Hvad er cirkulær økonomi? Europæiske standarder klar i 2023

09. maj 2022

Hvad er cirkulær økonomi? Europæiske standarder klar i 2023

Cirkulær økonomi er et princip om at udnytte ressourcer så effektivt som muligt og minimere affald.

Der er et enormt potentiale for økonomisk vækst blandt danske virksomheder i omstillingen til den cirkulære økonomi. Og i 2023 forventes de første standarder for at implementere cirkulær økonomi i strategien at være klar.

Cirkulær økonomi er en af de vigtigste faktorer i virksomheders strategier, hvis vi skal mindske vores ressourceforbrug og sikre bæredygtighed i fremtiden. Cirkulær økonomi handler om at udnytte ressourcerne bedre og sikre, at de ikke går til spilde. Dermed er cirkulær økonomi en mere bæredygtig tilgang til produktion og forbrug, der tager hensyn til miljøet og bevarer ressourcerne

Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi er en økonomisk model, der har til formål at udnytte ressourcer så effektivt som muligt og minimere affald, og det knytter sig dermed til FN’s verdensmål 12. I en cirkulær økonomi er produkter og materialer designet til at blive repareret, genbrugt eller genanvendt, så de ikke bare bliver til affald.

I cirkulær økonomi tænkes der i cirkulære kredsløb, hvor produkter og materialer kan repareres, genbruges direkte og til sidst genanvendes, hvilket giver produkter den højest mulige værdi med det mindst mulige input af nye materialer og energi. Dermed bliver der mindre behov for at udvinde nye råstoffer, og der kan spares energi og ressourcer, som normalt ville blive brugt på produktion af nye produkter, forbrænding eller deponi.

På denne vis adskiller cirkulær økonomi sig fra lineær økonomi, hvor produkter designes til at tjene ét formål, hvorefter det udtjente produkt forsvinder ud af kredsløbet ved at blive sendt til forbrænding eller ende på deponi.

Cirkulær økonomi er altså en mere effektiv måde at anvende ressourcerne på, og som samtidig gavner miljøet, men også kan gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige og skabe jobs.

Med cirkulær økonomi åbnes der op for muligheden om, at ressourcer, som ellers ville være gået tabt eller endt som affald, fortsat kan indgå i kredsløbet til samme eller højere værdi ved at gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Alternativt kan ressourcerne indgå som input i et helt nyt kredsløb til lavere værdi. Dette er to principper indenfor genbrug eller "recycling", som henholdsvis kaldes "upcycling" og "downcycling".

Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller - endnu bedre - affaldsforebyggelse og genbrug gennem produkter, der fx kan repareres eller opgraderes.

Derfor har cirkulær økonomi også potentiale til at forandre den måde, vi forbruger og producerer på, så vi kan imødegå de globale udfordringer, vi står overfor – herunder klimaforandringerne, natur- og biodiversitetskrisen, forureningen af jordens ressourcer og den stigende efterspørgsel efter nye produkter og teknologier.

Foruden at nytænke materialer, design og produktion er det også en essentiel parameter for cirkulær økonomi, at både salg og forbrug gentænkes. Det kan gøres med nye strategier og forretningsmodeller, så forbrugeren kan aflevere et produkt til reparation eller opgradering samt ved at implementere en forretningsmodel, der tilbyder leasing af produkter i stedet for køb og salg af disse. Dermed kan flest mulige mennesker få mest ud af produkterne, hvilket forlænger produkternes levetid og mindsker ressourceforbruget.

Standarder for cirkulær økonomi i danske virksomheder

EU-Kommissionen har estimeret, at en øget ressourceeffektivitet i hele værdikæden kan mindske materialeforbruget med 17-24 pct. i 2030 og spare den europæiske industri for €30 mia., hvilket også medfører vækstpotentiale for danske virksomheder, der kan bidrage med deres ekspertise inden for cirkulær økonomi.

Ellen MacArthur Fonden udgav i 2015 en analyse, der viser store fordele for Danmark og danske virksomheder, hvis de integrerer cirkulær økonomi.

Blandt andet viser rapporten, at Danmark i 2035 kan:

  • opnå en stigning i BNP på op til 1,4 pct.
  • skabe hvad der svarer til 7.000–13.000 nye jobs
  • mindske det danske CO2-aftryk med 3–7 pct.
  • reducere behovet for nye ressourcer og udvalgte materialer med 5–50 pct.
  • opleve en stigning i nettoeksporten på 3–6 pct.

Analysen identificerede ligeledes 10 oplagte muligheder for at fremme cirkulær økonomi i Danmark indenfor fem udvalgte sektorer. Heriblandt der er særligt stort økonomisk og miljømæssigt potentiale inden for fødevareindustrien (3,4-5,7 mia. kr./år), byggeriet (6,5-9 mia. kr./år) og maskin- og elektronikindustrien (1,1-1,9 mia. kr./år).

Dansk Standard har nedsat udvalget S-1000, hvor flere større danske virksomheder fra forskellige brancher og industrier skal være med til at udvikle de kommende standarder for cirkulær økonomi. Formålet med disse standarder er at hjælpe virksomheder og organisationer til at håndtere miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer inden for rammerne af bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål.

Virksomheder og organisationer vil igennem standarderne få vejledninger til at vurdere muligheder og begrænsninger for at implementere cirkulær økonomi i deres strategi samt mulighed for at dokumentere, at de har integreret cirkulær økonomi i deres forretning.

De første dokumenter forventes klar til udgivelse i 2023.

Læs mere om vores udvalg og arbejdsgrupper her.

Se også

kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

18. marts 2024

Webinar: Kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

Se eller gense dette webinar, hvor Dansk Standard introducerer en ny guide med gode råd til, hvordan virksomheder bedst kommer i gang med at anvende data til at understøtte de cirkulære forretningsmodeller.

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

15. marts 2024

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

Data er et vigtigt element i cirkulære forretningsmodeller, og nu har Dansk Standard udgivet en guide, der hjælper virksomheder til brug af datadrevne løsninger i den cirkulære omstilling.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.

Cirkulær økonomi standardisering og ecodesign

30. maj 2023

Cirkulær økonomi standardisering og ecodesign

Se eller gentag dette webinar, hvor du vil lære mere om ideerne bag standardisering af cirkulær økonomi i forlængelse af Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).