Grønne udbud: Skub til den grønne omstilling med standarder

15. november 2022

Grønne udbud: Skub til den grønne omstilling med standarder

Langt de fleste offentlige indkøbere ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at stille grønne og ansvarlige krav, når de laver et udbud. Men hvordan gør man? Et vigtigt værktøj er grønne standarder, der hjælper indkøbere med at beskrive, hvad de ønsker, og stille præcise grønne krav til produkter.  

Artiklen er bragt i Teknik og Miljø nr. 11

I disse klima- og miljøtider er der stor opmærksomhed på den væsentlige betydning offentlige indkøb har, når vi taler om den grønne omstilling. Alene i Danmark køber stat, regioner og kommuner ind for knap 400 milliarder kroner om året.

Med den volumen er det ifølge Marika Englén, der er standardiseringskonsulent i Dansk Standard, nødvendigt at indtænke klima- og miljøhensyn i de offentlige indkøb og derigennem skubbe til den grønne udvikling.

”Bæredygtige indkøb i det offentlige kan afkoble de høje klimaaftryk og negative miljøpåvirkninger, der er forbundet med de produkter og ydelser, vi køber ind. Derfor hviler der et stort ansvar hos de offentlige ordregivere om at stille bevidste grønne krav til de produkter og ydelser, de køber,” siger Marika Englén.

En god værktøjskasse

Et af de redskaber, offentlige indkøbere kan bruge, når de stiller grønne krav i et udbud, er standarder, der fx omhandler miljø, energi og cirkulær økonomi.

”Standarderne gør det nemmere for indkøbere at beskrive, hvad de ønsker, og stille præcise krav til produkter eller ydelser, fx når det kommer til miljø, klima og bæredygtighed. Og samtidigt kan det også blive lettere for leverandørerne at gennemskue kravene og udarbejde tilbud,” siger Marika Englén.

På standardiseringsområdet foregår der lige nu meget spændende arbejde, der giver de offentlige indkøbere, der arbejder målrettet med at nedbringe klima- og miljøeffekten af forbruget, en større værktøjskasse:

”Der bliver lige nu udviklet en række interessante standarder, der har fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi. For eksempel kan vi se frem imod en produktstandard for cirkulær design, der adresserer aspekter som materialeeffektivitet, produkternes levetid, reparerbarhed, evnen til at genbruge fx komponenter mv.,” fortæller Marika Englén.

Så grønt som muligt

I Københavns Kommune arbejder man målrettet med at implementere grønne krav i kommunens udbud.

I 2021 blev der bevilliget 5,9 mio. kr. til at styrke kommunens indsats for bæredygtige indkøb. Filosofien er, at der bag hvert indkøb, kommunen foretager, ligger en overvejelse af, hvilket aftryk det sætter i verden.

”Vi forsøger altid at være ambitiøse i vores indkøb, så vi foretager det bedste indkøb for kommunen, samtidig med at vi reducerer vores klima- og miljøpåvirkning,” fortæller Matias Wolder Steenberg, CSR-konsulent i Københavns kommunes afdeling for CSR og Indkøbsjura.

Han rådgiver blandt andet kommunes ansatte i, hvordan de kan stille grønne krav i udbud fx ved at bruge standarder.

Skærpede krav med standarder

Standarder indgår ifølge Matias Wolder Steenberg som en vigtig del af Københavns kommunes grønne indkøb. Der er ikke krav om brug af standarder i kommunens udbud, men de grønne standarder bliver ofte brugt til at stille skærpede grønne krav i kommunens udbud.

”Vi ser altid på det enkelte udbud og afdækker gennem markedsdialog, hvorvidt vi kan stille skærpede krav fx med standarder. Markedsdialogen sikrer, at markedet kan leve op til de pågældende krav,” siger Matias Wolder Steenberg og understreger, at det altid skal afvejes.

”Det er altid en afvejning mellem den økonomiske fordyrelse, et grønt krav kan pålægge et udbud, i forhold til den pågældende effekt. Som kommune skal vi have fokus på den primære ydelse, som borgerne skal have,” siger Matias Wolder Steenberg.

Standarder giver ro på

Kommunen kan fx stille krav om ledelsesstandarden for miljø, ISO 14001, i de kontrakter, hvor det giver mening, fortæller Matias Wolder Steenberg.

”Vi anbefaler det i de udbud, hvor der potentielt set kan være stor miljøpåvirkning forbundet med leverandørens aktiviteter. I sådan et tilfælde kan ISO 14001 anvendes som dokumentation for, at leverandøren aktivt arbejder med at reducere sin miljøpåvirkning,” siger Matias Wolder Steenberg.

Det gælder fx ved vask af tekstiler, hvor der anvendes vaskemidler, samtidig med at der anvendes store mængder af energi og vand.

”Ved at stille krav til ISO 14001 kan vi sikre, at leverandøren er opmærksom på sin miljøpåvirkning og løbende arbejder på at forbedre den. Det giver os som ordregiver noget ro,” forklarer Matias Wolder Steenberg.

Alt står mere klart

For Københavns Kommune betyder brugen af standarder, at det bliver nemmere at prioritere i udbud og vælge leverandører, fordi leverandørerne har en dokumenteret proces for, hvordan de arbejder med klima- og miljøpåvirkning.

”Standarder er et kvalitetsstempel, og gør det nemt for os at stille præcise og konkrete krav i det pågældende udbud. Dette giver troværdighed og gennemsigtighed i processen for både os og leverandøren. Derfor er anvendelsen af standarder vigtigt for os,” siger Matias Wolder Steenberg.

Han oplever det, når leverandørerne fx skal beskrive deres klima- og miljøarbejde i et udbud:

”Når leverandøren er certificeret eller arbejder med konkrete standarder, ved vi at vores leverandører har en dokumenteret proces. Vi ved, at de arbejder inden for nogle rammer. Det letter vores dokumentationsbyrde væsentligt,” siger Matias Wolder Steenberg.

Alle skal være med

For at styrke grønne indkøb i Københavns Kommune rådgiver og understøtter kommunens CSR-enhed de relevante medarbejdere, der sidder med grønne indkøb, på tværs af kommunens forvaltninger.

Som noget nyt er Københavns Kommune netop begyndt at undervise medarbejderne i, hvordan kommunen arbejder med bæredygtige indkøb.

”Når vi indkøber, skal den professionelle indkøber såvel som chefniveauet have en forståelse for klima- og miljøpåvirkningen af indkøbet. Vi prøver at inspirere hele organisationen, så alle er med på, hvad det handler om,” siger Matias Wolder Steenberg.

Streg

Sådan kommer du i gang

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer i gang med at anvende standarder i udbud, er der hjælp at hente her:

  • Dansk Standard har lavet en inspirationsguide, der viser, hvordan man som offentlig ordregiver kan bruge standarder i offentlige udbud. Guiden indeholder eksempler på en række standarder og viser, hvordan de kan bruges i arbejdet med offentlige udbud. Den kan hentes gratis på ds.dk/groenneindkoeb
  • Hos denansvarligeindkober.dk/standarder kan du få et hurtigt overblik over, hvad standarder er for en størrelse, og hvordan standarder kan bruges som værktøj til offentlige grønne udbud.
  • Er du på udkig efter en specifik standard, er du velkommen til at kontakte Dansk Standard.
Streg
Kontakt

Marika Englén
Marika Englén Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16

Se også

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

14. februar 2024

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer...

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

05. februar 2024

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

Med revisionen af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv (EED) følger opdaterede og skærpede lovkrav til danske virksomheders energieffektiviseringsindsats. Der er desuden fremsat forslag om, at den nye lovgivning skal stille krav om klimasyn.

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperte...