Overvågning

Standarder udgives og revideres konstant. Har du styr på dine standarder, og er det den nyeste udgave, du arbejder efter? Dansk Standard Forlag kan hjælpe dig.

Du kan tegne abonnement på både danske og udenlandske standarder. Danske standarder omfatter nationale standarder samt europæiske og internationale standarder, der er godkendt som danske standarder.

Samtidig er det også muligt at få overvåget direktiver hos Dansk Standard.

Overvågning af danske standarder

Overvågning af udenlandske standarder

Overvågning af harmoniserede standarder