Nu sættes der for alvor skub i udviklingen af standarder for cirkulært byggeri

09. november 2023

Nu sættes der for alvor skub i udviklingen af standarder for cirkulært byggeri

Fem nye taskgrupper er netop nedsat af den danskledede EU-komité, CEN/TC 350/SC1, for at sætte gang i udviklingen af europæiske standarder for cirkulær økonomi i byggeriet. Arbejdet skal fremme omstillingen til lavere miljø- og klimaaftryk samt et mindsket ressourceforbrug, og det er stadig muligt at deltage.

Et mere cirkulært byggeri er en nødvendighed, det kan der ikke være tvivl om: Byggebranchen står for omkring 37 % af klodens ressourceforbrug, genererer 1/3 af klodens affald, og er desuden den mest materialeintensive sektor med ca. 50 % af den globale udvinding af ressourcer. Så der er hårdt brug for et øget fokus på ressourceeffektivitet og genanvendelse.

Alligevel har det været begrænset med standarder på det cirkulære område, men det bliver der nu gjort noget ved: Udviklingen af en europæisk rammestandard er i gang, og nu er der også nedsat fem taskgrupper med det formål at fastlægge udviklingen af flere standarder for cirkulær økonomi i byggeriet.

Kasper Guldager, arkitekt og medlem af Designrådet, stifter af Home.Earth og forperson for den europæiske komité for cirkulær økonomi i byggeriet, CEN/TC 350/SC1, er glad for, at der nu er enighed om at starte arbejdet op:

- Det er i sidste øjeblik, for vi har travlt af hensyn til planeten, siger han, og forsætter:

- Vi er nødt til at genanvende byggeriets materialer for at reducere presset på jordens ressourcer, og det er afgørende, at vi i byggebranchen får et fælles sprog og standarder for at realisere og skalere cirkulært byggeri.

5 områder inden for cirkularitet og genanvendelse

Det er taskgruppernes opgave at komme med anbefalinger til, hvilke standarder der skal udvikles inden for hver deres område. De fem grupper dækker følgende områder (landet i parentes angiver, hvem der har formandskabet i den enkelte gruppe):

  • TG 1 – Circularity related parts to a product, material and building passports/log-books (Danmark)
  • TG 2 – Circularity assessment (Holland)
  • TG 3 – Pre-demolition and pre-redevelopment audits and evaluation (UK)
  • TG 4 – Horizontal standard/Technical Report for re-use of construction, products, and materials (Sverige)
  • TG 5 – Horizontal deliverables for design for circularity at all levels for construction (Holland)

Charlotte Vartou Forsingdal, seniorkonsulent i Dansk Standard, fortæller, at udover de fem taskgrupper for cirkulær økonomi i byggeriet, er der også nedsat en europæisk taskgruppe omhandlende EU-taksonomien. Formålet er at undersøge, om der er brug for tekniske rapporter eller fælleseuropæiske guides, der skal hjælpe den europæiske byggebranche med overholdelse af EU-taksonomien.

For at nå til enighed om, hvad taskgrupperne skal anbefale til den europæiske komité, vil der blive afholdt en række møder frem til foråret 2024. Alle grupperne fremlægger deres forslag til standarder på det europæiske komitémøde i Stockholm i juni 2024.

Muligheder for deltagelse

For at deltage i taskgrupperne skal man være medlem af et nationalt udvalg. Her i Danmark er det S-878, Cirkulær økonomi i byggeri og anlæg, hvor Susanne Kuehn, public affairs manager i Rockwool Fonden, er forperson og ser meget positivt på den danske involvering:

- Det er vigtigt at få et dansk aftryk på det europæiske arbejde, og jo før, man kommer med, jo mere indflydelse får man, siger hun.

S-878 har næste møde d. 24. november 2023, og de forskellige taskgrupper afholder deres første møder ultimo november/primo december.

For mere information kontakt seniorkonsulent Charlotte Vartou Forsingdal

Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32

Se også

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

19. februar 2024

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

Fremover skal det være lettere at bibeholde og ombygge eksisterende bygninger i stedet for at rive de gamle bygninger ned - et tiltag, som bl.a. vil være med til at nedbringe byggebranchens CO2-aftryk og generere mindre affald.

Bæredygtigt byggeri med fokus på midlertidighed, flytbarhed og fleksibilitet

30. januar 2024

Bæredygtigt byggeri med fokus på midlertidighed, flytbarhed og fleksibilitet

”Samfundet ændrer sig hele tiden, hvilket er med til at udvikle og ændre vores behov for bygninger. Derfor bør vi bygge mere fleksibilitet og muligheden for at flytte tingene, i stedet for at insistere på at gøre det på den traditionelle måde”.

Med byggestandard kan kommunerne gå forrest i den cirkulære omstilling

14. november 2023

Med byggestandard kan kommunerne gå forrest i den cirkulære omstilling

Fremtidens bygninger og anlæg skal være mere fleksible, så de nemt kan skilles ad og tilpasses eller omdannes til noget andet, hvis der er behov for det. Og netop det kan standarden ’Design med henblik på afmontering og tilpasning’ hjælpe kommuner...