forbliver som en del af det europæiske standardiseringssystem – til gavn for samhandlen

26. november 2021

Storbritannien forbliver som en del af det europæiske standardiseringssystem – til gavn for samhandlen

Den britiske standardiseringsorganisation BSI fortsætter som medlem af de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC, hvilket har en stor betydning for danske virksomheder og det indre marked i Europa.

Trods Storbritanniens udtræden af EU - og i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalen aftalt mellem Storbritannien og EU - er det besluttet på CEN og CENELECS generalforsamling, at BSI (British Standards Institutions) kan fortsætte sit medlemskab af de to organisationer fra 1. januar 2022.

- Det har en kæmpe betydning, at Storbritannien fortsat vil være en del af vores fælles europæiske standardiseringssystem - både for Europas førende rolle som global standardsætter og for det indre marked og problemfri handel mellem virksomheder i hele Europa, herunder i Storbritannien, siger Jens Heiede, standardiseringsdirektør i Dansk Standard, og fortsætter:

- Standarder spiller en meget vigtig rolle for den globale økonomi og gør det muligt for alle at konkurrere på lige vilkår. Storbritanniens fortsatte medlemskab understøtter vores fælles interesser, herunder øget global handel samt muligheden for at sætte fælles standarder, der både kan hjælpe os med at håndtere klimaforandringer og gribe mulighederne ved nye teknologier. Derfor er vi i Dansk Standard glade for, at BSI fortsat er en del af CEN og CENELEC.

Med Storbritanniens udtræden af EU var den altoverskyggende prioritet for CEN og CENELEC at opretholde stabiliteten af standardiseringssystemet i Europa. For standarder er en europæisk force, som det er vigtigt at værne om.

- EU's indre marked og samarbejdet på tværs af grænser har gjort standarder til en europæisk styrkeposition. Europæiske standarder er en garant for kvalitet, der er med til at forme markedet og sætte markedskravene - og mange internationale selskaber arbejder efter europæiske standarder, siger Jens Heiede.

Beslutningen om, at BSI fortsætter som medlem af CEN-CENELEC, betyder, at britiske interessenter fortsat vil have mulighed for at deltage i udviklingen af europæiske og internationale standarder sammen med de øvrige 33 CEN- og CENELEC-medlemslande.

 

Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39966279

Se også

Ny standard stiller krav til og retningslinjer for serviceydelser til sårbare forbrugere

11. maj 2022

Ny standard stiller krav til og retningslinjer for serviceydelser til sårbare forbrugere

Sårbare personer kan ofte ende i vanskelige situationer i mødet med serviceorganisationer. Den nye standard DS/ISO 22458 skal hjælpe organisationer med at håndtere sårbare forbrugere, så de bliver mødt med den rette tilgang.

Danske biotek-virksomheder kan få first-mover-fordele og forme fremtidens markedskrav

10. maj 2022

Danske biotek-virksomheder kan få first-mover-fordele og forme fremtidens markedskrav

Danske virksomheder er generelt langt fremme inden for life science, og derfor bør de også i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, være med til at forme fremtidens markedskrav med deres viden og erfaring.

Vær med til at revidere standarden for små dampsterilisatorer

10. maj 2022

Vær med til at revidere standarden for små dampsterilisatorer

Nu starter revisionen af standarden, DS/EN 13060 – Små dampsterilisatorer (autoklaver), og du har mulighed for at være med og få indflydelse på udformningen af de krav, der stilles til autoklaverne.

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

10. maj 2022

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

Siden 2019 er der sket et paradigmeskift inden for kontrol af bærende konstruktioner, idet det nu er de udførende entreprenører, der skal udføre kontrollen på byggepladserne. Dette skift har medført et behov for en vejledning til udførelse af kont...