Standard

DS 3000:2021 for mundbind til brug i det offentlige rum

Dansk Standard har i samarbejde med blandt andre de danske myndigheder og Forbrugerrådet Tænk udarbejdet en dansk standard med krav til mundbind til brug i det offentlige rum, der kan genbruges efter vask som fx stofmundbind.

Hent standarden i webshop

Hvad er standard DS 3000 for mundbind?

Standarden DS 3000:2021 for mundbind til brug i det offentlige rum indeholder en række specifikke krav til kvalitet, funktion, sikkerhed og testmetoder. Derudover indeholder DS 3000 krav til brugervejledning ift. fx anvendelse og vask af mundbindet. Standarden kan også anvendes for vaskbare mundbind til børn fra fem år og op efter.

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: jef@ds.dk
T: 39 96 61 72

Hvad er formålet med DS 3000?

Coronapandemien har gjort mundbind til et akut behov verden over. Der har ikke tidligere været krav eller vejledninger til hverken kvalitet, effekt eller sikkerhed af mundbind eller ansigtsmasker, som ikke er CE-mærkede. Derfor kan det være en udfordring for forbrugere at vurdere kvaliteten, effekten og sikkerheden, når de skal vælge et vaskbart mundbind til brug i det offentlige rum.

Standarden DS 3000:2021 gør det nemmere for både forbrugere og producenter. Forbrugere får lettere ved at vælge et sikkert stofmundbind, og producenter kan  nemt dokumentere kvaliteten af mundbindet, fordi standardens nummer, DS 3000:2021, samt filtreringsgraden kan trykkes på emballagen.

Fordele ved at bruge DS 3000:2021?

  • Standard DS 3000 stiller en række krav til produktionen og det kemiske indhold i mundbind. Blandet andet stiller DS 3000 krav til, at der ikke må være uønsket kemi i mundbindet, så forbrugeren undgår uønskede flourstoffer og antibakteriel behandling. Samtidig skal kravene sørge for, at der ikke bruges sundhedsskadelige materialer.
  • Derudover specificerer DS 3000 også de testmetoder, som afgør, om mundbindet lever op til de fastsatte krav. Blandt andet skal mundbindet testes i brug, så man er sikker på, at det sidder godt fast og bliver siddende, også når man taler og bevæger sig.
  • DS 3000:2021 samt filtreringsgraden bliver også angivet på emballagen, samt at mundbindet lever op til den danske standard. Det betyder, at man som producent kan anvende standarden til at dokumentere, at ens mundbind lever op til fastlagte krav på området, og at det bliver lettere for danske forbrugere at vælge gode og sikre mundbind til brug i det offentlige rum.

Hvem står bag DS 3000?

Standarden DS 3000 er udviklet i et standardiseringsudvalg under Dansk Standard bestående af Forbrugerrådet Tænk, Lægemiddelstyrelsen, Miljøstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Statens Serumsinstitut, Force Technology, Teknologisk Institut samt producenten Keepsafe.

Den danske standard for mundbind henter inspiration fra bl.a. en europæisk vejledning om stofmundbind og andre europæiske standarder, eksempelvis medicinske mundbind og beskyttelsesmasker, samt erfaringer fra producenter, testlaboratorier og andre eksperter på området.

Deltag i udvalget for mundbind til brug i det offentlige rum (S-877)

Du og din virksomhed kan deltage i udvalgsarbejdet med at udvikle standarder for mundbind i det offentlige rum. Som medlem i udvalget (S-877) deltager man parallelt i udviklingen af den tekniske specifikation på europæisk plan.

Behovet for en europæisk teknisk specifikation ligger i at sikre, at producenter, importører og kontrolmyndigheder har fastlagte krav at følge og leve op til for at kunne minimere smittespredningen.

Udvalget (S-877) arbejder med at forbedre disse specifikationer, og i den forbindelse bliver specifikationerne for stofmundbind og andre ikke CE-mærkede ansigtsmasker udvidet og videreudviklet.

Udvalget henvender sig til tekstilvirksomheder, som producerer eller vil producere stofmundbind og ansigtsmasker, designere af stofmundbind og ansigtsmasker, myndigheder, testlaboratorier, forbrugerrepræsentanter, importører af stofmundbind og ansigtsmasker samt patientforeninger.