Vigtige ændringer på vej for legetøjssikkerhed

28. september 2022

Vigtige ændringer på vej for legetøjssikkerhed

Legetøj og sikkerhed hænger uløseligt sammen - og nu bliver der indført flere sikkerhedskrav i legetøjsstandarden DS/EN 71-1. Revisionen af standarden er netop gået i gang.

Der lander hele tiden mange nye former for legetøj på markedet, og der er derfor brug for flere krav i standarderne for legetøj, så det nye legetøj også er sikkert.

Af den grund er man nu gået i gang med at revidere legetøjsstandarden, DS/EN 71-1, der dækker over de fysiske og mekaniske farer, som legetøj udgør. Derudover er man gået i gang med at udvikle nogle nye standarder, der vil indeholde både specifikationer og testmetoder.

- Når det kommer til noget så vigtigt som børns sikkerhed, er det vigtigt, at sikkerhedsstandarderne holder trit. Standarden har eksisteret siden 1978 og er blevet revideret flere gange. Denne gang omhandler ændringerne ekspanderende materialer, legetøjsscootere og -cykler samt en lang række generelle forbedringer, fortæller Pernille Henriksen, der er seniorkonsulent i Dansk Standard.

Streg

De tre væsentligste ændringer i DS/EN 71-1

  • 1 En vigtig ændring omhandler ekspanderende materialer, der udvider sig til to eller tre gange deres oprindelige størrelse, og som bliver brugt på nye måder i legetøj. Hvis et barn sluger sådanne ekspanderende materialer, er der risiko for tarmblokering. Hvis legetøjet overholder ændringerne i standarden, vil det være muligt at bruge disse materialer på en sikker måde.
  • 2 En anden væsentlig ændring vil omhandle sikkerheden af ​​ride-on-legetøj. Små legetøjscykler og legetøjsscootere har længe været på markedet, men innovative designs har udfordret den måde, sikkerhedskravene skal anvendes på. En revision af de eksisterende krav er planlagt for at sikre, at de afspejler de nye designs.
  • 3 Endelig vil standarden omfatte en lang række præciseringer og forbedringer baseret på feedback fra nationale eksperter og standardbrugere fra de forskellige europæiske lande.
Streg

Kategorisering af slimprodukter på vej

Udover revisionen af legetøjsstandarden DS/EN 71-1 er der også en ny teknisk specifikation, der kan hjælpe med at kategorisere slimprodukter, på vej.

Ifølge Pernille Henriksen har kategoriseringen af slim indtil nu ikke været standardiseret, og derfor har det ofte været nødvendigt at foretage subjektive vurderinger.

- Det er vigtigt, at der udvikles en metode til kategorisering af de forskellige typer af slim, der findes, da der er forskellige risici forbundet med dem, fortæller Pernille Henriksen.

Den nye kategorisering skal være en støtte til industrien såvel som testinstitutter og markedsovervågningsmyndighedernes laboratorier, der har manglet en metode til, på en sammenlignelig måde, at kategorisere - legetøjsmaterialer af slim-typen. Det får de nu i den nye tekniske rapport.

Nye metodestandarder for måling af indhold af kemiske stoffer

Der er også ved at blive udviklet helt nye standarder, som skal definere testmetoder for de særligt strenge grænseværdier for stoffer, som bruges i legetøj til børn under tre år.

Det er ifølge Pernille Henriksen vigtigt, fordi små børn gerne putter legetøj i munden og dermed eksponeres for kemien i produktet på en anden måde end ældre børn.

- For at kunne vise at man overholder en specifik grænseværdi, er det vigtigt at have robuste metoder, da grænseværdierne ofte er meget lave. Vi skal sikre, at producenter og markedskontrollører har adgang til sådanne metoder, derfor udvikler vi nu nye målemetoder for fem stoffer, som omfattes af særlige grænseværdier, når de bruges i legetøj for børn under tre år, siger Pernille Henriksen.

Nye hurtige trends har brug for standarder

De ændrede og nye krav kommer i en tid, hvor der er fortsat stort fokus på børns sikkerhed, og hvor der samtidigt sker meget i legetøjsindustrien.

Helt nye typer legetøj som fx fidget spinners og DIY slimekits bliver ekstremt populære på meget kort tid.

- Spredningen af ​​nye trends via sociale medier gør, at vi ser en meget hurtig stigning i popularitet af et bestemt stykke legetøj, og derefter at et nyt populært legetøj tager over lige så hurtigt, siger Pernille Henriksen.

Det stiller krav til sikkerheden, og ifølge Pernille Henriksen er det vigtigt, at standardiseringsarbejdet følger med disse trends.

- Det er vanskeligt, ja, man kan fristes til at sige næsten umuligt, at udarbejde standarder, der kan følge med denne hastige udvikling og markedsføring af nye typer legetøj, som i nogle tilfælde udgør nye farer. Vi ser dog også, at de standarder, vi har udviklet gennem årtier, er meget robuste, og klarer sig godt også for disse "trendy" produkter, fortæller Pernille Henriksen.

Det skyldes ifølge Pernille Henriksen, at kravene i standarderne ofte er brede og generelle og ikke for produktspecifikke.

Når problemet med farligt legetøj opstår, kan det skyldes, at mange producenter og importører ønsker at være med på bølgen med disse trends, før de er forbi, og at de derfor fristes til at tage nogle genveje.

- På den måde vil der pludselig være legetøj på markedet, der ikke opfylder kravene i standarderne, hvilket kan resultere i, at der kommer farlige versioner af et ”trendy” legetøj på markedet. Det kan meget let påvirke omdømmet for det ”trendy” legetøj, der rent faktisk opfylder kravene, siger Pernille Henriksen.

Streg

3 spørgsmål til Pernille Henriksen, Dansk Standard

1 Hvornår forventer du, at de nye versioner er klar?

Hvis der er tale om DS/EN 71-1, så forventer vi, at den er færdig ved udgangen af 2024.
Den tekniske specifikation for slim forventes at være færdig til april 2024, og de fem standarder for testmetoder forventes færdige i løbet af sommeren 2024.

2 Er det muligt at deltage i revisionen?

Projektet er endnu på et tidligt stadie, og det er derfor muligt at deltage i revisionen og forsøge at påvirke det endelige indhold i Dansk Standards udvalg for legetøjssikkerhed. Et medlemskab af standardiseringsudvalg S-167 for legetøjssikkerhed giver adgang til alle de europæiske og internationale arbejdsgrupper inden for legetøj, herunder den europæiske arbejdsgruppe der arbejder med revisionen af DS/EN 71-1. 

3 Hvad får man ud af at deltage?

Først og fremmest får man mulighed for at få indflydelse på det endelige indhold i standarderne og dermed også sikre sig størst muligt dansk aftryk. Samtidig får man tidlig viden om fremtidens markedskrav, der vil få direkte betydning for ens forretning, produkter og serviceydelser. Og sidst men ikke mindst får man et fagligt netværk med eksperter inden for samme område som én selv.

Streg
Kontakt

Pernille Annette Henriksen
Pernille Annette Henriksen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: pte@ds.dk
T: 39 96 61 24
De tre væsentligste ændringer i DS/EN 71-1

1 En vigtig ændring omhandler ekspanderende materialer, der udvider sig til to eller tre gange deres oprindelige størrelse, og som bliver brugt på nye måder i legetøj. Hvis et barn sluger sådanne ekspanderende materialer, er der risiko for tarmblokering. Hvis legetøjet overholder ændringerne i standarden, vil det være muligt at bruge disse materialer på en sikker måde. 2 En anden væsentlig ændring vil omhandle sikkerheden af ​​ride-on-legetøj. Små legetøjscykler og legetøjsscootere har længe været på markedet, men innovative designs har udfordret den måde, sikkerhedskravene skal anvendes på. En revision af de eksisterende krav er planlagt for at sikre, at de afspejler de nye designs. 3 Endelig vil standarden omfatte en lang række præciseringer og forbedringer baseret på feedback fra nationale eksperter og standardbrugere fra de forskellige europæiske lande.

Se også

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

Legetøjssikkerhed: Revisioner, tillæg og nye harmoniserede standarder på vej

02. november 2023

Legetøjssikkerhed: Revisioner, tillæg og nye harmoniserede standarder på vej

For at leve op til EU-direktivet for legetøjssikkerhed skal EN 71-serien for sikkerhedskrav til legetøj revideres. Ændringerne berører alt fra trampoliner til legetøj, der forestiller mad, og standarderne forventes klar i 2025.

Standard sikrer tilgængelighed for alle i det offentlige rum

06. juni 2023

Standard sikrer tilgængelighed for alle i det offentlige rum

Tilgængelighed er afgørende for, at alle mennesker kan færdes og deltage fuldt ud i samfundet, og bør tænkes ind fra starten af alle byggeprojekter. Nu er standarden for tilgængelighed og anvendelighed i det byggede miljø, der sikrer, at alle har...

Hjælp på vej til virksomheder – forstå vilkår og betingelser ved onlinehandel

30. januar 2023

Hjælp på vej til virksomheder – forstå vilkår og betingelser ved onlinehandel

Det er de færreste forbrugere, der læser og forstår vilkår og betingelser, når de køber varer online. ISO er på opfordring fra forbrugerne netop gået i gang med udviklingen af en vejledning til virksomheder, der skal øge forbrugernes forståelse af...