Biodiversitet er liv, også for forretningen

07. marts 2023

Biodiversitet er liv, også for forretningen

Den 6. masseuddøen af plante- og dyrearter har store konsekvenser for os mennesker. For vores fødevaresikkerhed, sundhed, sikkerhed og økonomi. Det haster med at stoppe den og det kræver en stor, samlet, koordineret og aftalt indsats på tværs af lande – og her kan standarder hjælpe.

Biodiversitet – mangfoldigheden inden for arter, mellem arter og af økosystemer – er nødvendigt for at sikre, at vi har ressourcer at leve af og fx kan producere mad og udvikle medicin. Men overforbrug og overudnyttelse af jord og arter, forurening og klimaændringer har udhulet biodiversiteten til et punkt, hvor vi er ved at løbe tør for essentielle ressourcer samtidig med at de biologiske systemer som nærer os, bliver mere og mere udfordrede.

Styrkelse af biodiversiteten er derfor grundlæggende for bæredygtig udvikling og er samtidigt blevet forretningskritisk. World Economic Forum vurderer, at halvdelen af værdien af Jordens årlige produktion (BNP) er afhængigt af naturen. Det handler om råmaterialer (fx er planter afgørende for udviklingen af medicin), afhængighed af naturlige processer (som fx bestøvning) og om brugen af arealer til lands og vands. Det hastige tab af biodiversitet har derfor afgørende betydning for vores levebrød, og mange virksomheder er truet af det stigende naturtab.

For at imødekomme udfordringerne er der derfor sat gang i udviklingen af internationale standarder, som kan understøtte balancen mellem vores økonomi og økosystemer og skabe muligheder for en mere bæredygtig udvikling. De kommende standarder skal give virksomheder, organisationer og myndigheder mulighed for at integrere hensyn til biodiversitet i deres strategier, beslutninger og handlinger.

- Hvis vi skal løse disse massive udfordringer, er vi nødt til at stå sammen og sikre en fælles, koordineret indsats. Derfor er der brug for fælles aftaler og standarder for brugen og forbruget af ressourcer. Standarder som vi kan støtte os til på tværs af lande og interesser, når vi beskytter de naturressourcer og arter, som vi ikke kan undvære, siger Berit Holbech Asmussen, chefkonsulent i Dansk Standard.

Hvordan kan standarder hjælpe?

Enkeltindsatser på artsniveau nytter meget lidt, da ingen arter er helt uafhængige af andre. Derfor handler det ifølge Berit Holbech Asmussen om at tænke i ”økosystemer” og indtænke bevaring og optimering af biodiversitet ind i rammerne for al produktion og handel i hele værdinetværket. Det kan standarder understøtte. Derfor har den internationale standardiseringsorganisation ISO nedsat en ekspertkomité med fokus på at udvikle standarder, der kan hjælpe organisationer med at fremme biodiversitet, ISO/TC 331.

Følgende fire arbejdsområder er sat i gang indtil videre:

  • 1) Termer og definitioner for arbejdet med standardisering omkring biodiversitet, så der bliver skabt et fælles sprog
  • 2) Standarder for måling, data, overvågning og vurdering af biodiversitet både til lands og vands – på alle biologiske organisationsniveauer (fra gener til økosystemer);
  • 3) Standarder for beskyttelse, naturbevarelse og genopretning af biodiversitet
  • 4) Standarder der skal støtte organisationers strategier for en bæredygtig udnyttelse af biodiversitet.

Tilgangen er helhedsorienteret og tager afsæt i eksisterende national og international ekspertise og metoder til at imødekomme tab af biodiversitet.

På europæisk niveau er der desuden strategisk fokus på, hvordan standarder kan hjælpe med gennemførslen af miljøpolitik generelt. Dette fokus omfatter også afdækning af behovet for standarder, der kan understøtte gennemførslen af EU’s biodiversitetsstrategi.

De første fokusområder er

  • 1) indikatorer for biodiversitet – hvordan kan biodiversitet måles?
  • 2) naturbaserede løsning – hvordan kan biodiversiteten øges?
  • 3) Bestøvere – hvordan kan mængden af disse arter, der er helt afgørende for både biodiversitet og fødevareproduktion øges?

Dansk Standard er medlem af ISO’s tekniske komite om biodiversitet, ISO/TC 331, og følger også arbejdet med afdækning af hvor og hvordan europæiske standarder kan øge biodiversiteten. Danske virksomheder, organisationer og andre med viden og interesse for området har via Dansk Standard mulighed for at få indflydelse på det internationale og på sigt også europæiske standardiseringsarbejde omkring biodiversitet via medlemskab af Dansk Standards udvalg S-1000 Bæredygtighed og forretningsudvikling.


Kontakt

Berit Holbech Asmussen
Berit Holbech Asmussen Chefkonsulent | Chief Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: bha@ds.dk
T: 39 96 62 36

Se også

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

21. februar 2023

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

En ny undersøgelse fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) viser, at vi er langt fra målstregen med de cirkulære ambitioner. Således fungerer fem ud af otte markeder for genanvendte materialer ikke. Især manglende tillid er en barriere for at øge an...

Hvad er Power-to-X?

13. februar 2023

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X bliver en afgørende brik, hvis vi skal reducere CO2-udslippet med 70 % i 2050. PtX kan nemlig anvendes flere steder i transportsektoren og industrien, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Hvad er PtX, og hvorfor er det relev...

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

31. januar 2023

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

Virksomheden Ellab oplevede pludselig, at flere kunder stillede krav om bæredygtighed og dokumentation heraf. Siden har virksomheden arbejdet med energi- og miljøledelse, hvilket har vist sig at give flere fordele, end først forventet.

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere energi- og ressourceforbruget

30. januar 2023

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere energi- og ressourceforbruget

Som samfund står vi over for to alvorlige udfordringer – energikrisen og udledningen af CO2. Der er derfor god grund til at kigge nærmere på, hvordan kommuner kan anvende standarden for energiledelse til at arbejde struktureret og ikke mindst målr...