Ledelse og bestyrelse

Forretningsstrategi, risikostyring og kvartalsregnskaber er helt afgørende for alle organisationers drift – også i Dansk Standard.

Det er netop det – og så det store billede – som ledelsen i Dansk Standard beskæftiger sig med. For skal overskuddet sikres, så kræver det et øje på bolden og på erhvervslivets interesser.

Ledelsen

Anne Hasløv

Administrerende direktør

Anne Hasløv har været administrerende direktør i Dansk Standard siden 2010.

Som administrerende direktør har Anne Hasløv det overordnede daglige ansvar for Dansk Standards ledelse og drift.

  

Jens Heiede

Standardiseringsdirektør

Jens Heiede har siden 2014 været direktør i Dansk Standard.

Som standardiseringsdirektør har han ansvaret for Dansk Standards standardiseringspolitik såvel nationalt som internationalt. Herudover har han det overordnede ansvar for marketing og kommunikation samt for Dansk Standards forlagsforretning, der består af to afdelinger: Salg og kundeservice samt Produktion.

Martin Fabiansen

Direktør for Public Affairs og Miljømærkning Danmark

Martin Fabiansen har været ansat i Dansk Standard siden 2008.

Som direktør for Public Affairs har han bl.a. ansvaret for kontrakter med ministerier og politiske indspil.

Martin Fabiansen er også direktør for Miljømærkning Danmark, der er en del af Dansk Standard og står for de officielle miljømærker Svanemærket og EU-Blomsten.

Torben Jansen

Økonomdirektør

Torben Jansen har været ansat i Dansk Standard siden 2020.

Han har ansvaret for økonomi, forretningsudvikling, IT og HR samt den strategiske ledelse af disse afdelinger.

Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Dansk Standard og fastlægger retningslinjerne for og fører tilsyn med direktionens arbejde.

Lone Just

Formand

Lone Just, direktør i Psykologisk rådgivning, kommunikation og udvikling ApS, født 1961

 • Formand siden marts 2019 
 • Bestyrelsesmedlem siden 2013
 • Uddannelse: Økonomi, ledelse og psykologi 

Gitte Krusholm Nielsen

Næstformand

Adm. direktør for DANSKE TEGL, født 1966

 • Bestyrelsesmedlem siden 2016
 • Uddannelse: M.Sc (kemi)

Tillidsposter:

 • Advisory Board, 
 • Urban Green (GXN, Trekanten, Byggros og Nissen Consult), 
 • Danmarks Innovationsfond

Lars Pram

Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør for Dansk Sygeplejeråd, født 1970

 • Bestyrelsesmedlem siden 2016
 • Uddannelse: Cand.scient.pol. og M.Sc

Øvrige hverv:

 • Medlem af Implementeringsrådet
 • Medlem af Datarådet
 • Medlem af Det Rådgivende Udvalg for Konkurrencerådet.

Kim Heshe

Bestyrelsemedlem
 • Bestyrelsesmedlem siden 2015
 • Uddannelse: cand.jur., INSEAD, Stanford Business School og IMD

Bestyrelsesposter:

 • Bestyrelsesformand for Larsen & Birkeholm
 • Næstformand for bestyrelsen i D.A.I. A/S
 • Næstformand for bestyrelsen i D.A.I. Holding A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Selskabet af 11. august 1955
 • Medlem af DI rådgivernes sparringskorps
 • Diverse advisory boards

Niels Wingesø Falk

Bestyrelsemedlem

Head of Consulting and Innovation - CEO for HD Lab, født 1970

 • Bestyrelsesmedlem siden 2017
 • Uddannelse: Civiliingeniør B, DTU. Uddannet kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøauditor
 • Lederuddannelse: IMD, Columbia Business School, Stanford
Tillidsposter: 
 • Industry Advisory Board på CIFE, Stanford

Mogens Riber

Bestyrelsemedlem

Business Developer Spring Nordic, født 1963

 • Bestyrelsesmedlem siden marts 2019
 • Uddannelse: Cand. Merc., International Markedsføring
Tillidsposter: 
 • Advisory Board

Charlotte Wedel Friis

Bestyrelsemedlem

Administrativ fagleder, Miljømærkning Danmark, Dansk Standard, født 1965

 • Bestyrelsesmedlem siden marts 2019

Charlotte Vincentz Fischer 

Bestyrelsemedlem

Konsulent, Dansk Standard, født 1973

 • Bestyrelsesmedlem siden 2013
 • Uddannelse: Cand.techn.soc

Arne Jensen

Bestyrelsesmedlem
 • Specialkonsulent ved DTU , født 1956
 • Bestyrelsesmedlem siden marts 2020
 • Uddannelse: Civilingeniør, HD(o), MBA

Fakta og nøgletal

Foto af Nick Hillier

Standardiseringspolitisk Forum

Standardiseringspolitisk Forum (SPF) rådgiver Dansk Standards bestyrelse og direktion om politiske og lovgivningsmæssige emner, der har betydning for...

Forbrugerkommité

Forbrugerkommitéen rådgiver Dansk Standard vedrørende forbrugernes intresser i standardiseringsarbejdet

God fondsledelse

Som erhvervsdrivende fond følger Dansk Standard ”Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse”, jf. årsregnskabsloven §77a