Storbritannien forbliver som en del af det europæiske standardiseringssystem – til gavn for samhandlen

26. november 2021

Storbritannien forbliver som en del af det europæiske standardiseringssystem – til gavn for samhandlen

Den britiske standardiseringsorganisation BSI fortsætter som medlem af de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC, hvilket har en stor betydning for danske virksomheder og det indre marked i Europa.

Trods Storbritanniens udtræden af EU - og i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalen aftalt mellem Storbritannien og EU - er det besluttet på CEN og CENELECS generalforsamling, at BSI (British Standards Institutions) kan fortsætte sit medlemskab af de to organisationer fra 1. januar 2022.

- Det har en kæmpe betydning, at Storbritannien fortsat vil være en del af vores fælles europæiske standardiseringssystem - både for Europas førende rolle som global standardsætter og for det indre marked og problemfri handel mellem virksomheder i hele Europa, herunder i Storbritannien, siger Jens Heiede, standardiseringsdirektør i Dansk Standard, og fortsætter:

- Standarder spiller en meget vigtig rolle for den globale økonomi og gør det muligt for alle at konkurrere på lige vilkår. Storbritanniens fortsatte medlemskab understøtter vores fælles interesser, herunder øget global handel samt muligheden for at sætte fælles standarder, der både kan hjælpe os med at håndtere klimaforandringer og gribe mulighederne ved nye teknologier. Derfor er vi i Dansk Standard glade for, at BSI fortsat er en del af CEN og CENELEC.

Med Storbritanniens udtræden af EU var den altoverskyggende prioritet for CEN og CENELEC at opretholde stabiliteten af standardiseringssystemet i Europa. For standarder er en europæisk force, som det er vigtigt at værne om.

- EU's indre marked og samarbejdet på tværs af grænser har gjort standarder til en europæisk styrkeposition. Europæiske standarder er en garant for kvalitet, der er med til at forme markedet og sætte markedskravene - og mange internationale selskaber arbejder efter europæiske standarder, siger Jens Heiede.

Beslutningen om, at BSI fortsætter som medlem af CEN-CENELEC, betyder, at britiske interessenter fortsat vil have mulighed for at deltage i udviklingen af europæiske og internationale standarder sammen med de øvrige 33 CEN- og CENELEC-medlemslande.

 

Kontakt

Se også

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

15. april 2024

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

Den danske standard, DS 206:2024, der supplerer den europæiske standard DS/EN 206 for beton er netop sendt i høring efter, at den har gennemgået en revision. Den reviderede betonstandard får titlen DS 206:2024 og vil ligesom sin forgænger DS/EN 20...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.