- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Energiledelse – ISO 50001

Energiledelse sikrer systematik, kvalitet, ledelsesfokus og fremdrift i organisationens energi- og klimaindsats. Gevinsten er overblik, monitorering af indsatser, øgede kompetencer og fremdrift i forhold til at optimere og reducere energiforbruget.

Energiledelsesstandarden ISO 50001 er netop nu under revision. Du kan få indflydelse på indholdet gennem et udvalg hos Dansk Standard.

Deltag på gratis udvalgsmøde d. 22. september 2016 kl. 09.00 - 13.00.

Tilmeld dig her

Energiledelse er en veldokumenteret og systematisk måde til at reducere en virksomheds energiforbrug.

De centrale elementer i energiledelse:

 • Energipolitik
  Ledelsen skal forpligte sig til løbende at arbejde med forbedringer. Det er helt centralt, at ledelsen vedtager en energipolitik og en målsætning for energiarbejdet.     
 • Planlægning
  I planlægningsfasen kortlægges energiforbruget. Energiprojekter skal identificeres, og der opstilles mål og handlingsplaner.
 • Iværksættelse og drift
  Der allokeres ressourcer, gennemføres projekter, foretages energirigtige indkøb på drift og vedligehold.
 • Check og korriger
  Det er vigtigt at tjekke energiarbejdet løbende ved at måle, overvåge, og følge op på afvigelser med korrigerende handlinger.
 • Ledelsens evaluering
  Et vitalt element i energiledelse er ledelsens årlige evaluering. Det er med til at forankre arbejdet i organisationen og med til at sikre fremdrift. Ledelsen skal iværksætte løbende forbedringer.

Hvad er fordelene ved energiledelse

 • Minimerer energiforbruget og omkostningerne i organisationen. Det frigør midler til andre aktiviteter
 • Energiledelse bidrager til at reducere CO2-emissionen lokalt. Organisationen løfter dermed et globalt miljøproblem
 • Organisationen kan arbejde målrettet og systematisk på at efterleve de politiske klimamålsætninger
 • Et effektivt værktøj til monitorering i forhold til målsætninger for energi- og klimaarbejdet og iagttage afvigelser.

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

Dansk Standard tilbyder jer målrettet rådgivning om energiledelse. Vi er med jer hele vejen fra start til slut eller i det omfang, I ønsker. Vi rådgiver kommuner, staten og virksomheder om, hvordan de får størst udbytte af energiledelse. I dag samarbejder Dansk Standard med flere virksomheder om at indføre energiledelse.  Vi hjælper fx med at opstille politikker, målbeskrivelse, afdække gældende lovkrav, afholde pedelkurser og udvikle værktøjer.

I samarbejde med jer kan vi kortlægge, hvad der skal til for, at I får et energiledelsessystem. Vi benytter os af vores faglige viden om ISO 50001, som vi har udviklet i samarbejde med de øvrige europæiske standardiseringsorganisationer. ISO 50001 er opbygget som en ledelsesstandard og kan nemt tilpasses, hvis I allerede har et kvalitets- og ledelsessystem som fx ISO 9001 eller ISO 14001.

Energiledelse for mindre og mellemstore virksomheder