Standarder kan skabe nye cirkulære markeder

17. april 2023

Standarder kan skabe nye cirkulære markeder

Det kan være svært for virksomheder at genbruge og genanvende produkter og ressourcer. Derfor er der brug for fælles cirkulære rammer lyder det fra både Christiansborg og erhvervslivet.

Den cirkulære økonomi er en forudsætning, hvis den grønne omstilling skal blive en realitet.  Derfor har EU de seneste år arbejdet med ny lovgivning med fokus på netop omstillingen fra lineær til cirkulær økonomi, hvor bl.a. tekstiler og plast får et helt særligt fokus. EU-lovgivningen handler om bl.a. tekstilstrategi, ecodesign, grønne anprisninger, affaldsdirektivet, digitalt produktpas, emballageforordningen og producentansvar.

Det er et komplekst arbejde, men både virksomheder og politikere er enige om, at der er brug for initiativer for både at skubbe på og hjælpe industrien med overgangen til den cirkulære økonomi.

Hvis overgangen fra lineær til cirkulær økonomi skal lykkes, er standarder og miljømærker vigtige redskaber, fordi de er med til at fremme samhandel, forretningsudvikling, sikkerhed, tillid, forbrugeroplysning, gennemsigtighed, og kvalitet. Standarder sikrer således fx fælles kvalitetskrav til genbrugte og genanvendte materialer, mens miljømærker gør det nemt for forbrugere at vælge blandt de miljømæssigt bedste på markedet.

Virksomhed: ”Vi har brug for ens retningslinjer”

En af de virksomheder, som arbejder med grøn omstilling og overgangen til cirkulær økonomi er NewRetex A/S i Rødkærsbro.

NewRetex arbejder med genanvendelse af tekstilaffald, og for CEO, Rikke Bech, er det helt afgørende for den cirkulære økonomi, at der bliver udarbejdet ens standarder på tekstilområdet.

- Tekstilområdet er en af de mest forurenende brancher. Hver dansker bruger i gennemsnit et stykke tøj 8 gange, før det bliver smidt ud, og i dag genanvender vi under én procent. Det er jo helt vildt, så der er i den grad behov for cirkulær økonomi, og så er der også et stort forretningspotentiale i den cirkulære økonomi, understreger Rikke Bech.

NewRetex indsamler og sorterer brugte tekstiler fra bl.a. virksomheder, kommuner og NGO’er, så de kasserede produkter kan få nyt liv.

- Vi har brug for standarder på området, fordi de f.eks. kan være med til at skabe nogle fælles rammer for kemi og genanvendelse af fibre i tekstilerne. Vi får jo tekstiler ind fra forskellige producenter og leverandører, som måske ikke har de samme certificeringer, så her vil standarder kunne være med til at sikre ens retningslinjer,” siger Rikke Bech og nævner den eksisterende EU-kemikalielovgivning, REACH-forordningen, der handler om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, som Rikke Bech mener er en udfordring for overgangen til cirkulær økonomi.

- Den nuværende kemikalielovgivning med REACH giver tekstilbranchen nogle store udfordringer. Derfor er det vigtigt, at Dansk Standard sætter fokus på dette område og hjælper en mere cirkulær tekstilbranche i gang, siger Rikke Bech og tilføjer, at NewRetex derfor hjælper Dansk Standard, alt hvad de kan, for at skabe de bedste rammer for den cirkulære økonomi.

- Vi er med i processen fra tekstilaffald til garn og oplever alle de udfordringer, der er, så vi byder ind til Dansk Standard med al vores viden, så standarderne bliver så anvendelige og overskuelige for virksomhederne, siger Rikke Bech.

Klimaordfører: ”Vi forbruger alt for meget og alt for dårligt”

Hos lovgiverne på Christiansborg er klimaordfører og tidligere EU-parlamentariker for Venstre, Linea Søgaard-Lidell, også opmærksom på nødvendigheden af at skabe de rigtige rammer, som kan fremme den cirkulære økonomi.

Hun peger på, at det skal ske på europæisk plan, hvis omstillingen skal lykkes.

- Vi forbruger alt for meget og alt for dårligt. Vi har derfor behov for standarder og rammer, som fremmer den cirkulære økonomi. Standarder har størst effekt på EU-niveau, så vi rykker hele det indre marked, og når vi handler på kryds og tværs, og det er heldigvis allerede i gang, siger Linea Søgaard-Lidell.

EU er ofte en slagmark for nationale interesser, men Linea Søgaard-Lidell oplever en fælles interesse for at skabe de politiske rammer, som kan skubbe på udviklingen.

- Det er et kæmpe lovmæssigt arbejde, men der er enighed om, at vi skal udnytte ressourcer og materialer bedre. Den cirkulære økonomi er en forretningsmodel i sig selv, så vi sætter gang i noget, som vil påvirke mange ting, og derfor er det vigtigt med fælles standarder, understreger Linea Søgaard-Lidell og tilføjer, at hun ikke er bekymret for, at EU-lovpakken bliver alt for uoverskuelig for virksomhederne.

Det handler om at skabe klare rammer for virksomhederne, og selv om det er et komplekst område, så er jeg fortrøstningsfuld, fordi det vil være endnu mere kompliceret, hvis alle lande lavede deres egne nationale rammer og love, siger Linea Søgaard-Lidell.

Standarder gør det lettere at navigere i lovgivningen

Danmarks officielle standardiseringsorganisation, Dansk Standard, spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at sikre et bæredygtigt og robust erhvervsliv gennem standarder og samarbejde på tværs af lande, virksomheder og interesser. Dansk Standard er derfor også blandt deltagerne på LOOP Forum 26.-27. april, som sætter fokus på genbrug, genanvendelse og overgangen til cirkulær økonomi.

Her vil Dansk Standard bl.a. fortælle, hvordan standarder og miljømærker kan hjælpe virksomheder med at leve op til kravene i EU.

- Mange virksomheder er nervøse for, hvordan de skal navigere i alle de nye krav. Derfor er der behov for et fælles sprog, så virksomhederne ved, hvad de har at forholde sig til. Fælles standarder skaber nemlig en forståelse for udfordringerne; f.eks. hvilket materiale kan genbruges, og hvilken dokumentation er der behov for ift. kvalitet, holdbarhed og kemiske stoffer, siger Jens Heiede, adm. direktør i Dansk Standard.

Ud over at skabe et fælles sprog kan standarderne ifølge Jens Heiede også gøre det nemmere at implementere lovgivningen, så den også virker i praksis.

- I Dansk Standard kan virksomhederne deltage i standardiseringsarbejdet og på den måde være med til at sikre, at lovgivningen også fungerer ude i virkeligheden, siger Jens Heiede og nævner forslaget til en ny Ecodesign-forordning som et godt eksempel på EU-lovgivning, der er baseret på europæiske standarder.

Ecodesign-forordningen indeholder et forslag til et digitalt produktpas med bl.a. produktets værdikæde, og her er det vigtigt, at virksomhederne er involveret, så vi kan sikre, at det fungerer i praksis, understreger Jens Heiede og tilføjer, at lovgivning, standarder og miljømærker netop støtter hinanden i overgangen fra lineær til cirkulær økonomi.

- Lovgivning og standarder er med til at hæve bundniveauet og udbrede de cirkulære løsninger, mens miljømærker fremhæver de bedste på markedet. Det gør det nemmere for både virksomheder og forbrugere at vælge de mest cirkulære materialer og produkter, siger Jens Heiede.

Besøg Dansk Standard på LOOP Forum den 26.-27. april på Lokomotivværkstedet i København eller deltag i Dansk Standards webinar om standarder og cirkulær økonomi den 26. maj.

Webinar: Circular economy standardization and Ecodesign

Webinar d. 26. maj, kl. 10.00 – 11.30

Learn more about the ideas behind circular economy standardization in extension of the Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).Kontakt

Se også

kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

18. marts 2024

Webinar: Kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

Se eller gense dette webinar, hvor Dansk Standard introducerer en ny guide med gode råd til, hvordan virksomheder bedst kommer i gang med at anvende data til at understøtte de cirkulære forretningsmodeller.

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

15. marts 2024

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

Data er et vigtigt element i cirkulære forretningsmodeller, og nu har Dansk Standard udgivet en guide, der hjælper virksomheder til brug af datadrevne løsninger i den cirkulære omstilling.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

14. februar 2024

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer...