Har du en mening om hygiejnisk design af maskiner til fødevarer?

En offentlig høring er netop i gang på en ny nordisk standard for hygiejnisk design af maskiner til fremstilling af kød, fisk og skaldyr. Du har mulighed for at komme med kommentarer til forslaget frem til 31. januar 2019.

Det er Dansk Standard, som bl.a. er med til at udvikle nordiske, europæiske og internationale standarder, der i regi af Nordic Innovation har udarbejdet forslaget til den nordiske standard (INSTA).

Forslag til nordisk standard for hygiejnisk design af maskiner til fødevarer

Download forslag (pdf)

Hensigten med standarden er også, at den skal indgå som inspiration i et kommende internationalt arbejde med udvikling af standarder for hygiejnisk design i CEN- og ISO-regi – et arbejde, der skal munde ud i forskellige europæiske og internationale standarder tilpasset forholdene i de forskellige brancher: kød og fisk, tørt foder, vådt foder, slik, olier etc.

Indsend din kommentar til Dansk Standard

Standardforslaget til den nordiske standard er udsendt til offentlig høring i Danmark, Norge og Island indtil 31. januar 2019.

Dansk Standard indsamler de danske kommentarer og forbedringsforslag, som efterfølgende koordineres med de modtagne kommentarer fra Norge og Island.

Vi modtager gerne dine kommentarer til ovenstående standardforslag inden 31-01-2019.

Send en mail med kommentarer til standardiseringskonsulent Søren Nielsen, Dansk Standard, sn@ds.dk.

Baggrund for udvikling af ny standard

I dag dækker kravene til hygiejnisk design af maskiner til fødevarer forholdsvist godt kød og fisk i områder med generelle hygiejnekrav (fersk kød med almindelig holdbarhed). Men på andre områder er kravene uhensigtsmæssige eller urimeligt skrappe og klart utilstrækkelige i forhold til områder med forarbejdede produkter eller produkter med en længere holdbarhed, og der er slet ikke tænkt på brancher som spiseolie, slik, mel, bageri mv. 

Derfor er de nuværende standarder, DS/EN 1672-2 og DS/EN ISO 14159, meget lidt anvendt i praksis.

Formålet med den nordiske standard

Målet med en nordisk standard for hygiejnisk design af maskiner og udstyr til produktion af kød og fisk har været at få en mere anvendelig standard. Køber skal fx på troværdig vis kunne specificere så detaljeret, at forskellige leverandører har mulighed for at udarbejde et relevant tilbud, der kan opfylde kravene, og som kan sammenlignes med andre tilbud. De fleste udstyrsleverandører har prøvet, at der er foreskrevet ”meget hygiejnisk” udstyr og derpå tabt ordren, når prisen var over niveauet for ”almindeligt hygiejnisk”.

Et af målene med standarden har været, at køber kan specificere udstyr til forskellige hygiejneniveauer, så hygiejneniveau og pris på udstyr er tilpasset de konkrete hygiejnekrav de forskellige steder i produktionen, det vil sige, at man ofrer lidt mere i områder med høje hygiejnekrav.

Forslaget til standarden angiver fire forskellige løsninger, hvor én af løsningerne viser Maskindirektivets minimumskrav til hygiejnisk design som tolket i EN 1672-2, og så et par andre løsninger på et højere hygiejneniveau. Køber kan dermed specificere sine krav med reference til de konkrete løsninger, og leverandøren kan prissætte herefter.

Udvikling af internationale standarder

Det internationale arbejde i ISO-regi har til formål at udvikle standarder, der er accepteret globalt, og som kan harmoniseres som Maskindirektivets minimumskrav. Arbejdet med udviklingen af et sæt ISO-standarder for hygiejnisk design forventes at starte op i 2019.

Ønsker du at høre mere på en informationsdag?

Vi planlægger en informationsdag, hvor emnet og det nordiske standardforslag vil blive gennemgået. Vi hører således gerne fra dig, om det har din interesse at deltage i en eventuel informationsdag. Du må meget gerne melde tilbage til konsulent i Dansk Standard, Søren Nielsen på mail sn@ds.dk eller tlf.: 2125 2596.