Ledelse og bestyrelse

Forretningsstrategi, risikostyring og kvartalsregnskaber er helt afgørende for alle organisationers drift – også i Dansk Standard.

Det er netop det – og så det store billede – som ledelsen i Dansk Standard beskæftiger sig med. For skal overskuddet sikres, så kræver det et øje på bolden og på erhvervslivets interesser.

Ledelsen

Jens Heiede

Administrerende Direktør

Jens Heiede har været direktør i Dansk Standard siden 2014 og Administrerende direktør siden februar 2022.

Som administrerende direktør har Jens Heiede det overordnede daglige ansvar for Dansk Standards ledelse og drift.

Jens har fortsat ansvaret for Dansk Standards standardiseringspolitik såvel nationalt som internationalt. Herudover har han det overordnede ansvar for marketing og kommunikation samt for Dansk Standards forlagsforretning, der består af to afdelinger: Salg og kundeservice samt Produktion.

Martin Fabiansen

Direktør for Public Affairs og Miljømærkning Danmark

Martin Fabiansen har været ansat i Dansk Standard siden 2008.

Som direktør for Public Affairs har han bl.a. ansvaret for kontrakter med ministerier og politiske indspil.

Martin Fabiansen er også direktør for Miljømærkning Danmark, der er en del af Dansk Standard og står for de officielle miljømærker Svanemærket og EU-Blomsten.

Torben Jansen

Økonomidirektør

Torben Jansen har været ansat i Dansk Standard siden 2020.

Han har ansvaret for økonomi, forretningsudvikling, IT og HR samt den strategiske ledelse af disse afdelinger.

Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Dansk Standard og fastlægger retningslinjerne for og fører tilsyn med direktionens arbejde.

 • Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på tre år ad gangen.
 • Genudpegning kan finde sted to gange.
 • Der er ingen i bestyrelsen, der ejer aktier, optioner, warrants eller lignende i Fonden Dansk Standard.

Mogens Riber

Formand

Business Relationship Manager, RUC, født 1963, mand

 • Formand siden februar 2022
 • Bestyrelsesmedlem siden marts 2019
 • Uddannelse: Cand. Merc., International Markedsføring

Tillidsposter:

 • Advisory Board

Uafhængig: Ja

Udpeget af: Bestyrelsen

Indtrædelse: 2019

Genudpeget: 2022

Niels Wingesø Falk

Næstformand

Head of Consulting and Innovation - CEO for HD Lab, født 1970, mand

 • Næstformand siden februar 2022
 • Bestyrelsesmedlem siden 2017
 • Uddannelse: Civiliingeniør B, DTU. Uddannet kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøauditor
 • Lederuddannelse: IMD, Columbia Business School, Stanford
Tillidsposter: 
 • Industry Advisory Board på CIFE, Stanford

Uafhængig: Ja

Udpeget af: Erhvervsministeriet

Indtrædelse: 2017

Genudpeget: 2020

Arne Jensen

Bestyrelsesmedlem

Specialkonsulent ved DTU , født 1956, mand

 • Bestyrelsesmedlem siden marts 2020
 • Uddannelse: Civilingeniør, HD(o), MBA

Uafhængig: Ja

Udpeget af: Standardiseringspolitisk Forum

Indtrædelse: 2020

Charlotte Wedel Friis

Bestyrelsemedlem

Administrativ fagleder, Miljømærkning Danmark, Dansk Standard, født 1965, kvinde

 • Bestyrelsesmedlem siden marts 2019

Uafhængig: Nej, da bestyrelsesmedlemmet er ansat i Fonden

Udpeget af: Medarbejderne i Fonden Dansk Standard

Indtrædelse: 2019

Genudpeget: 2022

Lars Pram

Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør for Dansk Sygeplejeråd, født 1970, mand

 • Bestyrelsesmedlem siden 2016
 • Uddannelse: Cand.scient.pol. og M.Sc

Øvrige hverv:

 • Medlem af Implementeringsrådet
 • Medlem af Datarådet
 • Medlem af Det Rådgivende Udvalg for Konkurrencerådet

Uafhængig: Ja

Udpeget af: Standardiseringspolitisk Forum

Indtrædelse: 2016

Genudpeget: 2019 og 2022

Mikkel

Mikkel Hvass

Bestyrelsesmedlem

Redaktør, Dansk Standard, født 1973, mand

 • Cand. Mag. Hist., AU (IPP)
 • Bestyrelsesmedlem siden april 2022

Uafhængig: Nej, da bestyrelsesmedlemmet er ansat i Fonden

Udpeget af: Medarbejderne i Fonden Dansk Standard

Indtrædelse: 2022

Fakta og nøgletal

Foto af Nick Hillier

Standardiseringspolitisk Forum

Standardiseringspolitisk Forum (SPF) rådgiver Dansk Standards bestyrelse og direktion om politiske og lovgivningsmæssige emner, der har betydning for...

Forbrugerkommité

Forbrugerkommitéen rådgiver Dansk Standard vedrørende forbrugernes intresser i standardiseringsarbejdet

God fondsledelse

Som erhvervsdrivende fond følger Dansk Standard ”Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse”, jf. årsregnskabsloven §77a