Standarder øger handel og produktivitet

En ny rapport viser, at der er en sammenhæng mellem standarder og produktionsvækst og eksport.

Download rapport

25 procent af produktivitetsvæksten de seneste 50 år og 9 procent af eksportvæksten de seneste 25 år kan knyttes til standardisering, viser en ny rapport fra Menon Economics, der har set på de makroøkonomiske effekter af standardisering i Norden og Holland. Hvis udviklingen i standardisering fortsætter i det nuværende tempo, vil brugen af standarder i Danmark alene årligt bidrage med over 2,6 milliarder danske kroner i øget bruttonationalprodukt og over to milliarder kroner i øget eksport.

9 procent af den samlede eksportvækst fra 1995-2019 kan knyttes til standardisering

Standarder bidrager til øget eksport og international handel, da europæiske og internationale standarder er med til at sikre ensartethed og kvalitet på tværs af landegrænser. Når et produkt lever op til en europæisk eller international standard, må det som hovedregel frit eksporteres til de andre EU-lande, uden at der må stilles yderligere krav til produktet. Dette afhjælper tekniske handelshindringer ligesom, at internationale standarder generelt er med til at gøre samhandel mindre bureaukratisk. Samtidig kan standarder også være med til at mindske produktions- og testomkostninger for produkter, som bliver eksporteret på tværs af landegrænser.

At internationale standarder bidrager til øget eksport, nikker de genkendende til hos Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (Siemens Gamesa).

- Specielt på nye markeder med nye kunder åbner internationalt anerkendte standarder dørene for os. Kunderne bliver trygge ved vores vindmøller, når de kan se, at de er designet, beregnet og tredjeparts godkendt i henhold til anerkendte internationale standarder. Standarderne hjælper med andre ord med at sparke dørene ind for os, og minimerer både vores og vores kunders risici, siger Per Hessellund Lauritsen fra Siemens Gamesa.

Ifølge rapporten fra Menon Economic forventes det, at eksporten øges med ca. 2 milliarder euro hvert år i Norden og Holland, hvis brugen af standarder fortsætter i samme tempo som i dag. Helt præcist 2 milliarder DKK i Danmark, 2,1 milliarder NOK i Norge, 3,5 milliarder SEK i Sverige, 132 millioner EUR i Finland, 1,6 milliarder ISK i Island og 1 milliard EUR i Holland.

- Standarder er et vigtigt redskab for den internationale handel, da det giver os et fælles sprog at arbejde ud fra. Det gør, at vi kan handle og samarbejde på tværs af markeder, uden at vi skal bekymre os om, om produkterne passer sammen, eller om kvaliteten er i orden. Det er også derfor, at EU-Kommissionen har valgt at lave en standardiseringsstrategi, så de europæiske virksomheder og organisationer kan stå stærkt i den internationale handel. For i sidste ende er det et strategisk valg fra virksomheders side at anvende standarder, da det letter mange processer, siger Jens Heiede, adm. direktør i Dansk Standard.

25 % af den samlede stigning i arbejdsproduktiviteten fra 1970-2019 kan knyttes til standarder

Hver medarbejder producerer i dag over dobbelt så meget som for halvtreds år siden. Og ifølge rapporten fra Menon Economics kan en fjerdedel af den vækst tilskrives standarder.

Ifølge Per Hessellund Lauritsen kan de i Siemens Gamesa mærke, at produktiviteten øges markant med internationale standarder, da de er med til at minimere antallet af vindmøllevarianter og dermed også minimere kompleksiteten.

- I gamle dage var møller til Tyskland forskellige fra møller til Danmark, hvilket er dyrt og uhensigtsmæssigt. Med standarder bliver serieproduktion en mulighed, som vi ellers ikke havde, forklarer han.

Standarder forventes at bidrage med en årlig BNP-stigning på 2,6 milliarder euro eller med andre ord 100 euro per ansat, hvis standardiseringen fortsætter i det nuværende tempo. Helt konkret er der tale om 2,6 milliarder DKK i Danmark, 4,8 milliarder NOK i Norge, 6 milliarder SEK i Sverige, 260 millioner EUR i Finland, 3,4 milliarder ISK i Island og 885 millioner EUR i Holland.

Standardisering er til gavn for hele samfundet

Standarder fremmer ikke blot produktivitet og eksport, men har også en gavnlig påvirkning i hele samfundet bl.a. igennem deres krav til sundhed, sikkerhed, forbruger- og miljøbeskyttelse inden for en lang række områder. Ved at der findes standarder for fx medicinsk udstyr, er det med til at sikre, at vi som forbrugere kan være trygge ved at gå på hospitalet. Det kan også være sikkerhed inden for fx drikkevand, da standarder giver en fælles definition for, hvornår man kan drikke vandet. Så selvom standardisering er virksomheds- og organisationsrettet, gavner det i sidste ende os som forbrugere.

Standarder øger handel og produktivitet

Om rapporten

Rapporten er blevet udført i 2023 af Menon Economics på vegne af de seks standardiseringsorganisationer i hhv. Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Holland. Menon Economics er en analyse- og konsulentvirksomhed, som opererer i grænsefladen mellem økonomi, politik og marked.Analyse om vindbranchen

En ny analyse fra Dansk Standard viser, at standarder er forbundet med stærk vækst i eksporten af vindmøl­ler og vindmølledele fra Danmark. Analysen estimerer, at standarder danner fundamentet for årlig eksport af vindmølledele på mellem 2,6 og 4,1 milliarder kroner.

 

 

 

Standarder styrker eksport og produktivitet

1. Standarder muliggør interoperabilitet.

Det skyldes, at standarder forenkler og strømliner interaktioner mellem produkter, systemer og organisationer. Ved at etablere en konsensus blandt interessenter eliminerer det behovet for flere processer, hvilket resulterer i en samlet og effektiv værdikæde.

2. Standarder er med til at forbedre kvalitetssikring.

Det skyldes, at standarder etablerer specifikke krav og tekniske specifikationer for produkter, tjenester og processer. Standarder fremmer bedste praksis, sikrer ensartet kvalitet og letter validering, hvilket reducerer behovet for yderligere kvalitetskontrol og minimerer risikoen for fejl.

3. Standarder er med til at øge konkurrencen.

Det skyldes, at standarder giver fælles definitioner og dokumentation, der sikrer kvalitet og miljø og dermed strømliner vilkårene på tværs af markeder. Standarder giver overkommelig adgang til avanceret teknisk information, reducerer mangfoldigheden af mellemprodukter, formidler omkostningseffektivt teknisk viden og opbygger tillid til nye aktører.

4. Standarder er med til at øge innovationen.

Det skyldes, at standarder tilbyder en fælles platform for virksomheder og organisationer at bygge videre på, hvilket reducerer behovet for at genopfinde eksisterende viden. Selve udviklingen af standarder fremmer også innovation ved at samle eksperter og tilskynde til markedsdrevne løsninger.

5. Standarder er med til at give markedsadgange og dermed drive den internationale handel.

Det skyldes, at standarder forbedrer kompatibiliteten, reducerer transaktionsomkostninger og giver et kvalitetsstempel.