På vej mod Net Zero - få hjælp til at blive klimaneutral

11. januar 2023

På vej mod Net Zero - få hjælp til at blive klimaneutral

I slutningen af 2022 lancerede ISO en guide til Net Zero. Net Zero refererer til en tilstand, hvor mængden af drivhusgasser, der kommer ind i atmosfæren, går i nul med den mængde, som fjernes fra atmosfæren.

Net Zero skal opnås af alle lande senest i 2050 ifølge FN’s klimapanel, The Intergovernmental Panel on Climate Change, også kaldet IPCC, hvis vi skal modgå den globale opvarmning. På vejen mod Net Zero skal hele verden halvere sin samlede CO2-udledning allerede i år 2030.

Det er en stor mundfuld og kræver en stor indsats af alle. For at hjælpe både lande, politiske beslutningstagere, virksomheder og alle andre, som arbejder mod Net Zero, har ISO, den internationale standardiseringsorganisation, udarbejdet The Net Zero Guidelines, som blev lanceret på COP27.

The Net Zero Guidelines giver fælles retningslinjer og en fælles reference for den kollektive indsats, der er nødvendig, for at vi kan arbejde i samme retning og blive enige om, hvad Net Zero er, og hvordan vi kan måle det. Det betyder, at med The Net Zero Guidelines får aktører på både regerings-, regionalt, by- og organisationsniveau et globalt grundlag for en fælles forståelse af Net Zero. Dermed er The Net Zero Guidelines med til at gøre op med de forskellige tilgange og koncepter for Net Zero, som kan være med til at skabe forvirring og ”greenwashing”. Dokumentet kan også hjælpe organisationer med at sætte robuste klimastrategier, og myndigheder med at stille krav til klimaindsatser.

En fælles forståelse af Net Zero

Net Zero-retningslinjerne danner et fælles grundlag for:

  • definitionen af ”Net Zero" og relaterede begreber (CO2-fjernelse, klimakompensation, værdikæde osv.), der tydeliggør forskellene mellem direkte emissioner, indirekte emissioner fra købt energi og andre indirekte emissioner, som stammer fra en organisations aktiviteter.
  • forpligtende principper for alle aktører, som gerne vil opnå klimaneutralitet.
  • vejledning i at nå Net Zero hurtigst muligt og senest i 2050.
  • gennemsigtig kommunikation, troværdige påstande og konsekvent rapportering om emissioner, reduktioner og CO2-fjernelser.

Retningslinjerne bygger på fremdriften i eksisterende frivillige initiativer og er med til at øge deres virkning. Globalt accepterede "Net Zero”-påstande gør dem lettere at sammenligne, skaber en vej for fælles ambitioner og gør det muligt at skalere Net Zero-løsninger gennem bedre regulering.

Du kan hente ISO guidelines til Net Zero på ISO’s hjemmeside: https://www.iso.org/netzero.

Kontakt

Pouline Terpager
Pouline Terpager Chefkonsulent | Chief Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: ptr@ds.dk
T: 39 96 61 18

Se også

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

31. januar 2023

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

Virksomheden Ellab oplevede pludselig, at flere kunder stillede krav om bæredygtighed og dokumentation heraf. Siden har virksomheden arbejdet med energi- og miljøledelse, hvilket har vist sig at give flere fordele, end først forventet.

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere energi- og ressourceforbruget

30. januar 2023

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere energi- og ressourceforbruget

Som samfund står vi over for to alvorlige udfordringer – energikrisen og udledningen af CO2. Der er derfor god grund til at kigge nærmere på, hvordan kommuner kan anvende standarden for energiledelse til at arbejde struktureret og ikke mindst målr...

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

27. januar 2023

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

Klæder skaber folk. Og mode har altid været toneangivende for de trends, som forbrugerne følger. Derfor er det godt nyt, når mode og tekstiler også handler om bæredygtighed og cirkulær økonomi. For således kan cirkulære klæder skabe folk, som unde...

23. januar 2023

Få indflydelse på, hvordan oprindelsesgarantierne for grønne brændstoffer skal standardiseres

En af de helt centrale forudsætninger for videreudvikling og skalering af grønne brændstoffer er, at vi kan dokumentere deres oprindelse. Derfor er der netop sendt et forslag til høring om, at standarden for oprindelsesgarantier relateret til el,...