Udvalg

Legetøj, sikkerhed (S-167)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for legetøj med fokus på både de mekaniske, fysiske og kemiske sikkerhedsaspekter.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Pernille Tebina 1635X489
Næste møde
06 sep

Kontakt

Pernille Annette Henriksen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: pte@ds.dk
T: 39 96 61 24

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge de nationale, europæiske samt internationale standarder inden for legetøjssikkerhed. Legetøj defineres i denne sammenhæng som produkter produceret med henblik på leg for børn under 14 år og inkluderer derfor alt fra små legetøjsfigurer til store udendørs klatrestativer. Computerspil er dog ikke en del af dette udvalgs arbejdsområde.

Udvalget beskæftiger sig primært med at fastsætte krav og prøvningsmetoder for legetøj med det formål at sikre det højest mulige sikkerhedsniveau på markedet. Derfor bliver standarderne også løbende revideret. Især når der kommer oplysninger om ulykker og/eller mulighed for forbedring af sikkerheden. Standardiseringsarbejdet fokuserer særligt på de mekaniske, fysiske og kemiske aspekter samt brændbarhed og CE-mærkning. Derudover lægges der stor vægt på at minimere den miljømæssige påvirkning ved erhvervelse, produktion, anvendelse samt bortskaffelse af legetøj.

Udvalget arbejder aktivt i CEN/TC 52 Safety of toys og ISO/TC 181 Safety of toys. Dansk Standard har desuden sekretariatet for begge disse legetøjskomiteer, hvilket sikrer, at du som udvalgsmedlem får stor indflydelse på både det europæiske og internationale standardiseringsarbejde, samtidig med at der vil være en høj grad af videnhjemtagning.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Myndigheder, fabrikanter, testlaboratorier, forbrugere samt ngo’er.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.Interpretations in relation to the ISO 8124-1-series

 

34 markeder, én standard

Christian Wetterberg, Senior Director for Product Safety and Compliance Corporate Quality hos LEGO og formand for CEN/TC 52 for legetøjssikkerhed, fortæller om hans ansvar og interesse for sikkerheden i legetøj til børn. Her kommer han ind på, hvordan standardisering på europæisk plan giver adgang til 34 markeder ved brug af én enkelt standard.

Deltagere

  • A. Winther A/S
  • Altox A/S
  • ForbrugerLaboratoriet ApS
  • Forbrugerrådet TÆNK
  • Konges Sløjd A/S
  • LEGO Sverige AB
  • Lego System A/S
  • Miljøstyrelsen