Ledelsesstandarder

ISO 37101 Bæredygtig udvikling af samfund

I takt med en voksende verdensbefolkning og stigende krav til planetens ressourcer er en bæredygtig udvikling en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Den bæredygtige udvikling ligger højt på dagsorden i mange politiske debatter og virksomheder.

Køb standarden i webshop

Hvad er ISO/IEC 37101?

Det overordnede formål med DS/ISO 37101 er at fremme bæredygtig udvikling af samfund, herunder byer. Standarden kan hjælpe kommuner og organisationer med at arbejde systematisk og holistisk med at nå deres mål og visioner for en bæredygtig og modstandsdygtig udvikling af hele kommunen eller organisationen.

DS/ISO 37101 stiller en række krav og retningslinjer til at hjælpe kommuner og organisationer med at blive mere bæredygtige. Ved at implementere standarden får kommunen eller organisationen hjælp til at sætte sine overordnede mål og definere en strategi for bæredygtig udvikling på et lokalt plan, som tager højde for alle de involverede parters interesser.

Standarderne kan give konkret inspiration til arbejdet med bæredygtighed og sikre dokumentation af indsatsen fx via en 3. parts certificering.

Standarden vejleder kommuner og organisationer med at opfylde deres bæredygtighedsansvar og med at give en fælles ramme og forståelse af bæredygtig udvikling af byer og samfund på tværs af forvaltninger.

Formålet er således at vejlede til struktureret, målrettet og helhedsorienteret udvikling på tværs af sektorer/resort.

Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Hvorfor arbejde med ISO/IEC 37101?

Når en virksomhed, organisation eller kommune implementerer DS/ISO 37101, bidrager den positivt til en bæredygtig udvikling ved at sikre en samlet vision og fælles mål og politikker. Politikker og målsætninger vil være forankret i den øverste del af beslutningshierarkiet og bredt i organisationen på tværs af forretningen.

Mange af de konkrete tiltag om at bygge en bæredygtig fremtid er noget, der hjælper kommuner og organisationer med at arbejde systematisk og holistisk med at nå sine mål og visioner.

Deltag i udvalget S-491 for bæredygtige byer og samfund – Smart City

Vil du gerne være med til at sætte dagsorden i Danmark om bæredygtige byer og samfund? Så har du muligheden for at deltage i Dansk Standards udvalg. Arbejdet vedrører dels standarder, der hjælper med at etablere struktureret og holistisk tilgang til bæredygtig byudvikling i kommunerne. Dels hvordan digitalisering kan understøtte den bæredygtige udvikling (Smart City).

Som medlem af udvalget får du mulighed for at påvirke standardiseringen samt deltage i udarbejdelsen af den danske guide for Smart Cities.

Hvordan kan DS/ISO 37101 hjælpe med at promovere bæredygtig udvikling i kommuner og samfund?

DS/ISO 37101 er designet til at hjælpe kommuner og organisationer med at definere deres bæredygtige udviklingsmål og implementere en strategi til at opnå dem.

Definere og fastlægge mål

DS/ISO 37101 opstiller en række principper for, hvad en kommune eller organisation ønsker at opnå med en strategi for bæredygtig udvikling som fx ansvarligt ressourceforbrug, beskytte miljøet og forbedre borgernes velfærd. Samtidigt stiller DS/ISO 37101 krav til kommuner og organisationer om at tage højde for problemstillingerne for bæredygtighed såsom styreform, bemyndigelse, uddannelse, sundhed og mobilitet, som hjælper med at definere deres bæredygtige udviklingsmål.

Strategiudvikling

DS/ISO 37101 er et ledelsessystem. Den beskriver de skridt, en kommune eller organisation skal tage for at opnå sine bæredygtige udviklingsmål som fx at opstille en handlingsplan, allokere ansvarlighed og måle performance. Ligesom andre ledelsessystemer er DS/ISO 37101 også baseret på et vedvarende forbedringsprincip, hvilket betyder, at de, der bruger standarden, regelmæssigt skal vurdere deres mål og strategi for at sikre, at kommunen eller organisationen konstant bevæger sig fremad.

6 fordele ved at arbejde med ISO/IEC 37101

Der er flere gevinster ved at anvende ledelsesstandarden for bæredygtig udvikling af samfund. Med DS/ISO 37101 får man et rammeværktøj til at arbejde struktureret med bæredygtig udvikling af en kommune eller organisation, som kan tilpasses til den enkeltes ønsker og behov:

  1. Forbedre bæredygtighed, digitalisering og modstandsdygtighed i kommunens eller organistaionens strategier, programmer, projekter, planer og tjenester
  2. Understøtte udviklingen af tværsektorielle løsninger af forskellige bæredygtighedsmål
  3. Fremme synergier mellem flere aktører og sikre en holistisk tilgang
  4. Forbedre effektiviteten og understøtte et mere attraktivt samfund for borgerne
  5. Minimere risici ift. økonomi, miljø og omdømme
  6. Styrke tilliden fra borgerne

Derudover bidrager kommunen eller organisationen positivt til en bæredygtig udvikling ved implementering af DS/ISO 37101 ved at sikre en fælles vision og fælles konkrete mål og politikker. Ledelsesstandarden er også designet til at understøtte de tiltag, man selv har implementeret.