Handlingsplan for cirkulær økonomi - forstå regeringens 3 visioner

09. maj 2022

Forstå handlingsplanen for cirkulær økonomi

Handlingsplanen for cirkulær økonomi handler om at udnytte ressourcerne så effektivt som muligt. Læs om regeringens tre visioner for effektiv udnyttelse af ressourcer.

I 2021 offentliggjorde Miljøministeriet regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi i Danmark, som udgør Danmarks nationale plan for forebyggelse samt håndtering af affald.

Handlingsplanen for cirkulær økonomi er en plan, der skal sikre, at Danmark bliver et førende land i udviklingen af cirkulær økonomi. Regeringens plan har til formål at styrke Danmarks konkurrenceevne, sikre bæredygtig vækst og skabe et mere ressourceeffektivt samfund.

I en cirkulær økonomi recirkulerer materialer og produkter, således deres værdi udnyttes til fulde, i stedet for at lade ressourcerne gå til spilde, når produktet er udtjent, ved at blive forbrændt eller sendt på deponi. Mængden af restaffald kan derfor ses som en indikator for størrelsen af den cirkulære økonomi. Jo mere vi ender med at brænde af eller deponere, jo dårligere er cirkuleringen af ressourcer. 

Cirkulær økonomi er en forudsætning for grøn omstilling, og flere politiske aktører og instanser har allerede defineret en række initiativer og politikker, der skal understøtte udviklingen af cirkulær økonomi.

Handlingsplan for cirkulær økonomi i EU

I december 2015 lancerede EU-Kommissionen en pakke for cirkulær økonomi, som skal fremme en mere bæredygtig udvikling i EU frem mod 2030. Pakken består af to dele: En handlingsplan for cirkulær økonomi og en række konkrete forslag til ændringer af seks affaldsdirektiver, som Danmark som EU-medlemsland har forpligtelse til at efterleve.

Ydermere har EU-Kommissionen i marts 2020 indgået "Circular Economy Action Plan" (CEAP), der er en handlingsplan for cirkulær økonomi i Europa.

Handlingsplanen består af seks mål og stræber efter at:

  1. gøre bæredygtige produkter til normen i EU
  2. styrke forbrugerne og offentlige indkøbere
  3. fokusere på de sektorer, der forbruger flest ressourcer
  4. mindske affaldsgenerering
  5. få cirkularitet til at fungere for mennesker, regioner og byer
  6. lede globale indsatser for cirkulær økonomi

CEAP er et centralt element i EU's arbejde for at realisere målene om cirkulær økonomi og bæredygtig udvikling i 2030.

Miljøministeriets handlingsplan for cirkulær økonomi

Den danske handlingsplan for cirkulær økonomi, som Miljøministeriet offentliggjorde i 2021, er en national plan, der skal forebygge og håndtere affald i Danmark og danske virksomheder. 

Planen beskriver den danske politik og de konkrete indsatser ud fra en cirkulær værdikæde og skal understøtte danske virksomheder med at standardisere deres arbejde med cirkulær økonomi.

Handlingsplanen er baseret på tre visioner:

  1. “Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Det skal bl.a. ske ved, at Danmark får kvantitative reduktionsmål i forbindelse med fastsættelsen af sådanne mål i EU
  2. Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030
  3. Udsortering af 80 pct. dansk plastik fra forbrændingen i 2030”

Derudover har regeringen defineret 8 målsætninger i handlingsplanen, der berører affaldsmængder indenfor udvalgte områder, miljømærkning for offentlige indkøb samt forbrug af plastik.

Planen strækker sig fra 2020-2032, men skal revideres undervejs.

Standarder for forebyggelse og håndtering af affald

Med den stigende befolkningstilvækst, voksende middelklasse og større efterspørgsel på produkter er effektiv ressourceudnyttelse et vigtigt konkurrenceparameter - både nu og i fremtiden.

Mange danske virksomheder har allerede ambitionerne om at implementere cirkulær økonomi, men mangler værktøjerne til at arbejde strategisk med det.

Det danske S-udvalg, S-863, skal være med til at udvikle disse værktøjer. Fem arbejdsgrupper er i gang med at udvikle rapporter og standarder til formål at hjælpe virksomheder og organisationer til at håndtere miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer.

Det forventes, at de første dokumenter offentliggøres i begyndelsen af 2023.

Læs mere om udvalg S-863 og arbejdsgrupperne her.

Se også

kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

18. marts 2024

Webinar: Kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

Se eller gense dette webinar, hvor Dansk Standard introducerer en ny guide med gode råd til, hvordan virksomheder bedst kommer i gang med at anvende data til at understøtte de cirkulære forretningsmodeller.

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

15. marts 2024

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

Data er et vigtigt element i cirkulære forretningsmodeller, og nu har Dansk Standard udgivet en guide, der hjælper virksomheder til brug af datadrevne løsninger i den cirkulære omstilling.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.

Cirkulær økonomi standardisering og ecodesign

30. maj 2023

Cirkulær økonomi standardisering og ecodesign

Se eller gentag dette webinar, hvor du vil lære mere om ideerne bag standardisering af cirkulær økonomi i forlængelse af Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).