På vej mod Net Zero - få hjælp til at blive klimaneutral

11. januar 2023

På vej mod Net Zero - få hjælp til at blive klimaneutral

I slutningen af 2022 lancerede ISO en guide til Net Zero. Net Zero refererer til en tilstand, hvor mængden af drivhusgasser, der kommer ind i atmosfæren, går i nul med den mængde, som fjernes fra atmosfæren.

Net Zero skal opnås af alle lande senest i 2050 ifølge FN’s klimapanel, The Intergovernmental Panel on Climate Change, også kaldet IPCC, hvis vi skal modgå den globale opvarmning. På vejen mod Net Zero skal hele verden halvere sin samlede CO2-udledning allerede i år 2030.

Det er en stor mundfuld og kræver en stor indsats af alle. For at hjælpe både lande, politiske beslutningstagere, virksomheder og alle andre, som arbejder mod Net Zero, har ISO, den internationale standardiseringsorganisation, udarbejdet The Net Zero Guidelines, som blev lanceret på COP27.

The Net Zero Guidelines giver fælles retningslinjer og en fælles reference for den kollektive indsats, der er nødvendig, for at vi kan arbejde i samme retning og blive enige om, hvad Net Zero er, og hvordan vi kan måle det. Det betyder, at med The Net Zero Guidelines får aktører på både regerings-, regionalt, by- og organisationsniveau et globalt grundlag for en fælles forståelse af Net Zero. Dermed er The Net Zero Guidelines med til at gøre op med de forskellige tilgange og koncepter for Net Zero, som kan være med til at skabe forvirring og ”greenwashing”. Dokumentet kan også hjælpe organisationer med at sætte robuste klimastrategier, og myndigheder med at stille krav til klimaindsatser.

En fælles forståelse af Net Zero

Net Zero-retningslinjerne danner et fælles grundlag for:

  • definitionen af ”Net Zero" og relaterede begreber (CO2-fjernelse, klimakompensation, værdikæde osv.), der tydeliggør forskellene mellem direkte emissioner, indirekte emissioner fra købt energi og andre indirekte emissioner, som stammer fra en organisations aktiviteter.
  • forpligtende principper for alle aktører, som gerne vil opnå klimaneutralitet.
  • vejledning i at nå Net Zero hurtigst muligt og senest i 2050.
  • gennemsigtig kommunikation, troværdige påstande og konsekvent rapportering om emissioner, reduktioner og CO2-fjernelser.

Retningslinjerne bygger på fremdriften i eksisterende frivillige initiativer og er med til at øge deres virkning. Globalt accepterede "Net Zero”-påstande gør dem lettere at sammenligne, skaber en vej for fælles ambitioner og gør det muligt at skalere Net Zero-løsninger gennem bedre regulering.

Du kan hente ISO guidelines til Net Zero på ISO’s hjemmeside: https://www.iso.org/netzero.

Kontakt

Pouline Terpager
Pouline Terpager Afdelingschef | Head of Department
International & EU Politik
E: ptr@ds.dk
T: 39 96 61 18

Se også

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

14. februar 2024

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer...

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

05. februar 2024

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

Med revisionen af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv (EED) følger opdaterede og skærpede lovkrav til danske virksomheders energieffektiviseringsindsats. Der er desuden fremsat forslag om, at den nye lovgivning skal stille krav om klimasyn.

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperte...