Bestyrelsen i Dansk Standard

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Dansk Standard og fastlægger retningslinjerne for og fører tilsyn med direktionens arbejde.

Formand

Rene M. KræmerRene Moustgaard Kræmer, Divisionsdirektør Byggeri, Orbicon, født 1965

Formand siden marts 2017

Bestyrelsesmedlem siden 2011

Uddannelse: Akademiingeniør

Kontakt


Næstformand

Lone Just

Lone Just, rådgiver og ejer af Kommunikation og Udvikling, født 1961

Næstformand siden marts 2017 

Bestyrelsesmedlem siden 2013

Uddannelse: Økonomi, ledelse og psykologi

Bestyrelsesposter:
Menu A/S

Kontakt


Kim Heshe

Kim Heshe, adm. direktør i D.A.I. arkitekter og ingeniører, født 1953

Bestyrelsesmedlem siden 2015

Uddannelse: cand.jur., INSEAD, Stanford Business School og IMD

Bestyrelsesposter:
Bestyrelsesmedlem i D.A.I. arkitekter og ingeniører
Bestyrelsesmedlem i D.A.I. Holding A/S
Bestyrelsesmedlem i Larsen & Birkeholm A/S
Bestyrelsesmedlem i Selskabet af 11. august 1955
Medlem af DI rådgivernes sparringskorps
Diverse advisory boards

Kontakt  


Lars Pram

Lars Pram, adm. direktør for Dansk Sygeplejeråd, født 1970

Bestyrelsesmedlem siden 2016

Uddannelse: Cand.scient.pol. og M.Sc

Øvrige hverv:
Medlem af Implementeringsrådet
Medlem af Datarådet
Medlem af Det Rådgivende Udvalg for Konkurrencerådet.

Kontakt 


Gitte Krusholm Nielsen

Gitte Krusholm Nielsen, adm. direktør for DANSKE TEGL, født 1966

Bestyrelsesmedlem siden 2016

Uddannelse: M.Sc (kemi)

Tillidsposter:
Advisory Board, Urban Green (GXN, Trekanten, Byggros og Nissen Consult), Danmarks Innovationsfond

Kontakt


Niels Wingesø Falk

Niels Wingesø Falk, Head of Consulting and Innovation - CEO for HD Lab, født 1970

Bestyrelsesmedlem siden 2017

Uddannelse: Civiliingeniør B, DTU. Uddannet kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøauditor

Lederuddannelse: IMD, Columbia Business School, Stanford

Tillidsposter: Industry Advisory Board på CIFE, Stanford

Kontakt


Jørgen Hagelund

Jørgen Hagelund, seniorkonsulent, Dansk Standard, født 1960

Bestyrelsesmedlem siden 2013

Uddannelse: Ingeniør

Kontakt
Charlotte Fischer

Charlotte Vincentz Fischer , konsulent, Dansk Standard, født 1973

Bestyrelsesmedlem siden 2013

Uddannelse: Cand.techn.soc

Kontakt