Storbritannien forbliver som en del af det europæiske standardiseringssystem – til gavn for samhandlen

26. november 2021

Storbritannien forbliver som en del af det europæiske standardiseringssystem – til gavn for samhandlen

Den britiske standardiseringsorganisation BSI fortsætter som medlem af de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC, hvilket har en stor betydning for danske virksomheder og det indre marked i Europa.

Trods Storbritanniens udtræden af EU - og i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalen aftalt mellem Storbritannien og EU - er det besluttet på CEN og CENELECS generalforsamling, at BSI (British Standards Institutions) kan fortsætte sit medlemskab af de to organisationer fra 1. januar 2022.

- Det har en kæmpe betydning, at Storbritannien fortsat vil være en del af vores fælles europæiske standardiseringssystem - både for Europas førende rolle som global standardsætter og for det indre marked og problemfri handel mellem virksomheder i hele Europa, herunder i Storbritannien, siger Jens Heiede, standardiseringsdirektør i Dansk Standard, og fortsætter:

- Standarder spiller en meget vigtig rolle for den globale økonomi og gør det muligt for alle at konkurrere på lige vilkår. Storbritanniens fortsatte medlemskab understøtter vores fælles interesser, herunder øget global handel samt muligheden for at sætte fælles standarder, der både kan hjælpe os med at håndtere klimaforandringer og gribe mulighederne ved nye teknologier. Derfor er vi i Dansk Standard glade for, at BSI fortsat er en del af CEN og CENELEC.

Med Storbritanniens udtræden af EU var den altoverskyggende prioritet for CEN og CENELEC at opretholde stabiliteten af standardiseringssystemet i Europa. For standarder er en europæisk force, som det er vigtigt at værne om.

- EU's indre marked og samarbejdet på tværs af grænser har gjort standarder til en europæisk styrkeposition. Europæiske standarder er en garant for kvalitet, der er med til at forme markedet og sætte markedskravene - og mange internationale selskaber arbejder efter europæiske standarder, siger Jens Heiede.

Beslutningen om, at BSI fortsætter som medlem af CEN-CENELEC, betyder, at britiske interessenter fortsat vil have mulighed for at deltage i udviklingen af europæiske og internationale standarder sammen med de øvrige 33 CEN- og CENELEC-medlemslande.

 

Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39 96 62 79

Se også

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...

Få styr på kravene i NIS2 med ISO/IEC 27001

22. marts 2023

Få styr på kravene i NIS2 med ISO/IEC 27001

Mange danske virksomheder bliver snart omfattet af nye regler for cyber – og informationssikkerhed. Med ISO/IEC 27001 kan virksomhederne komme på forkant med kravene i NIS2, der for mange virksomheder medfører en ny måde at arbejde på bl.a. ift. r...

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...