Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

27. januar 2023

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

Klæder skaber folk. Og mode har altid været toneangivende for de trends, som forbrugerne følger. Derfor er det godt nyt, når mode og tekstiler også handler om bæredygtighed og cirkulær økonomi. For således kan cirkulære klæder skabe folk, som understøtter en grønnere produktion og brug af tekstiler.

Tekstiler er en af de mest klimabelastende forbrugsgoder, har Det Europæiske Miljøagentur anslået. Faktisk medfører det europæiske forbrug af tøj, tæpper, møbelstof og andre tekstiler udledninger, der svarer til 654 kg CO2 per person om året.

Derfor vil det bidrage til en væsentlig reduktion af CO2-udledning, hvis tekstilproduktionen blev omdannet til en grønnere produktion og forbrug ved at genbruge og genanvende tekstiler.

- Vi ser allerede nu, at både forbrugere og bl.a. de store professionelle handelsplatforme, særligt inden for mode, er begyndt at stille krav om bæredygtighed til deres leverandører, herunder de danske modevirksomheder. Derfor er det vigtigt, at de danske mode- og tekstilvirksomheder er med i den grønne omstilling, fortæller Berit Holbech Asmussen, chefkonsulent i Dansk Standard.

Ny mulighed for en dansk styrkeposition

Danmark har stærke designtraditioner og har også vist evner til at gå forrest med grønne løsninger. Derfor har den danske mode- og tekstilbranche stort potentiale til at blive verdensførende inden for bæredygtig mode og tekstiler. En mulighed, som, hvis den udnyttes, kan være med til at skabe den næste styrkeposition for bl.a. de danske mode- og tekstilvirksomheder. Her kan aktiv deltagelse i udviklingen af nye standarder for cirkulær økonomi og tekstiler være en hjælp for de danske virksomheder til at positionere sig på et internationalt marked.

- Standarder er en slags fælles spilleregler, som definerer krav og best practise for bl.a. kvalitet, processer og dokumentation inden for en branche eller et specifikt område. Og de, som er med i arbejdet med at forme standarderne, er med til at sætte spillereglerne, forklarer Berit Holbech Asmussen.

Arbejdet med de nye standarder er allerede i gang, og flere danske organisationer og virksomheder deltager i udviklingen og formuleringen af de første standarder, der skal understøtte en bæredygtig og cirkulær produktion og brug af tekstiler. Arbejdet foregår på europæisk plan, hvor formålet er at udvikle europæiske standarder, så omstillingen kan implementeres i hele Europa og på tværs af samarbejdspartnere. Standarderne for cirkulære tekstiler omfatter, ud over tøj og mode, også tekstiler til bolig og møbler mm.

Alle med viden og interesse inden for området er velkomne i det danske udvalg, S-882, som er med til at udvikle de europæiske standarder for cirkulær økonomi og tekstiler.

Tekstilbranchen bruger standarder og miljømærker i den grønne omstilling

For at leve op til både myndigheders og forbrugernes stigende krav og efterspørgsel på bæredygtighed er brancheforeningen Dansk Mode & Textil og Dansk Standard i løbende dialog omkring den omstilling, som tekstilbranchen allerede er i gang med.

- Dansk Standard er gået sammen med Dansk Mode & Textil om at styrke branchens bæredygtighed. Fx mødes branchens aktører d. 14. april 2023 i København for at drøfte de krav, som bl.a. EU’s tekstilstrategi, nuværende og kommende miljøkrav stiller til tekstilbranchen. Her vil der være særligt fokus på de nye bæredygtighedsinitiativer og aktørerne, der står bag dem, samt hvordan standarder og miljømærker bl.a.

kan være med til at udbrede løsningerne, stille de rigtige krav til, hvornår tekstiler er bæredygtige, samt hvordan standarderne kan bruges som afsæt til kommunikation og markedsføring, fortæller Berit Holbech Asmussen.

Arrangementet forventes også at blive holdt senere på året i Herning.

- Der er rigtig mange kreative og innovative aktører i Danmark – og dem vil vi gerne i dialog med og også gerne invitere til at deltage i udviklingen af de kommende europæiske standarder for cirkularitet på tekstilområdet. For igennem arbejdet med udviklingen af standarderne kan de nemlig få indflydelse på de kommende markedskrav, som vil blive påvirket af de standarder, der kommer, og som også skal hjælpe tekstilaktører med fx at leve op til EU’s tekstilstrategi og -krav, siger Berit Holbech Asmussen

Hvorfor er standarder vigtige for cirkulær økonomi og tekstiler?

For at branchen for alvor kan arbejde hen imod en grøn omstilling, er det vigtigt, at alle aktører på tværs af kæden arbejde i samme retning og har samme forståelse af, hvad der er grønt og cirkulært. Derfor er der brug for et fælles sprog på tværs af aktører og lande, så alle i værdikæden ved, hvad der menes, når man fx taler om genanvendelse.

- Desuden er der behov for fælles processer – fx hjælp til, hvordan tøj skal designes til minimering af miljøbelastningen og maksimering af mulighederne for at forlænge dets levetid via reparation og genbrug samt genanvendelse af materialerne. Der vil i standarderne blive taget højde for hele værdikæden, som skal påvirkes så den bliver cirkulær, og så dét, som før var affald, bliver til input i ny produktion, fortæller Berit Holbech Asmussen.

Designere og producenter samt andre aktører har desuden behov for at kunne dokumentere, at de arbejder cirkulært, også for at branchen kan undgå greenwashing. Det er der stigende krav fra EU-Kommissionen om – fx ift. producentansvar, eco-design – og bæredygtige investeringer, hvor EU's taksonomi vil have fokus på at understøtte virksomheder, som kan bevise, at de arbejder bæredygtigt.

Mere information

Hvis du vil vide mere om arbejdet med standarder for cirkulær økonomi og tekstiler, kan du læse mere på udvalgets side, Cirkulære tekstiler – S-882, eller kontakte chefkonsulent Berit Holbech Asmussen.

Berit Holbech Asmussen
Berit Holbech Asmussen Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: bha@ds.dk
T: 39 96 62 36

Se også

Standardserie for ladcykler er på vej

12. juni 2024

Standardserie for ladcykler er på vej

Cykler til person- og lasttransport er efterhånden udbredt til mange formål, og i 2024 forventes de første standarder i en serie omhandlende ladcykler at udkomme.

Sikkerheden skal skærpes for bløde babylifte og babynests

12. juni 2024

Sikkerheden skal skærpes for bløde babylifte og babynests

CEN’s arbejdsgruppe for børnelifte har færdiggjort en risikoanalyse og er klar til at stramme kravene til bløde lifte samt udarbejde en helt ny standard for babynests.

06. juni 2024

Webinar om internationale standarder for biodiversitet

Se eller gense webinaret og få seneste nyt fra det internationale arbejde med udviklingen af standarder for biodiversitet samt mulighed for at bidrage med egen viden og udfordringer.

Nu bliver det nemmere for events og begivenheder at arbejde strategisk med bæredygtighed

23. april 2024

Nu bliver det nemmere for events og begivenheder at arbejde strategisk med bæredygtighed

En ny udgave af standarden for bæredygtighed i event- og mødebranchen, ISO 20121, er netop udgivet. Den skal gøre det enklere for alle – lige fra SMV’er til sommerens olympiske lege i Paris – at sikre og dokumentere arbejdet med den bæredygtige om...